LEMBANGAN SALIRAN

KONSEP
Satu kawasan tadahan air yang disaliri oleh sesuatu sistem sungai. Sistem sungai terdiri daripada aliran sungai utama dan cawangannya. Setiap lembangan sungai mempunyai sempadan yang dipisahkan oleh satu banjaran atau tanah tinggi yang dipanggil legeh.

Order Sungai
Merupakan satu sistem susunan cawangan-cawangan sungai yang bermula dengan cawangan yang paling kecil kepada yang paling besar (cawangan utama) Cawangan sungai yang paling awal diberi order nombor 1. Pertemuan dua cawangan sungai order nombor 1 akan menghasilkan order sungai nombor 2 dan begitulah seterusnya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful