You are on page 1of 6

Panghalip na

Panaklaw

Basahin at pag-aralan
Basahin ang talata.
Ang pag-ibig ay maraming kahulugan. Pag-ibig sa
bayan, sa kapwa, higit sa lahat pag-ibig sa Lumikha.
Lahat ay ay kani-kaniyang depenisyonng pag-ibig. Ang
pag-ibig sa bayan ay naipamamalas ng pagiging
mabuting mamamayan. Bawat isa ay may karapatang
lumigaya ng dahil sa pag-ibig sa kapwa. Nagiging
makulay ang paligid kapag ang taoy umiibig. Pawang
kaligayahan ang kaniyang nadarama sa piling ng
sinisinta. Ang pagmamahal naman sa magulang ay
naipadaramang lubos sa pamamagitan ng pag-aruga
at paggalang sa kanila.
Pansinin ang mga may salungguhit na salita. Ito ay
mga panghalip na panaklaw.

TANDAAN NATIN
Tandaaan na ang panghalip panaklaw ay isang uri ng
panghalip na may sinasaklaw na kaisahan sa bilang,
dami o kalahatan
Ito ay maaaring tiyakan o di-tiyakan.
1. Nagsasaad ng kaisahan
isa
balang
bawat
bawat isa
2. Nagsasaad ng dami o kalahatan.
panay
lahat
ilan
kaunti
marami
pawa/pawang
tanan
balana
iba
madla
pulos

Ang mga di-tiyakan ay ang mga panghalip


na pananong na kinakabitan ng man na
nangangahulugan ng di-katiyakan ng
pinag-uusapan gaya ng:

ano man o anuman


sino man o sinuman
saaan man
magkano man
ninuman
kanino man
kailanman

GAWIN ang mga


PAGSASANAY

A.Isulat ang panghalip na panaklaw sa


mga pangungusap.
1.Ang balana ay pumupuri kay
Pambansang Kamao.
2.Lahat ay sama-sama sa kaunlaran
3.Kukunin ko siya anuman ang sabihin
nila.
4.Ang tanan ay nagpaparaya sa kanya.
5.Bawat isa ay bumabati sa kanyang
pagwawagi sa timpalak-bagsakan.

6. Saan man ako naroroon di kita


malilimutan.
7. Pulos paghanga ang naririnig
ko para sa iyo
8. Ang madla ay ibinoto siya
bilang Punong Barangay.
9. Ang mga dumating ay pawang
mga kilalal sa lipunan.
10. Maging sino man ang
makakuha niyan ang swerte