You are on page 1of 9

MGA LAYUNIN NG PAGSASALIN

Kaugnay nito, particular na binibigyang pansin nina


Almario et al.(1996) ang silbi ng pagsasalin sa paglilipat
at pagpapalit ng ibat ibang kultura kaalaman at
pamana. Isang mahalagang kasangkapan ang pagsasalin
sa paghahatid ng impluwensiyang nagmumula sa sentro
o sulong na kultura kakabit ng layuning ito ang papel ng
pagsasalen sa pananakop at pagpapairal ng pulitikal na
kapangyarihang isang bansa at pagsusulong ng
komersiyo sa dalawa o higit pang bansa.

Pinakamatandang nakaulat na salin ay


odyssey sa bersong latin noong 204 B.C ng
isang aliping Griyego na si Livius
Andronicus
Halimbawa ni Horance ang kanyang akda
at may mga bahagi pang buhay hanggang
ngayon dahil sa pagsipi ng ibang
manunulat na romano.

Sa kaso naman ng mga sentrong komersiyo mapapansin ang


mga lugar
Na ito ay naging lunan din ng palitan ng kultura
Halimbawa. nito ay ang lugar nina Alexandra na itinatayo
noong 332 B.C
Bilang pagpupugay kay alexsander ang dakila at ang Baghdad
noong ika walo at ikasiyam na dantaon.
Alexsandria ng sentro sa hellenismo at karunungan semitiko
sinabing nakapag impok 500,000,00 tamo sa aklatan nito at
laging lunan ng pagsasalin mula saHebrew tungo sa griyego ng
lumang tipan. Malaki naman ang naging pakinabang ng Baghdad
at karunungan arabe sa kulturang griyego.

Bunga ng pagsasalin tungo sa Arabe isinulat nina


Aristotle, Plato, Hippocrates.
ang pilipinas ay makikita ito sa pagpasok ng
kulturang kastila particular ng paniniwalang
Kristyano, sa pamamagitan ng masigasig na
pagsasalin at pagbubuo ng mga misyonerong kastila
ng ibat ibang mga relehiyosong akda sa wikang
katutubo tulad ng Memorial dela vida Cristiana en
lengua tagala Explicacion dela doctrina Cristiana.
na kapwa nasa wikang tagalog.

Ipinapakita ang aklat tulad ning arte y reglas dela


lengua tagala fray francis de san jose at vocabulario
dela lengua tagalog.
Fray Francisco de san jose at vocabulario dela tagala
noong 1613
Fray Pedro de San Buenaventura ayon kay almario 1997.
Ipinakilala mga mesyonero ang ramanisadong alpabeto
dulot ng nakikita nilang kakulangan ng sinaunang
baybayin kung gamit sa pagsulat kundi palatuntunin ng
wikang katutubo.

Sapagkat tatlo lamang ang patinig na


sinaunang baybayin ang (A, I, at o)idinagdag
ang misyuniro ang E/ at u, may mga tunong
na wikang letra K ang Espanyol ang tunog ak
ay tinapatan ng c gaya ng alac,, Dahil wala
ring W, ang alpabetong kastila ang
diptonggong / iw / ay tinapatan ng
IO dili kayay IU KAYA aliou noon ang anyo ng
aliw

Isa pang malinaw na layunin ng pagsasalin ang


pagsusulong ng wika at kamulatang pambansa.NI
WALTER BENJAMIN sinabi niyang A great age og
literature is perhaps always a great of translation.
Ito ay wika ng bansang Europa noong ika 12 siglo sa
kasaysayan ng pilipinas nakita rin ang mahalagang
papel ng pagsasalin halibawa ni jose rizal ng dulang
Wilhelm tell in schiller at manipestong runses
Rolando tinio ay isang magsalin ng mga dulang tulad
ng glass menagerie.

MGA BAHAGI NG KASAYSAYAN AT SA


MAHALAGANG LAYUNIN NG PAGSASALIN.

Magdagdag ng mga impormasyon at kaalaman


mula sa pag aangkat ng mga kaisipan mula sa
ibang wika.
2. Mailahok sa pambansang kamalayan ng ibat ibang
katutubong kalinangan mula sa ibat ibang wikang
rehiyonal at pangkating etniko sa bansa.
3. Mapagyaman ang kamalayan sa ibat ibang kultura
mula sa pagbubukas ng bagong mundo mula sa
mga salin.
1.

ANG PROSESO NG PAGSASALIN


AYON KAY MILDRED LARSON
Simulaang Lennguwahe

Tunguhang Lengguwahe

TEKSTONG
XBV
ISASALIN

SALIN

Tuklasin ang kahulugan

Muling ipahayag ang kahulugan

KAHULUGAN