You are on page 1of 19

MPU 3322 (GROUP 1

)
PENSYARAH : MUHAMAD WAZIR BIN MUSLAT

AHLI KUMPULAN
AFFIN AIZAN BINTI ABDULL AZIZ
‘AIN NURSYAKIRIN BINTI ABDUL WAHAB
NUR HIDAYAH BINTI JAMALUDIN
NABYLA IMAN BINTI ROSLI

4151000541
4151001831
4151002241
4151001071

HURAIKAN PERKEMBANGAN SISTEM MAHKAMAH DI MALAYSIA .

dibawah kerajaan pusat iaitu badan kehakiman malaysia. • Terkini. . jabatan kehakiman syariah malaysia dibawah kerajaan pusat dalam usaha untuk menyeragamkan pentadbiran mahkamah negeri-negeri.PENGENALAN • Malaysia ialah sebuah persekutuan tiga belas negeri. • Mahkamah sivil .dibawah kerajaan negeri iaitu kuasa sultan. dengan hampir semua kuasa kehakiman terletak pada sistem mahkamah persekutuan. • Mahkamah syariah .

SISTEM MAHKAMAH SEBELUM MERDEKA • Supreme Court (Formerly known as Courts of Judicial Commissioner) • Court of Magistrates of the First Class • Court of Magistrates of the Second Class • Court of Khathi and Assistant Kadhi • Court of Penghulu .

maka Undang-undang Islam yang diamalkan dan diguna pakai sejak sekian lama telah mula diketepikan dan aplikasinya hanya terhad dalam keskes tertentu sahaja seperti dalam undang-undang keluarga Islam.SISTEM MAHKAMAH SEMASA BRITISH Selepas kedatangan British ke Tanah Melayu. mereka telah melebarkan pengaruh mereka di semua negeri-negeri Melayu dan telah berjaya menukar sistem perundangan sedia ada dengan memperkenalkan Common Law and Equity. dengan tersebarnya undang-undang tersebut ke Tanah Melayu. Kesannya. Setelah itu. undang-undang Inggeris mula menapak .

Kanun Acara Sivil.BRITISH MEMPERKENALKAN UNDANGUNDANG INGGERIS MELALUI DUA CARA • Undang-undang bertulis. . • Keputusan para hakim yang kebanyakannya terdiri daripada hakim British. • Bagi memperkukuh pengaruh undang-undang Inggeris mereka telah menguatkuasakan Enakmen Undang-undang Sivil14 (sekarang dikenali sebagai Akta Undang-undang Sivil 1956) yang menyebabkan penerimaan prinsip Common Law dan peraturanperaturan ekuiti seperti yang ditadbirkan di England. Enakmen Keterangan. dengan menguatkuasakan undang-undang baharu yang bersumberkan undang-undang Inggeris seperti Kanun Keseksaan. Mereka membuat penghakiman berdasarkan prinsip Common Law Inggeris dan mewujudkan prinsip undang-undang yang mengikat mahkamah di negeri-negeri Melayu. Enakmen Kontrak dan Enakmen Tanah. Kanun Acara Jenayah.

undang-undang Islam hanya digunakan dalam urusan kekeluargaan. Penguasaan undang-undang Inggeris ini berlarutan walaupun setelah negara mencapai kemerdekaan. pusaka dan kesalahan yang kaitan dengan keagamaan sahaja. wakaf. “diwarisi” dan berterusan . Sistem pemisahan dan penyisihan yang dilakukan oleh British inilah yang memberikan kesan yang besar.SAMBUNGAN • Akibat daripada pengaruh Inggeris. • Sistem pemisahan antara agama dengan urusan hidup yang diperkenalkan oleh British inilah menjadi titik tolak kepada struktur dualism dalam sistem perundangan Malaysia yang ada pada hari ini.

Mahkamah Syariah masih belum ada. • Pada masa itu cuma ada satu sistem mahkamah di Malaysia. . • Dibawa masuk melalui Charter. • Kedatangan British membawa bersamanya undangundang Inggeris khususnya “Common Law of England” dan “the rules of equity”. melalui peguam-peguam dan hakim-hakim yang terlatih di England. • Kedudukan undang-undang Inggeris dalam pelaksanaannya di negara ini semakin kukuh.PENGARUH AWAL DALAM SISTEM ENGLAND • Sistem pentadbiran undang-undang dipengaruhi oleh sistem undang-undang di England yang berdasarkan kepada Common Law.

antara lain. memperuntukkan bahawa common law England dan kaedah-kaedah ekuiti seperti yang berkuatkuasa di England pada 7 April 1956 hendaklah dipakai. Ia. sekarang Malaysia. (tarikh yang berbeza untuk Sabah 1hb Disember 1951 dan Sarawak 12hb Disember 1949) • Pemakain common law England dan kaedah-kaedah ekuiti tertakluk kepada undang-undang yang akan dibuat oleh badan perundangan di negara ini dan kesesuaiannya dengan keadaan di Malaya. .SAMBUNGAN • Setahun sebelum British meninggalkan Malaya (pada masa itu) Akta Undang-Undang Sivil 1956 dikanunkan.

SAMBUNGAN • Setelah mahkamah syariah yang baru ditubuhkan. antara “undang-undang Islam” dengan “undang-undang sivil” dan setrerusnya membawa kepada anggapan bahawa yang satu itu “Islam” dan yang lagi satu itu “tak Islam” (unIslamic). mahkamah yang sedia ada itu mula dipanggil “mahkamah sivil”. satu sempadan mula digaris antara “mahkamah syariah” dengan “mahkamah sivil”. . • Terdapat satu golongan yang mahu peruntukan itu dimansuhkan kerana untuk menggantikan pemakaian common law England dan kaedah-kaedah ekuiti itu dengan hukum syarak.

• Kes yang melibatkan Cina & India akan dibawa ke Mahkamah Tinggi dalam system Mahkamah Awam • Kes tentang adat Islam yang melibatkan orang Muslim akan dibawa ke Mahkamah syariah . mahkamah Bumiputera Sarawak (1955) • Mengendalikan kes yang berkaitan dengan penduduk tempatan (BUMIPUTERA) • Mahkamah Bumiputera juga di kenali sebagai Mahkamah Anak Negeri dan Mahkamah Tinggi Borneo • Mempunya ibu pejabat pendaftaran di mana-mana tempat yang di tetapkan oleh Yang Di-Pertuan Agong.SISTEM MAHKAMAH DI SABAH & SARAWAK • Mahkamah Bumiputera hanya terdapat dalam Malaysia Timur • Di tubuhkan melalui Ordinan Mahkamah Bumiputera Sabah (1954) .

STRUKTUR MAHKAMAH DI SABAH & SARAWAK SARAWAK SABAH Mahkamah Rayuan Bumiputera Mahkamah Rayuan Bumiputera Mahkamah Bumiputera Residen Mahkamah Pegawai Daerah Mahkamah Daerah Bumiputera Mahkamah Pegawai/Ketua Bumiputera Mahkamah Bumiputera .

pembahagian harta. wasiat dan perundangan adat • Hukuman yang di jatuhakan oleh Mahkamah ini ialah penjara. denda dan hukuman undang-undang Adat Bumiputera .MAHKAMAH BUMIPUTERA SARAWAK • Melibatkan kaum Bumiputera sahaja • Mahkamah ini membicarakan mana-mana perkara yang berkaitan perlanggaran Adat Bumiputera dan kes dibawah undang-undang bertulis • Hukuman yang dikenakan ialah denda dan penjara SABAH • Memainkan peranan penting dalam membicarakan kes yang melibatkan adat atau undang-undang kaum Bumiputera Sabah • Membicarakan kes berkaitan penjagaan anak. perkahwinan.

. memberikan hak yang dituntut dan boleh menghukum manamana pihak yang mengabaikan tanggungjawab mereka ataupun bagi mereka yang telah melakukan kesalahan. membawa masalah mereka itu ke hadapan mahkamah. pemahaman inilah yang menyebabkan mereka yang menghadapi masalah. Dalam keadaan mereka boleh mengharapkan system mahkamah di Malaysia memberikan keadilan kepada mereka.KESIMPULAN Oleh yang demikian.

Kesalahan yang berkaitan dengan agama a) I & IV b) II & III c) II. undang-undang Islam hanya digunakan dalam urusan ? I. Kekeluargaan II. Wakaf III. Pusaka IV.SOALAN 1 Akibat dari pengaruh Inggeris. III & IV d) Kesemua diatas .

SOALAN 2 Melalui apakah undang-undang Inggeris khususnya common law of England di bawa masuk ke Malaysia? a) Charter b)Kanun (code) c) Mahkamah Syariah d)Mahkamah Sivil .

SOALAN 3 Mahkamah Bumiputera hanya terdapat dalam ______ ? a)Malaysia Barat b)Malaysia Timur c)Malaysia Selatan d)Malaysia Tenggara .

SOALAN 4 Berapakah jumlah Mahkamah yang terlibat sebelum merdeka ? a)6 b)7 c) 5 d) 8 .

dengan hampir semua kuasa kehakiman terletak pada sistem mahkamah persekutuan a) 13 b)11 c) 15 d)12 .SOALAN 5 Malaysia ialah sebuah persekutuan ________ negeri.