You are on page 1of 17

Topik 6 Elektrokimia

6.5

Sel Voltan

Kimia Tingkatan 4

Kimia Tingkatan 4 . Sel Voltan Elektrik dihasilkan apabila tindak balas kimia yang berlaku di dalam sel menyebabkan elektron mengalir.Topik 6 Elektrokimia Sel Voltan Sel voltan atau sel galvanik merupakan sejenis sel yang menghasilkan tenaga elektrik daripada tenaga kimia.

Topik 6 Elektrokimia Sel Voltan Bateri Lemon Kimia Tingkatan 4 .

Fungsi titian garam dan pasu berliang ialah untuk mengasingkan dua larutan elektrolit dan membolehkan ion mengalir melaluinya. Contoh sel voltan ialah sel Daniell. (-) terminal Kepingan zink (+) terminal Kepingan kuprum Asid sulfurik cair Penyediaan sel Daniell menggunakan titian garam Kedua-dua larutan dihubungkan melalui titian garam atau pasu berliang. Ia mengandungi zink dan kuprum sebagai elektrod. Penyediaan sel Daniell menggunakan pasu berliang Kimia Tingkatan 4 . Elektrod zink dan kuprum dicelup ke dalam larutan elektrolit ionnya.Topik 6 Elektrokimia Sel Voltan Sel voltan Mengandungi dua logam direndamkan ke dalam disambungkan dengan wayar. berbeza elektrolit yang dan Aliran elektron menghasilkan tenaga elektrik yang dapat dikesan oleh galvanometer.

V hidrogen Larutan natrium klorida.NaCl Pita magnesium Kepingan kuprum Kimia Tingkatan 4 . Mg(p) → Mg2+(ak) + 2e- Di terminal positif Aliran elektron - Aliran elektron + 2H+(ak) + 2e. Di terminal negatif Mg yang terletak lebih atas berbanding Cu dalam siri elektrokimia akan membebaskan elektron untuk 2+ membentuk ion Mg . NaCl sebagai larutan elektrolit. kepingan kuprum sebagai terminal positif dan larutan natrium klorida.Topik 6 Elektrokimia Sel Voltan Contoh Sel Voltan Ringkas Sel voltan ringkas yang ditunjukkan dibawah mengandungi pita magnesium sebagai terminal negatif. Ion H+ menerima elektron dan berkumpul di kepingan kuprum.→ H2(g) Gas dibebaskan. Elektron yang dibebaskan akan mengalir melalui litar luar ke kepingan kuprum. Ion Mg2+ akan terlarut di dalam larutan natrium klorida.

Molekul hidrogen.Topik 6 Elektrokimia Sel Voltan Tindak Balas Dalam Sel Voltan Menggunakan Pita Magnesium Dan Kepingan Kuprum Sebagai Elektrod V Aliran elektron Pita magnesium Aliran elektron - + Atom magnesium eeee- Kepingan kuprum Larutan natrium klorida. NaCl Mg2+ Mg 2+ Persamaan keseluruhan H + + eH + + e- H H H + + eH + + e- H H Mg(p) + 2H+(ak) → Mg2+ (ak) + H2(g) • Pengaliran elektron daripada pita magnesium ke kepingan kuprum adalah disebabkan oleh aliran arus elektrik. H2 Kimia Tingkatan 4 .

Topik 6 Elektrokimia Sel Voltan Sel Daniell Di terminal negatif Di terminal positif Zink yang berada pada kedudukan lebih atas daripada kuprum dalam sel elektrokimia membebaskan elektron untuk membentuk ion zink. Cu2+ menerima elektron dan berkumpul di kepingan kuprum. Persamaan keseluruhan bagi tindak balas: 2+ Zn(p) + Cu (ak) → Zn2+ (ak) + Cu(p) Kimia Tingkatan 4 . Cu2+(ak) + 2e.→ Cu(p) Pepejal terenap kuprum. Zn (p) → Zn2+(ak) + 2e kuprum perang di kepingan Kepingan zink terlarut di dalam larutan. Zn2+ Ion kuprum.

Topik 6 Elektrokimia Sel Voltan Sel Daniell Kimia Tingkatan 4 .

ringan Keburukan: Tidak boleh dicas semula Sel merkuri Kebaikan : Mudah dibawa Keburukan: Beracun dan tidak boleh dicas Pelbagai Sel Voltan Sel alkali Kebaikan : Mudah dibawa dan tahan lama Keburukan: Boleh bocor dan tidak boleh dicas Akumulator asid-plumbum Kebaikan : Boleh dicas semula Keburukan: Berat. mahal. berat dan mahal Kimia Tingkatan 4 .Topik 6 Elektrokimia Sel Voltan KebaikanDan DanKeburukan KeburukanPelbagai PelbagaiSel Sel Kebaikan Voltan Voltan Sel kering Kebaikan : Mudah dibawa. boleh bocor dan senang rosak Sel nikel-kadmium Kebaikan : Boleh dicas semula dan tahan lama Keburukan: Voltan rendah. murah.

Cu2+ SO42- Katod (-) larutan Tanki elektrolit Larutan elektrolit Perbezaan Tenaga kimia Tenaga elektrik Perubahan tenaga Tenaga elektrik Tenaga kimia Dua jenis elektrod yang berbeza Elektrod Dua jenis elektrod yang berbeza atau sama Terminal negatif Anod Terminal positif Terminal positif Katod Terminal negatif Tidak Memerlukan bateri Ya Kimia Tingkatan 4 .Topik 6 Elektrokimia Sel Voltan Perbezaan Antara Sel Elektrolit Dan Sel Voltan Sel Voltan Anod (-) Zn Persamaan Sel elektrolit Bateri Katod (+) Titian garam Zn2+ SO42- Cu Anod(+) Kedua-dua sel memerlukan elektrolit dan elektrod.

Topik 6 Elektrokimia ANALISIS SOALAN 6.5 SEL KIMIA 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 - - - 1 - - 2 - 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 - - - - - 1 - - 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 - - - - - - - - Kertas 1 Kertas 2 Kertas 3 Kimia Tingkatan 4 .

Fungsi pasu berliang adalah untuk membenarkan pengaliran A ion-ion B atom-atom C proton-proton D elektron-elektron Kimia Tingkatan 4 .Topik 6 Elektrokimia 6.5 2011 – Kertas 1 Rajah di bawah menunjukkan suatu sel volta.

5 Soalan 2011 – Kertas 1 Rajah di bawah menunjukkan sel kimia ringkas yang dibina menggunakan buah limau.Topik 6 Elektrokimia 6. Dua logam berlainan digunakan sebagai elektrod. Antara logam berikut. yang manakah boleh menggantikan paku besi itu untuk mendapat bacaan voltan yang paling tinggi? A Stanum B Plumbum C Argentum D Kuprum Kimia Tingkatan 4 .

Topik 6 Elektrokimia 6. Antara yang berikut. yang manakah meningkatkan voltan bagi sel itu? A Gantikan plat kuprum dengan plat argentum B Gantikan plat aluminium dengan plat zink C Tambahkan kepekatan larutan natrium klorida D Naikkan suhu larutan natrium klorida Kimia Tingkatan 4 .5 Soalan 2008 – Kertas 1 Rajah di bawah menunjukkan sebuah sel voltan.

___________________________________________________ [1 markah] (c) Elektrod manakah yang merupakan terminal negatif dalam sel Q? ___________________________________________________ [1 markah] (d) Tulis setengah persamaan bagi anion yang dinyahcas dalam sel P. (a) Apakah warna larutan kuprum(II) sulfat? ___________________________________________________ [1 markah] (b) Nyatakan semua anion yang hadir dalam larutan kuprum(II) sulfat.5 2010 – Kertas 2 (I) Rajah di bawah menunjukkan susunan radas bagi dua jenis sel. P dan Q. ___________________________________________________ [2 markah] Kimia Tingkatan 4 .Topik 6 Elektrokimia 6.

Gas tak berwarna terhasil pada katod dan dikumpulkan. tanda (√) dalam petak yang disediakan untuk menunjukkan elektrod yang manakah adalah anod dalam sel P. [2 markah] (i) Kimia Tingkatan 4 . Nyatakan pemerhatian tersebut dan jelaskan jawapan anda. Jelaskan jawapan anda. [2 markah] (iii) Larutan kuprum(II) sulfat dalam sel P digantikan dengan asid sulfurik cair. Huraikan satu ujian kimia untuk mengenal pasti gas yang dihasilkan.5 2010 – Kertas 2 (II) (e) Sel P dan sel Q digabungkan seperti ditunjukkan dalam rajah di bawah. Dalam rajah di atas.Topik 6 Elektrokimia 6. [2 markah] (ii) Pemerhatian bagi elektrolit dalam sel P dan sel Q adalah sama.

TAMAT .