PENGURUSAN PERAKAUNAN

DEFINISI PERAKAUNAN.
‘PROSES MENYEDIAKAN MAKLUMAT KUANTITATIF BERASASKAN NILAI KEWANGAN SEBUAH ENTITI EKONOMI DENGAN TUJUAN UNTUK MENOLONG PENGGUNANYA MEMBUAT KEPUTUSAN YANG BERKAITAN DENGAN PERUNTUKAN SUMBER EKONOMI

PERAKAUNAN MERUPAKAN GABUNGAN UNSUR :
PROSES MENYEDIAKAN MAKLUMAT. KUANTITATIF BERSIFAT UKURAN MATAWANG. ENTITI EKONOMI. KEPUTUSAN BERKAITAN DGN PERUNTUKAN SUMBER EKONOMI

PROSES MENYEDIAKAN MAKLUMAT
Perakaunan dikatakan sebagai satu proses ;

5
Menyampai

Menyimpan

4 3 2
Mengukur

Merekod

1
Mengenali Maklumat

FUNGSI PERAKAUNAN DALAM PERNIAGAAN.
REKOD KEWANGAN IMEJ PERNIAGAAN SISTEM KAWALAN DALAMAN KEYAKINAN PERNIAGAAN EJEN MAKLUMAT

PERAKAUNAN
PERANCANGAN & BAJET

MOTIVASI PERNIAGAAN ALAT MEMBUAT KEPUTUSAN KAWALAN PRESTASI

ENTITI EKONOMI BERASINGAN.
• Terasing entiti perniagaan dan

pemilik.

• andaian tempoh masa.

MASA

UNSUR ANDAIAN ASAS PERAKUANAN

BERTERUSAN
• Operasi berterusan.

UNIT UKURAN. • penggunaan matawang sebagai alat
ukuran.

RINSIP ASAS PERAKAUNAN
KOS SEJARAH

KONSERVTISME (Ketelitian)

PRINSIP ASAS PERAKAUNAN

PEMADANAN (catatan bergu)

MATERIALITI (KEMATANAN)

BERTERUSAN

KEOBJEKTIFAN

DELIMA USAHAWAN
aspek perakaunan
Sudah lama saya berniaga tanpa ada sistem akaun , bisnis saya ok.

terhadap

1
Akaun buat setahun sekali untuk kira cukai cukup lah. Buat apa nak buat betul betul.

Perniagaan saya kecil saja. Tidak padan hendak buat akaun. Saya ingat segala perbelanjaan dan siapa hutang dengan saya.

2

3
Saya sibuk,tiada masa dan membazir masa saya

Ini adalah bisnis keluarga, kalau Saya serahkan kerja akaun kpd orang lain, mereka akan tahu untung rugi dan rahsia bisnis kami.

5
Kalau menggaji kerani akaun pun, belum Tentu dapat buat kerja dgn baik. Kena Hantar kursus lagi .

4

BAGAIMANA MENGURUS AKAUN.

Dalam melaksana atau mengurus perniagaan, apa yang dicari adalah keuntungan. Keuntungan yang ini diperolehi adalah keuntungan kewangan. Untuk mengira keuntungan, seorang usahawan harus mempunyai rekod tentang aktiviti perniagaan. Tanpa rekod atau catatan aktiviti kewangan, usahawan hanya mampu menganggarkan sahaja jumlah keuntungan yang diperolehi.

Akaun itu Penting.

Akaun bertujuan untuk memudahkan perniagaan. Mengapa perlu setiap urusan direkodkan dan dilaporkan? Tanpa mengira perniagaan kecil atau besar, peranan sistem akaun kepada perniagaan adalah sama

Untung Rugi Niaga. Dengan ada akaun, untung rugi dapat dilihat dengan jelas. Setengah usahawan bukan sahaja tidak tahu dengan tepat jumlah untung rugi tetapi juga tidak tahu langsung sama ada perniagaan mereka untung atau rugi. Perniagaan dianggap untung bila ada lebihan jualan dan sebaliknya.

