You are on page 1of 10

http://sv.wikipedia.org/wiki/Fil:Acoustic_guitar_parts.png Svenska: Delar på en klassisk gitarr: 1. Huvud 2. Sadel 3. Stämskruvar 4.

Greppband (placerade i positioner motsvararande halvtonssteg) 7. Hals och greppbräda 8. Halsinfästning, vanligen limmad 9. Kropp 12. Stall 14. Bakstycke (botten) på resonanslådan 15. Lock på resonanslåda 16. Sidor (sarg) 17. Ljudhål, med omliggande dekoration 18. Strängar 19. Stall 20. Hals och greppbräda

Greppbander

k o r d e r

5 6 5 4 3 2 1

4

3

2

1

Círculo de SOL 5 4 3 2 2 3 2 1 3 Mi menor 5 4 3 2 1 5 4 Re 7 3 2 2 1 2 3 1 3 La menor 1 2 3 4 Sol Mayor 1 1 5 4 3 2 1

Círculo de Do 5 4 3 3 2 2 1 3 1 Do Mayor 5 4 3 2 1 5 4 Re menor 3 3 2 2 2 3 1 1 La menor 1 Sol 7 1 2 1 5 4 3 2 1

Ritmos (Mano derecha)

Balada Moderna

Balada Rítmica

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

La Mayor / A 5 4 3 2 1 5 4

La 7 / A 7 3 2 1

2 3 4

2 3

Re Mayor / D 5 4 3 2 1 5 4

Si 7 / B7 3 2 2 1 1 3 4 1

3 2

5

4

3

2

1

Fader Abraham Re Fader Abraham, fader Abraham, La7 fyra söner hade Abraham. Mim La7 Och dom åt och drack, Mim La7 och dom drack och åt, Mim La7 Re och dom ropa si så här;
Höger arm! Höger arm! Vänster arm! Höger arm! Vänster arm! Höger fot! Höger arm! Vänster arm! Höger fot! Vänster fot! ...Höger fot! Vänster fot! Huvudet! ...Höger fot! Vänster fot! Huvudet! Tungan! ...Höger fot! Vänster fot! Huvudet! Tungan! SKåL! Rörelserna till denna visa är mycket enkla. Exempelvis när det står höger arm dunkas höger näven i bordet.
2 1 3 2 3

Re / D

La 7 / A7
2 3

Mim/ Em

¡Cuan bello es el Señor!
Re Mim Cuan bello es el Señor, La7 Re cuan hermoso es el Señor. Re Mim Cuan bello es el Señor, La7 Re (Re7) Hoy le quiero adorar. Sol La La hermosura de mi Señor Re nunca se agotará, Mim La7 la hermosura de mi Señor, Re siempre permanecerá.
2 1

Ritmo : Balada Moderna

2 1 3 2 3

Re / D

La7/ A7
2 3

2 3 4

La/ A
3

Mim/ Em

Sol / G