‘’Sănătate şi stare de bine’’

Test de asociere
        

Nectar Portocale Chimicale Fructe Suc Băuturi Gust Răcoros Sport

Test de asociere
T a b e l 1 -T e s t d e a s o c ie r e
4% 4%

Cuvânt
SUC SPORT RĂCOROS GUST

Număr de apariții
13 2 1 1 1 1 2 1 1 23

4% 4%

9%

4% 4% 9%

58%

BĂUTURI FRUCTE PORTOCALE

S U CS P O RRTĂ C O RGO USS B Ă U T U R IU C T E R T O CNAE LC ET AC R IM IC A L E T F PO H

NECTAR CHIMICALE TOTAL

Test de asociere
Marca Cappy  58% din studenți asociază marca Cappy cu ‘’sucul’’

9% din studenţi asociază marca Cappy cu “portocale’’

9% din studenţi asociază marca Cappy cu ‘’sport’’

Concluzii Test de asociere

Marca Cappy este ușor de reținut și de recunoscut; Marcă a produselor răcoritoare, a sucurilor; Cunosc ingredientele din sucurile Cappy; Calităţi Cappy: ingrediente naturale, gust răcoros, fructe proaspete; Marcă a sportului şi a sănătăţii.

Metoda portretului chinezesc
Corelaţia marcă/sport

9 % din studenţi au asociat marca Cappy cu ‘’sportul’’ la testul de asociere;

Marca Cappy promovează sănătatea şi starea de bine;

Majoritatea sporturilor alese presupun munca în echipă și obținerea unui câștig fizic, mental sau chiar bănesc.

Corelaţia marcă-sport
T a b e l 2 - C țo r e l a i a m a r c ă / s p o r t

Locul 1-Volei (23%)

4% 4% 4%

4% 4%

4%

23% 4%

Locul 2-Tenis/Jogging (14%)
9% 4% 14% 14% 4% 4%

V o le i J o g g in g

F o tb a l G o lf

A tl e ti s m C a n o ta j

F i tn e s s C ro s s

T e n is H ochei

Locul 3-Canotaj (9%)

B a r s c h e t H a n d b a l l D a n s m o d e ri n n a s ti c ă G m

Concluzii corelaţia marcă/sport
Studenții percep marca Cappy astfel:
    

Produs care energizează corpul şi le oferă imunitate; Redă energia pierdută după orice oră de sport epuizantă; Conţine vitamine şi minerale; Animă atmosfera între prieteni şi stimulează persoanele la obţinerea victoriei; Leagă prietenii.

Personalitatea mărcii Cappy
       

Produs recunoscut prin calitate şi durabilitate pe piaţa românească; Produs care promovează sănătatea; Culori pline de energie (portocaliu,roșu,galben, verde); Produs și nume uşor de reţinut şi de recunoscut; Oferă necesarul de vitamine şi minerale; Reenergizează corpul după o oră de sport epuizantă; Ajută la creşterea imunităţii în corp. Produs accesibil ca preţ.

Vă multumesc pentru atenția oferită!

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times