Kes 1 : Perniagaan Puan Nurin. Puan Nurin sudah beberapa tahun menjalankan perniagaan kedai runcit. Beliau menggajikan 2 orang pembantu. Tiada penyediaan akaun secara sistematik dibuat. Puan Nurin menguruskan sendiri segala dokumen perniagaan seperti inbios dan segala bil perbelanjaan yang difailkan dalam satu fail. Puan Nurin hanya mengadakan fail untuk beberapa pembekal utama sahaja, manakala beberapa pembekal lain dicampurkan dalam satu fail. Disebabkan sibuk melayan pelanggan, Puan Nurin tidak mempunyai masa untuk mengemaskini bil-bil dan ada antaranya tercicir. Puan Nurin merasakan tidak perlu menyediakan akaun perniagaan dengan lengkap kerana beliau berpuas hati dengan hasil perniagaannya. Beliau tidak ada masalah membayar gaji dan semua kos perbelanjaan serta hutang perniagaannya. Walau bagaimanapun, Puan Nurin terpaksa bergantung kepada penyata hutang yang dihantar secara bulanan oleh pembekal setiap kali membayar hutang kerana beliau tidak mempunyai rekod yang tepat. Jumlah untung ataupun rugi secara tepat tidak diketahui kerana penyata akaun untung rugi tidak pernah dilakukan. Beliau bercadang mengembangkan perniagaan dan bagi tujuan itu beliau merancang membuat pinjaman.

Catatan Pembayaran dan Penerimaan. Bayaran yang dibuat dan diterima perlu dicatat supaya aliran tunai kewangan lebih jelas dan mencukupi. Kes 2 : Perniagaan Menjual Bahan Binaan
Lokman dan Moktar berkongsi membuka perniagaan menjual bahan binaan. Walau bagaimanapun dalam kes ini Moktar Cuma menyumbangkan modal dan perniagaan adalah dikendali oleh Lokman. Cara menjual berasaskan tunai dan juga hutang. Sebahagian besar pelanggan hutangnya terdiri daripada kontraktor binaan.Bahan binaan dibeli secara hutang daripada beberapa buah syarikat pembekal. Seramai tiga orang pekerja membantu perniagaannya. Dua orang membantu menguruskan jualan dan seorang lagi menguruskan dokumen perniagaan. Walau bagaimanapun tiada akaun khusus pelanggan dibuat. Maklumat pembelian dan pembayaran hutang oleh pelanggan hanya dicatatkan diatas inbios yang dicetak dalam dua salinan. Inbios asal diberi kepada pelanggan dan salinannya dibiarkan dalam buku inbios. Tiada penyata hutang dikeluarkan kepada pelanggan. Tiada baucer bayaran dikeluarkan bagi setiap pembayaran dan resit rasmi bagi penerimaan hanya dikeluarkan apabila diminta oleh pelanggan. Ada kes, pelanggan membayar hutang perniagaan kepada Lokman semasa mereka bertemu dikedai kopi dan Lokman terlupa memaklumkan kepada keraninya berkenaan pembayaran hutang itu. Wang habis dibelanja bagi urusan peribadi.Pembayaran melalui cek hanya dicatatkan diatas tunggul cek tanpa adanya tempat catatan seperti buku tunai. Kesibukan dan arahan yang tidak jelas ataupun tidak difahami membuat butiran pembayaran gagal diisi dengan tepat oleh kerani yang bertugas. Tanpa adanya rekod pembayaran yang tepat, Lokman terpaksa menghubungi bank bagi mengetahui baki terkini setiap pembayaran melalui cek mahu dibuat. Ini bagi memastikan wang didalam bank mencukupi.

Penyediaan Akaun Perniagaan. Apakah sebenarnya proses menyediakan akaun perniagaan ? Apakah dokumen dan rekod yang terlibat dalam menyediakan akaun perniagaan? Berikut adalah proses penyediaan akaun perniagaan.

Ringkasan transaksi,dokumen dan rekod perniagaan yang terlibat dalam sistem akaun adalah seperti berikut ;

Transaksi Jualan oTunai oHutang Terimaan (tunai & Cek) Pembelian oTunai oHutang Pembayaran (tunai & Cek

Dokumen Asas Bil Jualan oTunai oInbios Resit Bil Belian oBil Tunai oInbios Pembekal Baucer pembayaran

Kepentingan Buku Tunai. Buku tunai ialah akaun bagi merekodkan segala pembayaran dan penerimaan dalam perniagaan. Ia menggabungkan dua akaun yang berlainan iaitu akaun tunai dan akaun bank. Buku tunai boleh disediakan secara berasingan iaitu satu buku untuk pembayaran dan penerimaan tunai dan satu lagi buku lain untukk pembayaran dan penerimaan menggunakan cek.

Simulasi Penyediaan Akaun Perniagaan.
Profil Urusniaga. Nama Perniagaan Jenis Perniagaan Tempoh perakaunan GM Star Cafe Menjalankan perniagaan makanan dan minuman berkonsepkan cafe. 1 Jan – 31 Disember 2008. Untuk tujuan simulasi, laporan kewangan disediakan untuk Jan 2008. 1. Syarikat White Coffee 2. Syarikat Nestle 3. Syarikat Besar Jati. 1. Syarikat Maju Computer 2. Kesedar Inn. 3. Petronas.

Pembekal Hutang (Pemiutang) Pelanggan Hutang (Penghutang)

Inbios Jualan

Tarikh 6 Jan 7 Jan 8 Jan 9 Jan 10 Jan Tarikh 2 Jan 5 Jan 3 Jan 7 Jan 7 Jan 10 Jan

No.Inbios 001 002 003 004 005 No.Inbios 3048 3077 350 615 60025 60080

Syarikat Maju Computer Maju Computer Kesedar Inn Kesedar Inn Petronas Petronas Syarikat Besar Jati Beras Jati Nestle Nestle White Coffee White Coffee

Perkara Printer Epson Dakwat Jamuan Jamuan Jamuan Jamuan Perkara Beras Minyak Milo Nescafe Coffee Coffee

(RM) 700.00 160.00 6,000.00 350.00 3,000.00 1,120.00 (RM) 6,000.00 2,400.00 140.00 620.00 200.00 700.00

11 JanPembekal 006 Inbios

Baucer Bayaran.

Tarikh 20 Jan 21 Jan 23 Jan 27 Jan 27 Jan 29 Jan Tarikh 29 Jan 20 Jan 22 Jan 25 Jan 26 Jan

No.Inbios BB100 BB101 BB102 BB103 BB104 BB105

Syarikat Beras Jati Nestle White Coffee

Perkara Beras Milo Coffee

(RM) 6,000.00 140.00 200.00 1,800.00 1,200.00 500.00 100.00 (RM) 300.00 700.00 6,000.00 3,000.00 1,120.00

Roslan Bin Muda Gaji Jan Mansor AbdullahSewa Kedai Tunai Elektrikal

29 Jan BB106 Deen Workshop Baiki Kereta Resit Rasmi yang dikeluarkan. No.Inbios Syarikat Perkara BB107 Tunai Computer Inbios 001 Bayar Tel RR01 Maju RR02 RR03 RR04 Kesedar Inn Petronas Petronas Inbios 003 Inbios 005 Inbios 006

Rekod yang dicatatkan

Lejer / Buku jualan

No.Inbios 001 002 003 004 005 006

Tarikh 6 Jan 7 Jan 8 Jan 9 Jan 10 Jan 11 Jan

Syarikat Maju Computer Maju Computer Kesedar Inn Kesedar Inn Petronas Petronas

RM 700.00 160.00 6,000.00 350.00 3,000.00 1,120.00

Lejar Penghutang/Pelanggan Maju Computer

Tarikh 6 Jan 7 Jan 20 Jan 31 Jan
Kesedar Inn

Perkara Inbois 001 Inbios 002 RR01

Debit (RM) 700.00 160.00

Kredit (RM)

Baki (RM) 700.00 860.00

700.00

160.00 160.00

Perkara Tarikh 8 Jan 9 Jan 22 Jan 31 Jan Inbios 003 Inbios004 RR02

Debit (RM) 6,000.00 350.00

Kredit (RM)

Baki (RM) 6,000.00 6,350.00

6,000.00 350.00

Petronas

Perkara Tarikh 10 Jan 11 Jan 25 Jan 25 Jan 31 Jan Inbios 005 Inbios 006 RR03 RR04

