You are on page 1of 17

Kesunnahan sebelum Shalat

Adzan
Iqamah

Back

Next

Syarat-syarat Adzan dan Iqamah


Yang disunnahkan dalam Adzan dan Iqamah

Fadilah (keutamaan adzan)


Hal-hal yang bisa mengurangangi kesempurn
aan shalat atau bahkan membatalkan shalat
Membatasi tempat shalat

Back

Syarat-syarat Adzan dan Iqamah

Islam
Orang yang menyerukan adzan dan iqamah hendaklah

orang yang mumayiz


Dikumandangkan dengan bahasa arab
Tidak ada pengucapan lafadz adzan yang merubah makna
Dilakukan setelah masuk waktu shalat, kecuali subuh
(boleh dikumandangkan sejak tengah malam)
Kalimah adzan dan iqamah hendaklah berturut-turut
Tertib
Back

Yang disunnahkan dalam Adzan dan


Iqamah
Suci dari hadas dan najis
Menghadap kiblat
Berdiri
Dilakukan ditempat yang tinggi, agar

jauh terdengar
Memperhatikan tajwid.
Meletakkan jari-jari di telinga ketika
adzan.
Menengok ke kanan dan ke kiri ketika
hayaalatain.
Muadzin bersuara baik/merdu
Menambahkan ash shalatu khairum

Back

ADZAN :
asal maknanya ialah memberitahukan
menurut istilah : memberitahukan bahwa
waktu shalat telah tiba, dengan lafadz yang
ditentukan syara

Back

IQAMAH
Adalah memberitahukan kepada jamaah agar
bersiap berdiri untuk shalat, dengan lafadz
yang ditentukan oleh syara

Back

Doa sesudah adzan

Back

Mem
e
tb
m
a
ts
ip
h
s
a
tl

Diantara hal yang dilakukan sebelum shalat

adalah membatasi tempat shalat, dengan


tongkat, menggelar sajadah, atau dengan
garis, supaya orang lain tidak lewat didepan
orang yang sedang shalat karena hukumnya
haram

Back

hd
S
a
d
iru
ac
is

Sudah selayaknya seorang muadzin dalam

keadaan suci dari hadats besar maupun kecil.


Allah berfirman:
Sesungguhnya Allah mencintai orang yang
gemar bertaubat dan mensucikan diri. (Al
Baqarah: 222)
Bila terpaksa dilakukan dalam keadaan junub
maka hukumnya makruh namun adzannya
tetap sah.
Back

Menghad
a
k
q
p
b
itl

Arah kiblat mempunyai keutamaan, oleh

karenanya kita dilarang untuk meludah ke


arah kiblat waktu shalat sesuai dengan sabda
Nabi shallallahu alaihi wasallam:
Jika kalian dalam keadaan shalat maka
janganlah kalian meludah ke arah
kiblat. (HR. Abu Dawud (404) dari Thariq bin
Abdillah Al Muhariby)

Back

b
ird
e
ir

disunnahkan bagi muadzin untuk berdiri tapi

jika ia melakukan dengan duduk maka


adzannya sah.

Back

Diantara Fadilah (keutamaan) adzan


Lehernya paling panjang di hari kiamat
Semua makhluk yang mendengar adzan akan menjadi saksi
bagi muadzin pada hari kiamat
Akan diampuni dosanya sepanjang suaranya dan semua yang
mendengarkan adzan di bumi akan mendoakan ampun
baginya
Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mendoakan Imam Shalat
dan para muadzin
Syetan lari terbirit-birit mendengar suara adzan dan iqamat.
Muadzin akan mendapat pahala dari seluruh jamaah yang
hadir di masjid tersebut.
Back
Muadzin dimasukkan surga dan dijauhkan dari api neraka

Jika adzan untuk shalat dikumandangkan,

maka setan lari terbirit-birit dan kentut,


sehing-ga dia tidak mendengar adzan.
Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim.

Back

Tidak ada jin, manusia dan sesuatu yang

mendengar gaung suara muadzin kecuali dia


bersaksi untuknya pada Hari Kiamat.
Diriwayatkan oleh al-Bukhari. (Kitab al-Adzan,
Bab Rafu ash-Shaut, 2/87, no. 609, pent.).

Back

Lafadz Adzan

4x 2

2x

1x


Back

NEXT

Lafdz Iqomah

2x

Back

1x

1x

1x1x


2x


2x

1x

Rasulallah bersabda,
"Jika orang yang melintas didepan
orang yang sedang shalat mengetahui
betapa beratnya dosa baginya
melakukan hal itu, maka akan lebih baik
baginya untuk menunggu dalam
hitungan 40 tahun dari pada berjalan
didepan orang shalat itu". (HR. Bukhari
dan Muslim).