You are on page 1of 26

ARALIN 2

:
NASYONALISMO SA
SILANGAN AT TIMOGSILANGANG ASYA

BAYAN KO
1. Bakit mahalaga ang kalayaan?
2. Ano ang gagawin mo kung may
mga dayuhang nais sakupin ang
ating bansa?
3. Sa kasalukuyan, paano mo
maipapakita ang pagmamahal
sa iyong bansang sinilangan?
4. Paano ipinakita ng mga kapwa
natin Asyano ang damdaming
nasyonalismo?

346-347 .GAWAIN 1 PICTURE ANALYSIS PP.

PAG-UNLAD NG NASYONALISMO SA CHINA UNANG DIGMAANG OPYO IKALAWANG DIGMAANG OPYO  KASUNDUANG NANKING  KASUNDUANG TIENTSIN     1. REBELYONG BOXER (1900) . REBELYON NG MGA TSINO REBELYONG TAIPING (1850)  2.

REBELYONG TAIPING NAMUNO: HUNG HSIU CH’UAN  Kalaban: Dinastiyang Ching (Manchu)  Layunin:  Mapabagsak ang dinastiyang Ching upang mahinto ang pamumuno ng mga dayuhan sa kanilang bansa  Pagkakapantay-pantay ng karapatan para sa kababaihan  Pagpapalit ng relihiyong Confucianism at Buddhism sa relihiyong Kristiyanismo  .

S. Italy at Japan  Emperador ng China:  Empress Dowager Tzu Hsi  Henry Puyi – Huling emperador ng D. Russia.Great Britain.. France.REBELYONG BOXER  I-ho Ch’uan – Righteous and Harmonious Fists  Layunin: Pagtuligsa sa korupsiyon. Qing (Manchu) . patalsikin ang LAHAT ng mga dayuhang nasa bansa  Kalaban: U.

DEMOKRASYA SA CHINA  Sun Yat – Sen .Pinamunuan niya ang Double Ten Revolution  Oktubre 10. min-tsu-chu-I demokrasya  3. san min-chui – nasyonalismo  2. 1911 republika ng China . min-sheng-chu-i – kabuhayang pantao  .isinulong ang pagkakaisa ng mga Tsino gamit ang 3 Prinsipyo:  1.

konsiliasyon  2. Pagkakasundo Dapat Pagtuunan ng Pansin:  1.Pantay-pantay na pag-aari ng lupa . Regulasyon ng Puhunan 2. Sun Yat – Sen – “Ama ng Republikang Tsino” Pagkakaisa – susi sa kaunlaran  Batayan ng Kanyang Pamumuno:  1.

Chiang Kai-Shekhumalili kay Sun Yat-Sen bilang pinuno ng Kuomintang Warlords – nagmamayari ng lupa na may sariling sandatahang lakas .

IDEOLOHIYANG KOMUNISMO  Mao Zedong – Pinuno ng Komunismo sa China  Prinsipyo ng Komunismo: Tunggalian ng uring manggagawa (proletariat) laban sa uri ng kapitalista (bourgeois)kung saan naniniwala ang mga komunista na mananaig ang mga manggagawa at maitatag ang isang lipunang sosyalista ( estado ang hahawak sa lahat ng pag-aari ng bansa). .

000 milya .pinamunuan niya ang Red Army (komunistang sundalong Tsino)  Long March – tawag sa pagtakas nila Mao Zedong patungong Jiangxi na umabot ng 1 taon na may layong 6.IDEOLOHIYANG KOMUNISMO  Mao Zedong – Itinatag ang Partidong Kunchantang  .

DEMOKRASYA KOMUNISMO SUN YAT-SEN MAO ZEDONG KUOMINTANG KUNCHANTANG DOUBLE TEN REVOLUTION LONG MARCH .

Nabuo ang United Front (1936)  3. Itinayo ang Republic of China (1949)  6. Ikalawang Digmaang China-Japan (1931)  2. Nagwakas ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig (1942)  4. Itinatag ang People’s Republic of China (1949)  5. Napalayas ang Kanluranin at nakamit ng China ang kalayaan (1949) .IBA PANG KAGANAPAN  1.

POST TEST SI MAO ZEDONG ANG “AMA NG REPUBLIKANG TSINO” .

POST TEST ISA SA MADUGONG REBELYON ANG KASAYSAYAN NG CHINA ANG REBELYONG TAIPING .

POST TEST NIYAKAP NG REBELYONG BOXER ANG RELIHIYONG KRISTIYANISMO .

POST TEST SI HENRY PUYI ANG HUMALILI KAY SUN -YAT SEN BILANG PINUNO NG KUOMINTANG .

POST TEST WARLORDS ANG TAWAG SA MGA NAGMAMAYARI NG LUPA NA MAY SARILING SANDATAHANG LAKAS .

PAG-UNLAD NG NASYONALISMO SA JAPAN ISOLATIONISM SAPILITANG PAGPASOK NG MGA KANLURANIN (DIGMAAN) • • • OPEN DOOR POLICY • NASYONALISMO .

PAG-UNLAD NG NASYONALISMO SA JAPAN • • • EMPERADOR MUTSUHITO NAMUNO SA MEIJI RESTORATION NILIPAT ANG KABISERA NG JAPAN SA EDO (TOKYO) PAGYAKAP SA IMPLUWENSIYA NG MGA KANLURANIN .

EDUKASYON SAPILITANG EDUKASYON SA ELEMENTARYA PAG – IMBITA NG MGA MAHUHUSAY NA GURO MULA SA IBANG BANSA PAGPAPADALA NG ISKOLAR NA HAPONES SA IBANG BANSA .

EKONOMIYA PAGTUNGO SA U. AT EUROPE UPANG MATUTUHAN ANG PARAAN NGPAGNENEGOSYO AT PAGPAPAUNLAD NG INDUSTRIYA NAGPAGAWA NG KALSADA. LINYA NG KURYENTE (SISTEMA NG KOMUNIKASYON AT TRANSPORTASYON) .S. TULAY.

SANDATAHANG LAKAS PAGPAPAGAWA NG MAKABAGONG BARKO AT KAGAMITANG PANDIGMA PAGSASANAY NG MGA SUNDALONG HAPONES .

KONSTITUSYON (MODELO) ENGLAND KAHUSAYAN AT PAGSASANAY NG MGA SUNDALONG BRITISH UNITED STATES SISTEMA NG EDUKASYON .MODERNISASYON NG JAPAN BANSA NATUTUHAN GERMANY SENTRALISADONG PAMAHALAAN.

NASAKOP NG JAPAN KOREA BAHAGI NG RUSSIA CHINA PILIPINAS .

GABAY NA TANONG  1. . PAANO IPINAMALAS NG MGA HAPONES ANG DAMDAMING NASYONALISMO SA GITNA NG IMPERYALISMONG KANLURANIN?  3. NAKATULONG BA SA JAPAN ANG IPINATUPAD NA MODERNISASYON? PATUNAYAN. ANO ANG MAHALAGANG PAPEL NA GINAMPANAN NI EMPERADOR MUTSUHITO SA JAPAN?  2.