Debit (RM) 3,000.00 1,120.00

Kredit (RM)

Baki (RM) 3,000.00 4,120.00

3,000.00 1,120.00

1,120.00 0.00 0.00

Lejer Pemiutang/Pembekal Beras Jati
Tarikh 2 Jan 5 Jan 20 Jan 31 Jan Perkara Inbios 3048 Inbios 3077 BB100
White Coffee

Debit (RM)

Kredit (RM) 6,000.00 2,400.00

Baki (RM) 6,000.00 8,400.00 2,400.00 2.400.00

6,000.00

Nestle

Tarikh 3 Jan 7 Jan

Perkara Inbios 350 Inbios 615 BB101

Debit (RM)

Kredit (RM) 140.00 620.00 140.00

Baki (RM) 140.00 760.00 620.00 620.00

21 Jan 31 Jan

White Coffee
Tarikh 11 Jan 12 Jan 23 Jan 31 Jan Perkara Inbios 60025 Inbios 60080 BB102 200.00 Debit (RM) Kredit (RM) 200.00 700.00 Baki (RM) 200.00 900.00 700.00 700.00

Lejar AM – Akaun Perbelanjaan & Aset Tetap Gaji
Tarikh 27 Jan 31 Jan Perkara BB103 Debit (RM) 1,800.00 Kredit (RM) Baki (RM) 1,800.00 1,800.00

Sewa

Tarikh

Perkara

Debit (RM)

Kredit (RM)

Baki (RM)

27 Jan 31 Jan

BB104

1,200.00

1,200.00 1,200.00

Elektrikal
Tarikh Perkara Debit (RM) Kredit (RM) Baki (RM)

29 Jan 31 Jan

BB105

300.00

300.00 300.00

Telefon
Tarikh 29 Jan 31 Jan Perkara BB105 Debit (RM) 200.00 Kredit (RM) Baki (RM) 200.00 200.00

Pembaikian
Tarikh 29 Jan 31 Jan Perkara BB106 Debit (RM) 100.00 Kredit (RM) Baki (RM) 100.00 100.00

Peralatan Pejabat
Tarikh 29 Jan 31 Jan Perkara BB107 Debit (RM) 300.00 Kredit (RM) Baki (RM) 300.00 300.00

Penyediaan Laporan Kewangan.
Pada akhir tempoh 31 Jan 2008, semua lejar yang disediakan akan ditutup bagi membolehkan laporan kewangan dikeluarkan. Baki terakhir lejar-lejar itu pada 31 Jan 2008 perlu dipindahkan kepada imbang duga . Jadual : Panduan Akaun Dan Baki.

Akaun Aset Liabiliti Jualan Belian Modal Perbelanjaan

Baki Debit Kredit Kredit Debit Kredit Debit

IMBANGAN DUGA BAGI BULAN BERAKHIR 31.JAN.2004 GM Star Cafe
Debit (RM) Peralatan Pejabat Tunai Bank Maju Computer Kesedar Inn Petronas Jualan Belian Besar Jati Nestle White Coffee Gaji Telefon Eletrikal Pembaikian Sewa 1,800.00 200.00 300.00 100.00 1,200.00 10,060.00 2,400.00 620.00 700.00 300.00 2,700.00 1,480.00 160.00 350.00 0.00 14,930.00 Kredit (RM)

AKAUN PERDAGANGAN & UNTUNG RUGI BULAN BERAKHIR 31 JAN 2008.
RM Jualan Tolak : kos Jualan (Belian) Untung Kasar Tolak (Perbelanjaan): Gaji Telefon Eletrikal Pembaikian Sewa Untung Bersih 1,800.00 200.00 300.00 100.00 1,200.00 1,270.00 10,060.00 RM 14,930.00 10,060.00

KUNCI KIRA-KIRA GM STAR CAFE BERAKHIR 31 JAN 2008
RM ASET TETAP Peralatan Pejabat ASET SEMASA Penghutang Tunai di Bank Tunai di tangan Tolak : liabiliti Semasa Pemiutang Dibiayai oleh: Untung bersih 1,270.00 1,270.00 1,270.00 3,720.00 970.00 1,270.00 510.00 2,700.00 1,480.00 300.00 RM

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful