You are on page 1of 14

ASE

AN

KERJASAMA EKONOM

KERJASAMA ASEAN+3

CHIN
A

JEPUN

KOREA

ASEAN +3
1. ASEAN+3 berasal daripada EAEC. Menjadi ASEAN+3 atas cadangan Tun Dr
Mahathir bin Mohamad.
2. Pakatan kerjasama antara negara-negara ASEAN & 3 negara Asia Timur Laut
(China,Jepun,Korea).
3. Forum yg berfungsi sbg penyelaras kerjasama anatara negara-negara
ASEAN+3 yg merundingkan pelbagai isu.
4. Pakatan ini dibentuk bagi meningkatkan kerjasama antara negara Asia Timur
dlm
- ekonomi (termasuk pembentukan bagi meningkatkan kerjasama antara
negara, kewangan memerhati aliran modal kawasan)
- pembangunan sosial & sumber manusia
-pembangunan saintifik dan teknikal, budaya dan informasi, pembangunan

Kawasan perdagangan bebas ASEAN


Penubuhan AFTA dpt direalisasikan melalui
perjanjian Skim Tarif Keutamaan Sama Rata(CEPT).
Tujuan AFTA :
1.Meningkatkan daya saing ASEAN sbg pusat
perkilangan utk pasaran dunia.
2.Barangan ASEAN dpt menembusi pasaran
negara-negara anggota dgn bebas.
3.Menghapuskan sekatan perdagangan dua hala.
4.Menggalakkan kerjasama dua hala.
5.Meluaskan dan meningkatkan pasaran negara
serantau.

Pembangunan
Segi Tiga Pertumbuhan

PEMBANGUNAN SEGI TIGA PERTUMBUHAN


Merujuk kepada kerjasama ekonomi pd kawasan yg
lebih kecil di dlm wilayah ASEAN yg melibatkan tiga
atau empat buah negara yang berjiran/sempadan.
Kawasan segi tiga pertumbuhan:
1. IMS-GT : Indonesia Malaysia Singapore-Growth
Triangle (Selatan)
2. IMT-GT : Indonesia Malaysia Thailand-Growth
Triangle(Utara)
3. EAGA-BIMP : East Asian Growth Area- Brunei
Indonesia Malaysia Filipina

UJUAN KERJASAMA SEGI TIGA PERTUMBUHAN ASEAN


Mempercepatkan pembangunan sumber
alam di kawasan terbabit.
Perluasan pasaran dan perdagangan
Perkongsian pelaburan modal
Perkongsian teknologi, R&D dan inovasi
baru
Pengaliran buruh dan tenaga pakar

Rancangan Pembangunan Ekonomi


Pembangunan sektor pelancongan
Pembangunan sektor pengangkutan
Pembangunan sektor telekomunikasi
Pembangunan sektor pertanian dan
perikanan
Pembangunan sektor perindustrian
Kerjasama sektor perhutanan
Kerjasama infrastruktur fizikal

BY, PRAYVEEN RAJ