You are on page 1of 3

REKOD

PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN
TAHUN 2016

NAMA SEKOLAH
SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN EHSAN 
 NAMA GURU
 
 KELAS

 

TAHUN 2016

NAMA SEKOLAH
SEKOLAH
KEBANGSAAN
KERUAK 
 NAMA GURU
RUSMAWATI BT MOHD
RAWI
 KELAS

RUSMAWATI BT MOHD
RAWI

REKOD
PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN

RUJUK
FAIL