Ο Γέροντας Παΐσιος διδάσκει

Ηχητικό ντοκουμέντο

Αλλά βλέπω μερικά υποφέρουν:
«Πάτερ, θες εκείνο, θες να πάω στις
Καρυές, θέλεις μιά εξυπηρέτηση,
κάτι». Αφού τα βλέπω που
βασανίζονται: «πήγαινε παλικάρι,
πάρε μου δύο κουτιά σπίρτα». Μόλις
το λέω σηκώνονται και πηγαίνουν με
τέτοια χαρά! Λοιπόν πηγαίνει,
ιδρώνει, έρχεται. Και ενώ είχα τρειςτέσσερις αναπτήρες, δεν μου
χρειάζονται τα σπίρτα, αλλά επειδή
τα βλέπω παίρνουν… λοιπόν, αυτός
ξεκουράστηκε με τον κόπο, με την
κούραση ξεκουράστηκε.

Ενώ βλέπω αντιθέτως μερικά
παιδιά, τυχαίνει κανένα
γεροντάκι να ξεχάσει μία
τσάντα, κάτι εκεί πέρα ή το
καπέλο του: «Ρε παλικάρι, τρέχα
λιγάκι να προλάβεις ένα
γεροντάκι εκεί πέρα, ξέχασε…»
αναστενάζει, μόλις το λέω,
αναστενάζει. «Δεν θα γυρίσει
πίσω πάτερ;» λέει. «Ρε παλικάρι
αυτός πάει στις Καρυές τώρα.
Που να κατέβει τον κατήφορο
τώρα, θα κουραστεί». Ε, αυτός
μόλις το ακούει, κουράστηκε με
να το ακούσει, πόσο μάλλον να
πάει, ενώ ο άλλος;

Αυτοί οι άνθρωποι
κουράζονται και με την
ξεκούραση ενώ οι άλλοι
ξεκουράζονται με την
κούραση!
Διότι η καρδιά δεν
κουράζεται ποτέ. Και ό,τι
κάνει κανείς, να το κάνει
με την καρδιά του.

Γέροντας Παΐσιος: Τω ποιήσαντι
φώτα μεγάλα μόνω Αλληλούια,
ότι εις τον αιώνα το έλεος
αυτού Αλληλούια.
Άλλοι μοναχοί: Τον ήλιον εις
εξουσίαν της ημέρας
Αλληλούια, ότι εις τον αιώνα
το έλεος αυτού Αλληλούια.

Γέροντας Παΐσιος: Την
σελήνην και τους αστέρας
εις εξουσίαν της νυκτός
Αλληλούια, ότι εις τον αιώνα
το έλεος αυτού Αλληλούια.

Διδασκαλία
Γέροντα Παΐσιου

Οι καλοί και οι κακοί
λογισμοί
Οι μύγες και οι μέλισσες

Tο κελί Παναγούδα

Ο πατήρ Παΐσιος ο μαθηματικός μαζί με
το Γέροντα Παΐσιο

Το κελλάκι Παναγούδα όπως είναι σήμερα.
Εδώ μένουν ο π.Αρσένιος και ο μοναχός Ησαΐας