Ο γέροντας Παΐσιος στην αγκαλιά της μητέρας του σε ηλικία ενός έτους

Η Κόνιτσα. Εδώ ο Γέροντας πέρασε την παιδική του ηλικία

Υπηρέτησα τον επίγειον βασιλέα, και μετά κατετάγην εθελοντής στο Αγγελικό Τάγμα των Μοναχών

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful