MANAGEMENT ROLE

PERANAN PENGURUSAN

Kepimpinan
 Untuk meneliti peranan pengurusan ,perlu dilihat tentang kepimpinan.Cadangan Bell(1989) iaitu: “Peluang untuk kepimpinan boleh dipersembahkan kepada individu dengan kelebihan kedudukan mereka di sekolah, tetapi memegang satu jawatan tidak memberi jaminan bahawa tingkahlaku kepimpinan akan muncul dari jawatannya kini walaupun ramalan itu adalah kes yang akan terjadi”

Beberapa aspek tentang sekolah berkesan
 Rutter et al.(1979),Reid et al .(1989).Mortimore et al(1988) dan Elton Report(1989) menjelaskan bahawa peranan pemimpin adalah perlu jika sekolah ingin berjaya dalam mendidik pelajar dan cekap dalam menggunakan semua sumbernya  Pondy(1978) mencadangkan; bahawa kejayaan seorang ketua bergantung kepada “kebolehannya untuk menjadikan aktiviti bermakna….. bukan untuk mengubah sikap tetapi untuk memberi orang lain satu rasa kefahaman tentang apa yang mereka buat “(p.94)

Apa Yang Ketua Buat ?
 Menurut Day et al.(1990), banyak pasukan berjaya kerana mereka mempunyai kapasiti untuk membenarkan kepimpinan timbul sebagai respon untuk keperluan dalam masa itu.Apabila pasukan atau kumpulan menganggap satu individu sebagai ketua, kerja kumpulan yang berjaya boleh jadi terhalang dan tersekat.

PERANAN PENGURUSAN
Nias(1979),Coulson(1989) dan Southworth(1990) membincangkan peranan pengurusan di sekolah rendah dan menengah boleh dibahagikan kepada tiga jenis: 1. Peranan bersangkutan dengan orang lain. - Iaitu ketua mesti cekap dalam beberapa segi hubungan kemanusiaan,seperti dimajlis/acara, mesyuarat, hari ucapan, majlis perpisahan dan lain-lain. -Juga berupaya memilih, menyelia ,melatih ,menilai dan memotivasikan staf. 2. Peranan berkaitan dengan pengumpulan dan penghantaran maklumat. -Melibatkan tiga proses iaitu : a.mengawas, mencari fakta dan mengakses dengan mengumpulkan seberapa banyak maklumat daripada individu,pasukan juga daripada mesyuarat,dokumen dan laporan b.menyebarkan maklumat dan berkomunikasi dengan sesiapa yang memerlukan. c.melibatkan komunikasi tentang pandangan sekolah dengan ibu bapa , penasihat,kerajaan, pegawai pendidikan ,dan sebagainya. 3. Peranan melibatkan membuat keputusan . - Melibatkan perundingan dan persetujuan .Untuk membuat perkara ini ketua mesti mencari strategi untuk bekerja, untuk memulakan perubahan dan untuk melihat perubahan .

Gaya-gaya kepimpinan
 Dalam banyak cara adalah sia-sia untuk mencari satu gaya kepimpinan ideal.Seperti berlawannya,autokratik melawan demokratik atau mengikut arahan melawan terlalu bebas;yang membayangkan satu adalah baik dan satu lagi adalah buruk.(Landers dan Myers)  Tidak ada satu pun gaya kepimpinan yang terbaik dan seorang pemimpin harus menggunakan beberapa gaya kepimpinan dalam tugas mereka.  Mengikut Hersey dan Blanchard(1982), gaya kepimpinan dipautkan dengan tahap kematangan rakan sekerja dan guru-guru bawah kepimpinannya bermula dengan tahap kurang matang sehinggalah tahap paling matang.  Gaya kepimpinan mestilah tidak takut untuk berubah  Keputusan dibuat dan perubahan dijalankan dengan persetujuan bersama serta demokrasi lebih baik daripada autokrasi.

Everard (1986) mencatat bahawa seorang usahawan menjangkakan pengurus adalah seorang ketua yang boleh menggunakan peranan-peranan berikut:

Gaya-gaya kepimpinan

sambungan

• • • • •

Menyebabkan satu acara berlaku dan mengetahui apa yang dia hendak akan berlaku. Melatih tanggungjawab kepengelolaan terhadap sumber-sumber dan menukar mereka kepada akaun yang bertujuan . Menggalakkan keberkesanan dalam kerja yang dibuat ,dan mencari penambahbaikan yang berterusan . Bertanggungjawab terhadap prestasi unit yang dia uruskan . Menyediakan satu iklim yang sesuai untuk membolehkan orang melakukan yang terbaik.

Fayol(1930) mencadangkan

jika seseorang ketua ingin berjaya dia harus berupaya :meramal apa yang dibuat , merancang bagaimana untuk melakukan , menyusun apa yang perlu daripada rancangan ,menamakan individu /kumpulan untuk melaksanakan apa yang perlu dan menyelaras serta mengawal tugasan.

Untuk mendapatkan kepimpinan yang berkualiti perlulah ada perhubungan antara pemimpin sekolah dengan guruguru lain dalam menjalankan semua perubahan dan tugas walaupun peranan ketua adalah sangat penting. Peranan ketua adalah amat penting tetapi ia memerlukan sokongan dan bantuan daripada rakan sekerja yang sama.Mengikut Elliot dan Kemp(1993),mempunyai ciri-ciri; - Kesedaran diri - Keinginan untuk mencapai - Optimisma - Memandang positif - Percaya - Persamaan - Empati - Berani

Kesimpula n