You are on page 1of 98

Bahagian Pembangunan Kurikulum

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

www.ecenglou.com

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

1924
"

" 90

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

1983 6
Bahagian Pembangunan Kurikulum
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

1983 6

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

2013 9 /

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

3.4.3

3.4.4

3.5 3.5.5

3.5.6

3.6

3.6.2

3.6.3

3.7

3.7.1

3.7.2

3.8

3.8.5

3.8.6

3.3

3.4

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

3.4.4

3.4

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

12

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

13

GST

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

14


20
1.
2.

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA


20
1. 2
2.
2.1.8
5.3.8
1.8
3.3.4

3.8.4

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA


11

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA


1.
2.1.8
2.2.4
5.3.8
2.
1.7

3.4.2

3.8.4
3.
3.3.4

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

3.5

3.5.6

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

1
2

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

43

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

44

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

45

3.6

3.6.3

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

_________
_______

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

47

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

90

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

8
6

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

3.7

3.7.2

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

(
)

22
3.7.1

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

53

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

54

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

55

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

56

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

57

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

58

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

59

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

60

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

61

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

62

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

64

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

65

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

66

3.8

3.8.6

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

5
1
0
2

25

.1
8

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

68


5.9
7.15am 6

Ranau 19
60

2015 2015
6 5

Ranau

4054
6.0
Donkeys Ears

12

85
Bahagian Pembangunan Kurikulum
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
10

30

3.6.3

3.7.2

3.8.6

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

30

3.6.3

1 - 3

3.7.2

4 - 6

3.8.6

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

7 - 10

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

73

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA


?
?

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

"

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA


Bahagian Pembangunan Kurikulum
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA


1

2

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

4 5 6
16

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA


13

13

13

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA