You are on page 1of 11

SALVADOR

ESPRIU
• Salvador Espriu:
Va escriure una de les obres poètiques més brillants
de la postguerra.
Posseeix un caràcter original, que destaca per la
profunditat de la temàtica, per la síntesi de tradicions
literàries
Aspectes que caracteritzen la poesia de
Salvador Espriu:

• Referències culturals i literàries

• Presència de mites

• Estil simbòlic i al·legoric


• Referències culturals i literàries:

És una obra poètica construïda a partir de tradicions


literàries i espirituals de la humanitat:
– La mitologia de l’antic Egipte
– La Bíblia
– La mitologia grega
– La literatura del Barroc
• Presència de mites:

- Els mites de creació pròpia: exemple Sinera


(associat al món de la infantesa i per extensió a a la
pàtria del poeta).
- Els mites històrics (Israel).
- Els mites extrets de diverses mitologies, com la
grega o l’egípcia.
• Estil simbòlic i al·legòric:

- Símbols: construïts a partir d’imatges de la natura i


del món de la infantesa de l’autor, ( la pluja, el vent,
els arbres...)
- Símbols: provinents de conceptes creats pel poeta
amb el suport de les tradicions que coneix, (el
caminant, i el mur, el laberint...)
• La poesia Salvador Espriu s’articula al
voltant de dos temes:

1- La meditació sobre la condició humana:

2- La preocupació per Catalunya i el seu destí:


1- La meditació sobre la condició humana:

Centrada en els temes de la mort i la llibertat, aquest


tema sorgeix en la mort dels amics, i sobretot en
l'experiència de la guerra Civil.
El tema de la mort es desplega en molts motius
temàtics més concrets: amb una visió del món
pessimista i desesperançada, el destí tràgic de
l’home...
2- La preocupació per Catalunya i el seu destí:

És l’altre gran tema, hi reflexiona sobre la història i el


destí de sepharad i proposa la reconciliació entre els
pobles i cultures que hi viuen. És un tema relacionat
amb el realisme històric.
• Registres que utilitza en la seva poesia
Salvador Espriu:

1. Registre líric o elegíac:


2. Registre satíric:
3. Registre civil:
1. Registre líric o elegíac: És el registre dominant
en aquesta poesia i té la reflexió sobre la mort com
a centre temàtic, té un to elegíac amb el que
expressa l’enyorança del món perdut a causa de la
Guerra Civil.
2. Registre satíric: Present en poemes en què el poeta
remarca allò que de grotesc hi ha en situacions de
la vida quotidiana.
3. Registre civil: El trobem en els poemes en què
s’adreça a la col·lectivitat amb un missatge de to
moral molt elevat.