You are on page 1of 67

S hr vxte

drmmen fram
om en golfbana
Bildspel ca 7 min

1985. Drmmen om en golfbanan

Engelska Villan - drmmen om ett klubbhus

De som startade jobbet med Parkbanan.


Harald Flood, Torsten Berntsen, Rune Jutander, Harry Sandberg,
Anders Lund

Info om nya
golfklubben
utanfr
klubblokalen i
Engelska Villan.

Styrelsemte.
Fr v: Harald Flood, Arvid Nilsson, Lars Kyrkeryd, Tore Landh, Arne Hkansson, L-E
Liljegran, Rune Jutander

Arbetet med Parkbanan brjar. Tore Landh och Harald Flood.

Skiss ver den restaurerade Parkbanan

Info med kommunen, golfklubben och SGF 1985

Information fr intresserade golfare 1985

1985

Johan Rejgrd provar svingen

Tekniska chefen provar svingen

Ingrid Berntsen, greenkeeper Anders Lund, ordf. Torsten Berntsen

Anders Lund

Inger Berntsen och Torsten Berntsen

Inomhustrning 1985 86. Margareta Johansson och Pro Gunnar


Johansson, FGK

Furusj IP 1985 - 86

1987. Rangen med utslag i motsatt riktning mot nuvarande.

Nya golfare 1987

Wissing och Strmberg m fl p rangen 1987

Stort intresse, teorikurs fr Grna Kortet 1987 88 i Trollehjdskolan

Teorikurs i Trollehjdskolan, lrare Lars Tigerberg SGF

Tore Landh p markbesiktning med generalsekr. Bengt Lorich SGF

Markbesiktning med SGF infr nuvarande hl 10 - 18

Peter Nordwalls Masterplan 18 hl

1989 - 90. Notera granhcken utmed vgen.

Rjning bakom Mejeriet dr pergolan nu str. 1990

Mejeriets norra gavel

Inger Berntsen inviger Parkbanan den 3/9


1988

Smlands Karoliner, salut vid invigningen


den 3/9 1988

1989. Lasse Nilsson p Sveriges frsta tennisbana, nu vningsgreen


vid 1:ans tee

1989. Entr till Parkbanan

1989

Sven Carlssons golfkaf 1989

1990. Green 7 p Parkbanan, nuvarande 9:ans tee

Ska det bli en golfbanan hr? Nuvarande hl 10

1989. Rjning fr hl 10e.

Stubbrytning hl 10

I detta krr ligger 10:ans green

Drnering vid hl 10

10:ans green 1989 -90

1990. Hl 10, mycket sten att plocka fre sdd

1990. Bunker eller vattenhinder framfr 10:ans green?

Hl 10, invigning den 8 september 1991

Peter Nordwall spanar ut ver det som ska bli hl 11

Schakt fr green hl 11

Hl 11 brjar ta form

skvder frstr 11:ans nysdda green 1990

Hl 11 en frostig morgon

1991. Gran Zachrisson, arkitekt Peter Nordwall och proj.ledare


Lars Nilsson

1990. Greenomrde hl 12

Hl 12 den 2 augusti 1990

1987 88. Frn tee hl 13

Rd tee hl 13

1989. Fairway hl 13

Dammbygge vid hl 13

Hl 13

Pumphuset vid hl 13

11 maj 1991

Zachrisson p hl 13 den 8 september 1991

Hl 13

Gul tee hl 18

Vlbekant utsikt hl 18

Drmmen har blivit verklighet. 8 september 1991

2016