You are on page 1of 5

COLEGIUL ECONOMIC ,,VIRGIL MADGEARU

PROIECT DE SPECIALITATE
Profesor coordonator :
LUCHIAN ADELINE

Elev:
ALEXE ANDREEA VIOLETA

-2009-

CONTABILITATEA DECONTARILOR CU FURNIZORII


Furnizorii sunt persoane fizice sau juridice care pun la dispozitia tertilor bunuri si/sau serviciu
contra cost pe baza unei intelegeri prealabile.
Furnizorii, ca structura de pasiv din categoria resurselor atrase, exista pe perioada dintre
momentul receptionarii elementelor patrimoniale de natura celor mentionate mai sus, care devin
subiecte de drepturi si obligatii, si momentul platii obligatiei. In aceeasi categorie se inscriu si valorile
materiale nestocabile, incluse direct pe cheltuieli la intrarea in patrimoniu precum si a altor bunuri
nemagazinabile cum ar fi consumul de energie si apa, valoarea lucrarilor executate sau serviciilor
prestate de terti. Tot in categoria furnizorilor se includ taxa pe valoarea adaugata inscrisa in facturile
furnizorilor.
Furnizorii de imobilizari constau in valoarea bunurilor economice puse la dispozitie de furnizori
pe care le utilizam pentru realizarea de valori de lunga durata, imobilizari necorporale sau corporale.
Contabilitatea furnizorilor se tine pe categorii si pe fiecare persoana fizica sau juridica. In contabilitatea
analitica, furnizorii se grupeaza in furnizori interni si externi iar in cadrul acestora pe termene de plata
(termen lung peste 5 ani, termen mediu - de la 1-5 ani si termen scurt sub 1 an).

AVANTAJE N E-LEARNING

Contabilitate datoriilor din cumprri


Datoriile provenind din cumprri au o structur variat in functie de natura cumprrilor si a
creditului,de termenul de exigibilitate ,precum si in functie de alti factori si de aceea necesit o abordare
sistematic.
In vederea detalieri informatiilor privind datoriile din cumprri, in functie de structura datoriilor si
creantelor,in grupa 40 Furnizori si conturi asimilateau fost introduse urmatoarele
conturi :401,403,404,405,408,409.
Ultimul cont este un cont de creante ,ceea ce rezulta att din denumirea contului,ct i din ultima cifra a
simbolului-cifra 9-ceea ce semnific faptul c acest cont are o functie invers fat de conturile din grupa din
care face parte.Grupa de conturi 40 Furnizori si conturi asimilateeste prin definitie o grupa de conturi ,de
datorii.
Primele doua conturi 401 si 403 reflect datoriile provenind din cumprturi de bunuri si servicii,pe credit
comercial,respective pe credit cambial.
Urmatoarele dou conturi 404 si 405 reflect acelai gen de datorii ca i precedentele dou conturi,provenind
ins din cumprri si imobilizri.
Ultimul cont de datorii,din aceasta grup 408 ,reflect datorii neexigibile provenind din cumprri de bunuri
i servicii.
Deoarece clientul intr in relatiie cu diveri furnizori ,pentru a se cunoaste datoriile fat de fiecare din
acestia,conturile sintetice din aceast grup se detaliaz in conturi analitice deschise pe fiecare dintre furnizori.

Concluzii
Contabilitatea furnizorilor constituie partea cea mai importanta si folosita din contabilitatea datoriilor
fata de terti. Datoriile fata de furnizori sunt reflectate de catre contabilitate din momentul nasterii lor si pana
in momentul rambursarii, restituirii sau platii acestora catre terti.
Spre deosebire de celelalte datorii fata de terti, datoriile fata de furnizori sunt cele izvorate din realitatile
comerciale ale unitatii patrimoniale.
Notiunea generica de furnizor exprima in contabilitate datoria unei intreprinderi care s-a aprovizionat cu
bunuri si servicii, plata lor urmand sa se faca ulterior (credit comercial). Daca plata acestor obligatii se face
prin efecte de comert (cambii) acceptate de catre furnizor, atunci aceste obligatii fata de ei sunt cunoscute sub
denumirea de efecte de plata. Prin aceste efecte beneficiarii de bunuri si servicii recunosc ca datoreaza
furnizorilor lor o contrapartida pentru efectuarile facute.