You are on page 1of 4

ri ce se produc la nivelul genelor, al cromozomilor sau al altor constituen i celulari purt tori ai eredit ii, deci schimb ri ale genotipului

. 

modific

Š

Dupa substratul pe care-l afecteaza, mutatiile se clasifica:   

Mutatii genice- o categorie de mutatii care afecteaza structura AND , determinind modific ri în structura codului genetic; Mutatii cromozomice-sunt restructur ri ale cromozomilor în urma c rora grupuri întregi, mai mari sau mai mici de gene, sunt mutate de pe un cromozom pe altul, deci ceea ce se modific este mai ales pozi ia reciproc i interac iunea genelor; Mutatii genomice-constau în modificarea num rului cromozomilor, deci a garniturii cromozomice, prin modificarea num rului unuia, câtorva sau a tuturor cromozomilor, aceste modific ri reprezint fenomene re¬unite sub numele de poliploidie.

Š

Efectele mutatiilor sint diverse, incepind de la mici dereglari la nivel celular si terminind cu grave probleme la nivelul functional al organismului, provocind diverse boli genetice. Una din diversele boli genetice, provocate de cele mai multe ori de mutatiile cromozomice este sindromul Down

este o afectiune medicala provocata de prezenta unui cromozom suplimentar in constructia genetica (genomul) a celor afectati. In medie, s-a estimat ca unul din fiecare 800 sau 900 de copii se naste cu aceasta afectiune, astfel fiind cea mai frecventa anomalie genetica.