Menadžerski stres

Opšti deo
Negativno stanje koje osoba iskusi kada primeti da nije u stanju da ispuni zadatke i očekivanja  Stres je neophodni deo života

 

Odnos performanse – stres –motivacija Odnos motivacije sa verovatnoćom uspeha

Definisanje stresa
 

Inženjerski pristup – stres kao štetna karakteristika okruženja Fiziološki pristup – Selye - Trofazni fiziološki odgovor
Kritike ova dva pristupa – empirijska – konceptualna

Psihološki pristup – dinamičke interakcije osobe i njenog
radnog okruženja
 

interakcioni model transakcioni model

Simptomi stresa
Fizički simptomi  Psihički simptomi  Simptomi radnog mesta

Fizički simptomi
           

Ubrzano disanje Sušenje usta i grla Znojenje dlanova Osećaj vrućine Napetost mišića Loša probava Dijareja Zatvor Iscrpljenost Napetost Glavobolja Uznemirenost

Psihički simptomi
       

uznemirenost, zabrinutost i preplašenost iritiranost od strane drugih nerazumevanje nemoć zamor neuspeh neprivlačnost nemotivisanost

Simptomi radnog mesta
      

Umanjeno zadovoljstvo poslom Umanjene performanse rada Gubitak vitalnosti i energije Loša komunikacija Problemi kod donošenja odluka Umanjena kreativnost i inovativnost Fokusiranje na neproduktivne zadatke

Stresogeni faktori
Fizičke opasnosti  Psihosocijalne opasnosti  Ličnost pojedinca kao izvor stresa

Psihosocijalne opasnosti

Kontekst rada
Funkcija i kultura organizacije  Uloge u organizaciji

   

Dvosmislenost uloge Konflikt uloge Manjak uloge Odgovornost prema ljudima Nesigurnost posla i slaba plata Neodgovarajući status Učestvovanje Opseg odluke i kontrola

Razvoj karijere
 

Opseg odluke i kontrola
 

Međuljudski odnosi na poslu  Međuodnos kuća-posao

Posao i porodica

Psihosocijalne opasnosti

Sadržaj rada
 

Dizajn zadatka

Neodređenost Tempo rada i hitnost

Radno opterećenje i tempo rada

Ličnost pojedinca kao izvor stresa

Tip A ličnosti
  

kompetitivnost nestrpljivost pridavanje velikog značaja vremenu i hitnosti

Izvori stresa

Simptomi stresa Bolesti

Sadrzaj posla

Individualni simptomi -Povisen krvni opritisak -Depresivno raspolozenje -Prekomerno konzumiranje alkohola -Bolovi u grudima -Razdrazljivost Bolesti krvnih sudova Mentalna oboljenja

?

Uloge u organizaciji

Medjuljudski odnosi na poslu

Pojedinac
Razvoj karijere Organizacioni simptomi Organizaciona struktura i klima -Velika odsutnost sa posla -Los kvalitet kontrole -Cesto napustanje posla Ucestale nesrece ? Apatija

Odnos kuca-posao

Psihofiziološki procesi u stresu
  

Hipotalamus

Kortikotropni faktor (Corticotropin Releasing Factor - CRF) Adenokortikotropni hormon (ATCH)

Predrnji režanj hipofize

Kora nadbubrežne žlezde
 

Adrenalin i noradrenalin Kortizon

Posledice stresa
  

Psihološki i socijalni efekti Fiziološke promene i fizičko zdravlje Organizacioni efekti

Psihološki i socijalni efekti

Izmene ponašanja
ugrožena ponašanja koja promovišu zdravlje  podstaknuta ponašanja rizična po zdravlje  umanjena neutralna ponašanja (seksualno) – sekundarni uzrok stresa  ugroženo socijalno ponašanje i međuljudski odnosi

Fiziološke promene i fizičko zdravlje
       

srčana oboljenja poremećaj imune reakcije bronhitis poremećaji tiroidne žlezde kožna oboljenja glavobolja i migrene dijabetes poremećaji spavanja

Organizacioni efekti
   

umanjena dostupnost za rad (česti izostanci) smanjene radne performanse i produktivnost povećane žalbe klijenata povećani broj zahteva za odštetu od strane zaposlenih

Upravljanje stresom
 

Prevencija stresa Otklanjanje problema uzrokovanih stresom

Nivoi prevencije i otklanjanja problema nastalih stresom:  Organizacioni nivo  Individualni nivo

Pomeranje sa strategija za savladavanje stresa na strategije prevencije.

Individualni nivo
Cary Cooper sa Mančesterske škole za menadžment, Univerziteta u Mančesteru
 

Sagledavanje Upravljanje

Sagledavanje

Svest o sopstvenim upozoravajućim simptomima stresa Mogu pomoći sledeća pitanja:
koje sam simptome primetio  kada su se pojavili  koji je to najverovatniji uzrok stresa

Pogled u budućnost i ka događajima za koje se čini da će biti neprijatni

Posle analize prelazak na akcije i ponašanja

Upravljanje stresom
U ovom trenutku bi trebalo da budemo svesni onoga što nas izlaže stresu, i u stanju smo da donosimo odluke koje će te pretnje da izmene. Slede uputstva koja bi trebalo da nam u ovome pomognu:
       

Zaboravite skorašnje propuste Naučite da se opuštate Zabavite se Dobro se naspavajte Vežbajte Hranite se zdravo Poboljšajte komunikaciju Potražite pomoć

Organizacioni nivo
Health and Safety Executive (HSE)

Menadžment standardi:
     

Zahtevi - Podrazumeva pitanja poput opterećenja posla, radnih šablona i radnoh
okruženja

Kontrola - Koliko osoba odlučuje o svom radu Podrška - Uključuje ohrabrenje i resurse koje obezbeđuje organizacija, linijski menadžeri
i kolege

Međuljudski odnosi - Uključuje promovisanje pozitivne radne atmosfere kako bi se
izbegli konflikti i neprihvatljivo ponašanje

Uloge - Da li ljudi razumeju svoje uloge u organizaciji i da li se organizacija pobrinula da
ne postoje konflikti uloga

Promene - Kako organizacija upravlja promenama (bilo da su male ili velike) i koliko ih
radnici razumeju

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful