You are on page 1of 33

Pengaruh Perkembangan Teknologi Maklumat dan Komunikasi .

PERKEMBANGAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI .

• Dianggap sebagai pemacu untuk mencapai wawasan 2020. . • Contohnya. • Terdiri daripada tujuh kumpulan iaitu:  Kerajaan Elektronik  Sekolah Bestari. Kad Pintar Kebangsaan dilancarkan pada 2001 dan dijadikan MyKad.Koridor Raya Multimedia • Projek ini pada bulan Ogos 1996.  Tele-Perubatan  Kad Pintar Kebangsaan  Kelompok Penyelidikan dan Pembangunan  Pemasaran Tanpa Batasan dan Jaringan Perkilangan Sedunia.

latihan guru dan kakitangan serta penyediaan infrastruktur. • Syarikat yang mempunyai status MSC akan membantu sekolah bestari dengan memajukan aplikasi komputer. . bahan kursus.Sekolah Bestari • Kerajaan bercadang untuk mengadakan kemudahan komputer dan internet ke semua sekolah-sekolah di Malaysia pada tahun 2000 • Tujuannya supaya dapat dipercepatkan usaha celik IT di kalangan rakyat. kurikulum. • Beberapa sekolah bestari contoh dimajukan di kawasan MSC dan ia diperluaskan ke sekolah luar kawasan MSC.

.

PERKEMBANGAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI DALAM PENDIDIKAN .

Pengajaran dan pembelajaran Alat aplikasi Perkembangan TMK Pemudah komunikasi Penilaian kendiri .

PENGARUH TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI .

Pengaruh Teknologi Maklumat dan Komunikasi Perkongsian Bahan Akademik Kolaboratif Tanpa Sempadan Memperkaya Ilmu Dan Kemahiran Alat Dalam Penyebaran Maklumat Simulasi Secara Maya Kemudahan Carian Perpustakaan Digital .

Penggunaan TMK dalam Pendidikan Pendidikan Permainan dan Hiburan Kamus Multimedia Elektronik Eksperimen atau Uji kaji Bahan Sejarah Sumber Rujukan Elektronik Simulasi Proses Kerja .

Implikasi Teknologi Maklumat Dan Komunikasi .

Implikasi TMK Ubah cara kerja Maklumat terancang Maklumat yang lebih banyak dalam masa yang lebih singkat Sikap murid terhadap pengajaran dan pembelajaran .

Ubah cara kerja .

.

Maklumat Terancang .

x w Punca obesiti z y .

Maklumat Yang Lebih Banyak Dalam Masa Yang Lebih Singkat .

Sikap Murid Terhadap Pengajaran Dan Pembelajaran .

.

.

.

.

.

Cabaran Penggunaan Teknologi Maklumat Dan Komunikasi .

Penerima an warga pendidik Penyedia an prasarana tmk dalam pendidika n Cabar an Nilai dan etika dalam pengguna an ICT .

setiap pihak yang terlibat dalam pendidikan haruslah bersedia untuk bergerak seiring dengan arus perkembangan teknologi tersebut. Ini bagi memastikan sistem pendidikan tidak ketinggalan dan seterusnya mungkin tidak lagi relevan dengan masyarakat semasa. .Perkembangan dalam PENUTU P Teknologi Maklumat dan Komunikasi merupakan satu fenomena yang tidak dapat disangkal lagi kepentingannya. Oleh yang demikian. Teknologi ini semakin popular dan digunakan dalam kebanyakan aspek kehidupan manusia.

Aplikasi Teknologi Multimedia Dalam Pendidikan. Ingin Menjadi Guru? Selangor: Ilmu Media Trade.pdf pada 28 Julai 2016. (2009). M. (2009).id /4622/1/M%20Ramli_Aplikasi%20Teknologi%20Multimdia%20dalam%20Pen didikan. (2014). (2013).iainantasari.ac. 19 April 2013. Len Siong. Perak: Universiti Pendidikan Sultan Idris. Psikologi Perkembangan: Panduan untuk Guru.utm.Rujukan (t. Asas Multimedia dan Aplikasinya dalam Pendidikan. Ting dan Muhamad Sidek Said. Ramli. Kamarulzaman Kamaruddin.). Dimuatturun dari http://idr.p. Jurnal Kopertais Wilayah XI Kalimatan Volume 11 No. . Dimuat turun dari http://utmlead.pdf pada 28 Julai 2016.my/wpcontent/uploads/2014/01/ MIEducation.

Aplikasi Multimedia Dalam Pendidikan.edu/Direktori/FPMIPA/PRODI. df pada 28 Julai 2016._ ILMU_KOMPUTER196603252001121MUNIR/Artikel_TIK/Aplika si_Multimedia_Dalam_Pendidikan_2. Malaysia: Mc Graw Hill Education. Noraini Idris dan Shuki Osman.Munir dan Haltimab Badioze Zaman. (2008). Jurnal BTP BIL 1/99. Amalan dan Aplikasi. Pengajaran dan Pembelajaran: Teori dan Praktis. . Selangor: Karisma Publication. Pengintegrasian ICT dalam Pendidikan: Penyelidikan.upi. (2009). Dimuat turun darihttp ://file. Nordin dan Mohamed Amin Embi. (1999). Norazah Mohd.

Keberkesanan Penggunaan Pelbagai Media Pengajaran Meningkatkan Kemahiran Proses Sains dalam Kalangan Pelajar. Jurnal Pendidikan Malaysia. (2012).my/jurfpend/J.ukm. Transformasi Pendidikan dan Pembangunan Modal Insan.Pati Anak Aleng.pend%2037(1)%202012/PD . Bestari: Pembestarian Proses Pengajaran dan Pembelajaran. Subramaniam. Rian Vebrianto dan Kamisah Osman. R. (2014). (2007). Selangor: PTS Akademia. Shah Alam: Mahir Holdings Sdn. Jeyagobi dan S. Bhd. Dimuat turun dari http://www. 37(1).

edu. Syed Ismail bin Syed Mustapa dan Ahman Subki bin .Rozinah Jamaludin.my/repository/175/1/Perisian_mult imedia. Keberkesanaan Penggunaan Perisan Multimedia Pengajaran dan Pembelajaran Lokus Dalam Dua Matra Terhadap Pelajar Tingkatan Dua (Falkuti Sains). Saridah Binti Hussien. Multimedia Dalam Pendidikan. (2005).pdf pada 28 Julai 2016. Bhd. (2006). Dimuat turun dari http://library.oum. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn.