Bakı şəhəri, Xətai rayonu

,
204 saylı orta məktəbin
biologiya müəllimi
Almaz Həsrət
5-ci sinif, Təbiətşünaslıq.
Tapın görək...???




Hamısını ümumi bir sözlə adlandırın.

Ay gedər ha, il gedər,
Gecə- gündüz yol gedər,
Nə dili var, nə ağzı,
Nərilər aslan, gedər.
Üç qardaşdır: biri yatır,
Biri oturur, biri gedir.
Dağlarda qar əridi,
Ayaq tutub yeridi,
Dərə görüb, bağırdı,
Dərya görüb, kiridi.

Bir damlanın
nağılı...
Su barədə nə bilirik..?
 Su hər yerdə var.
 Hər gün su içirik.
 Yeməkləri su ilə
hazırlayırlar.
 Su təmizlikdir.
 Susuz həyat ola
bilməz....


Suyun əvəzolunmaz olmasını nədə
görürsünüz?
 Bu suala cavab tapmaqdan ötrü, gəlin
birlikdə “Fərziyyə ağacı”nı yetişdirək.
Qaz
Halda
olur
Buz
halda
olur
Maye
halda
olur
Yer
kurəsinin
¾ his-ni
t/edir
Həyat
verir
İndi isə cavab verin görüm...
 Gölməçələr necə və
hara yox olur?
 Yağış niyə yağır?
 Qar haradan yaranır?
 Suyu niyə sehrli
adlandırırlar?
 Yarpaqların üstündəki
şeh haradandır?

Mündəricat
1. F. İmanov, R. Məmmədov,
R. Abbasov, G. Məlikova
“Təbiətşünaslıq”. 5-ci sinif üçün dərslik.
2. “Su nədir?” ensiklopediya
3. Ayna uşaq ensiklopediyası.
4. İnternet resursları:

Fikirləşin!

Yaradın!

Tədqiq edin!