You are on page 1of 15

MATLAMAT DAN OBJEKTIF

KSSR
PENDIDIKAN ISLAM
OLEH : FAIZAHTUL LIYANA
TENGKU NUR SALSABILA
NURUL AZZIERA

. beramal soleh dan berakhlak mulia dengan menjadikan al-Quran dan al-Sunnah sebagai panduan dalam kehidupan seharian supaya menjadi hamba Allah yangberjaya di dunia dan di akhirat.MATLAMAT Matlamat Pendidikan Islam sekolah rendah adalah untuk menghasilkan insan yang berilmu. beriman.

a.w.fasih dan bertajwid mengamalkan adab dan menghayati nilainilai akhlak dalam kehidupan seharian memahami dan mengambil iktibar dengan sirah Rasulullah s.2 1 9 membaca dan menulis jawi serta mencintainya sebagai warisan budaya bangsa 4 3 membaca alQuran dengan betul. sebagai asas perkembangan tamadun manusia 8 mengamalkan ibadatibadat asas dalam fardu ‘ain serta memahami fardu kifayah sebagai tuntutan kewajipan umat Islam menghafaz surahsurah terpilih dari juzu’ amma untuk bacaan dalam solat dan ibadat harian 5 OBJEKTIF memahami maksud beberapa surah yang dipelajari dan menghayati pengajarannya 6 7 memahami dan meyakini asasasas keimanan sebagai pegangan akidah dan benteng keagamaan mengamalkan pembacaan alQuran dalam kehidupan .

1. Mengamalkan adab dan menghayati nilai-nilai akhlak dalam .

membaca dan menulis jawi serta mencintainya sebagai warisan .2.

membaca alQuran dengan betul.3.fasih .

menghafaz surah-surah terpilih dari juzu’ amma untuk bacaan dalam .4.

5. memahami maksud beberapa surah yang dipelajari dan menghayati .

muamalat dan sebagainya • Al quran dapat menenangkan jiwa dan memandu manusia ke arah jalan yang diredhai oleh Allah ‫ححسن حلة مبحعرشمر أ حرمحثالمحها ل ح أ حلقولل الم ححررفف حول حمكرن أ حلمفف ححررفف حول حفم ححررفف حومميمف ححررفف‬ ‫حمرن حقحرأ ح ححررففا ممرن مكحتا م‬ ‫ب الل لحمه حفل حله مبمه حححسن حفة حوال ر ح‬ Barangsiapa yang membaca satu huruf dari al-Qur’an maka baginya satu kebaikan dan setiap kebaikan dilipatgandakan menjadi sepuluh kali lipat. Bukhari]. munakahat. akan tetapi ‫ ا‬satu huruf. akidah.6 Mengamalkan pembacaan Al.Quran dalam kehidupan • Al Quran merupakan mukjizat yang terkandung di dalamnya segala aspek yang berkaitan dengan kehidupan • Contohnya seperti aspek ibadah. fiqh. . Saya tidak mengatakan ‫ الــم‬ialah satu huruf. [HR. ‫ ل‬satu huruf dan ‫ م‬satu huruf.

7 Memahami dan meyakini asas-asas keimanan sebagai pegangan akidah dan banteng keagamaan Meyakini dengan hati Asas Keimanan Membenarkan dengan lisan Beramal dengan perbuatan .

• Puasa • Zakat • solat FARDHU KIFAYAH Fardhu Kifayah pula ialah perkara yang wajib dilakukan oleh sebahagian anggota masyarakat untuk menjaga kepentingan Umat Islam.8 FARDHU AIN • Fardhu Ain ialah perkara yang wajib ditunaikan oleh setiap umat Islam. • Pendidikan • teknologi . Jika tidak ditunaikan maka berdosa. Jika diabaikan atai tiada siapa pun yang melakukannya maka seluruh masyarakat berdosa.

9 Memahami dan mengambil iktibar dengan sirah Rasulullah s. [HR Abu Daud] .a. sebagai asas perkembangan tamadun manusia ‫خل ححفامء ال رحمرهمدملييحن ال لحرامشمديحن‬ ‫حفحعل حيرك لرم مبلسن لحمتي حولسن لحمة ال ر ل‬ ‫ممرن بحرعمدي‬ Maka hendaklah kalian berpegang teguh dengan Sunnah-ku dan sunnah para khulafa rasyidin yang mendapat petunjuk.w.

FOKUS KURIKULUM STANDARD Pendidikan Islam sekolah rendah memberi penekanan kepada kemahiran membaca al-Quran. .

FOKUS Pada akhir pembelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah murid mampu .