Etikk

.. læren om rett og galt  En veiledning for menneskers handlinger

 

 

Hva er etikk?
      

Uetisk Løgn Falsk Tillit Gode normer Moral  Etiske lover

Hva er etisk riktig?
   

Dersom man sier at noe er uetisk eller umoralsk, mener man at det er i strid med visse moralnormer. Dersom man f.eks. mener at det er umoralsk å stjele, betyr dette at man slutter opp om den moralnorm som sier at man ikke bør stjele. I alle samfunn finnes det moralnormer. Disse normene varierer imidlertid fra samfunn til samfunn, og de kan også variere over tid. Handlinger som godtaes i enkelte samfunn er uakseptable i andre - f.eks. er bruk av alkohol i dag akseptert i noen samfunn og ikke i andre. Handlinger som nå er uakseptable var ikke bare akseptert, men i enkelte tilfelle påbudt for ikke mange hundre år siden heksebrenning er et grusomt eksempel på dette.    

Forventninger og tillit
Media  Lovutøvere  Autoriteter  Voktere
 

Hva skjer når tillitspersoner misbruker  makt og myndighet?
   

”nødvendig onde”
Inkvisisjonsmetoder: Tvang Tortur Krig Egen sak som ”god” og høyverdig Bryte lover pga prinsipper
   

”Etikk er en veiledning for menneskers handlinger”
Hva er formålet?  En handling har alltid et formål, folk handler for å oppnå noe de betrakter som et gode, en verdi.

 

 

Günther Wallraff
 

 

70­tallets forbilde for journalister Reportasjer fra ”innsiden” ved help av falskt  navn Fikk mye ros og oppmerksomhet Wallraffe er i dag ikke etisk riktig ­ brukes kun i  ytterste nød Kan en person, en enkeltperson, etter eget  hode og forgodtbefinnende gjøre slike ting?
   

Å beskytte mennesker mot seg selv
”15 minutters berømmelse”  Folk angrer senere  Ser ikke selv konsekvenser  Familier kan bli involvert/rammet  Reality­show  blottlegging

   

Sosialpornografi

En betegnelse på en type journalistikk der  personer utleveres på en intim måte.  Betegnelsen brukes særlig når dette  inkluderer personer som i mindre grad  enn andre er i stand til å ivareta egne  interesser og forstå konsekvensene av å  stille opp på den måten for pressen, f.eks.  barn eller ressurssvake. (wikipedia)
   

Tipsing (kikking)

”vaktbikkje” må vurdere tipsene :
       

Konsekvensen om det kommer ut Offentlig interesse Skade grupper eller personer Beskytter dette noen? Avslører det noe? Undertrykking, overgrep eller urettferdig Tips eller sladder? Sladrehank eller fløyteblåser?

• Lojal mot bedriften, vanskelig å nå frem internt
 

 

Ønske om å stoppe media
Lojalitet  Økonomiske konsekvenser  Konsekvenser for ansatte  Bedriftens omdømme  Betale for å ”slippe”  Venner kommer og forsvinner

   

Presse­etikk
”Vær varsom”­plakaten  Redigert i takt med samfunnsutviklingen  NRK har egne etiske regler i tillegg  ”Redaktør”­plakaten

 

 

 

 

   

Hva er sakens fakta? Hvem blir berørt av en omtale av denne  saken? Hva er handlingsalternativene? Hva er konsekvensene av de ulike  handlingsalternativene? Hvilke verdier og prinsipper står på spill? Hvor plasserer jeg min lojalitet? Hva er vesentlig informasjon for publikum? Tåler mine motiver og metoder dagens lys?