ROLUL ACTIVITATILOR ARTISTICO-PLASTICE IN EDUCAREA GUSTULUI ESTETIC AL COPILULUI DE VARSTA SCOLARA MICA

“Când credeţi că copilul a obosit să citeasca, că atenţia i-a slăbit, că procesul de înţelegere la el s-a întrerupt, puneţi-l pe copil să scrie,să deseneze, să cânte…(Uşinski)

Capitolul I Motivarea alegerii lucrării.

Planul lucrarii

Capitolul II Obiective şi modalitaţi de realizare ale activitaţilor artistico-plastice în ciclul primar. 1- Obiective ale activităţilor artistico-plastice. 2- Teme şi tehnici de lucru.

Capitolul III Rolul activitatilor artistico-plastice în educarea gustului estetic al copilului de vârsta şcolara mică. 1- Esenţa şi scopul educaţiei estetice. 2- Educaţia estetică şi educaţia artistică. 3- Importanţa activitaţilor artisticoplastice în educarea gustului estetic. 4- Modalitaţi de realizare a educaţiei estetice şi a gustului estetic.

Capitolul IV Concluzii Capitolul V Anexe 1. Reproduceri de arta. 2. Lucrari executate de copii. 3. Fotografii

pentru dezvoltarea sentimentului frumosului si sa nu devina o meserie! “
Aristotel (384-322 i.e.n.)

“Desenul sa fie studiat

Arta lumii va fi patrimoniul tuturor, în momentul în care orice om ştie să o preţuiasca. Importanţa sarcinilor şcolii în educaţia estetică şi artistico-plastică nu poate fi neglijată. Ea dă o educaţie şi o instrucţie de bază tuturor şcolarilor.

Desenul este unul din mijloacele cele mai apropiate şi mai potrivite pentru educaţia estetică. La rândul ei, educaţia estetică este o parte principală a educaţiei multilaterale. Activitatea artistico-plastică este un cadru ideal pentru descoperirea aptitudinilor, este o activitate care produce placere.

Prin activitatea artistico-plastica copiii sunt ajutaţi să vada frumosul. Elevii trebuie învăţati să nu treacă pe lângă valorile frumosului din viaţa înconjurătoare fără să le observe. Atenţia lor trebuie să fie îndreptată asupra acestor valori: aspecte ale naturii, tradiţii, folclor, artă.

Frumuseţile observate vor trebui exprimate în temele lor de desen.

“Frumosul se educa prin frumos”
spunea Platon la vremea lui, un adevar care a ramas valabil pâna în zilele noastre.

De-a lungul activitaţii mele didactice am observat că atunci când colorează, când pictează, când foloseste culoarea, hârtia, lipiciul sau plastilina, copilului ( începând de la vârsta preşcolară) i se formează răbdarea, îndemânarea, simţul estetic, trăsături care îi vor împlini personalitatea şi, chiar dacă nu va ajunge artist, va avea viaţa sufleteasca mai bogată, va fi mai sensibil, mai fericit.

Studiile intreprinse, ca şi experienţa practică, evidenţiaza că activitaţile artisticoplastice exercită o influenţă benefica asupra personalităţii copilului pe plan estetic, moral, afectiv şi intelectual. Aceasta implică din partea educatorului (învăţătorului) o activitate didactică şi educativă susţinuta. Lucrarea de faţă ar putea fi un sprijin pentru cei interesaţi de acest domeniu al artelor plastice şi, în acelaşi timp, un îndemn de a ne apleca cu mai multa atenţie şi chiar cu mai multă responsabilitate spre acest domeniu.

Să vedem copilul din faţa noastra ca fiind pânza de şevalet, iar metodele şi mijloacele noastre de lucru ca fiind culorile şi pensulele. Doar dacă atunci când “lucram” punem şi suflet vom avea în faţa noastră ceea ce ne-am dorit: adevărate”opere de artă”, căci

”Poţi să ai talent, dacă nu lucrezi e degeaba. Mâna trebuie să-ţi umble. Şi poţi să desenezi bine, să ai culoare cât de frumoasă, dacă nu pui simţire nu iese nimic… Noi artiştii privim cu ochiul, dar lucrăm cu sufletul…”
spunea marele artist Ştefan Luchian

Obiective ale activitaţilor artisticoplastice.
Obiectivele prevăzute de programa şcolară vizeaza obiectivele majore ale ciclului achiziţiilor fundamentale: familiarizarea cu materialele de lucru specifice domeniului plastic, asimilarea elementelor de limbaj plastic, stimularea potenţialului creativ. Pentru echilibrul intelectual şi afectiv al şcolarului mic este bine ca acesta să fie atras în forme de activitate care să faciliteze asimilarea treptată a “gramaticii” problemelor plastice.

 

Prin conceperea conţinuturilor, a obiectivelor, a activităţilor de învăţare se faciliteaza dezvoltarea legăturilor interdisciplinare, relaţiile dintre educaţia plastică şi celelalte discipline pe care le studiază elevii.

Obiectivele cadru
1.Cunoaşterea şi utilizarea materialelor, a instrumentelor de lucru şi a unor tehnici specifice artelor plastice. 2.Recunoaşterea tipurilor de culori şi a nonculorilor în natură, pe imagini şi pe paletă şi obţinerea amestecurilor. 3.Cunoaşterea şi utilizarea elementelor de limbaj plastic. 4.Realizarea unor compoziţii libere şi a unora după model.

Obiectivul ce mi l-am propus pentru activitatea de desen/pictură desfăşurată cu copiii îl constituie dezvoltarea sensibilităţii artistice, dezvoltarea gustului estetic. Urmărirea acestui obiectiv implică iniţierea în procesul de creaţie, familiarizarea cu limbajul plastic, cu materialele şi instrumentele de lucru necesare, precum şi cu tehnicile de lucru elementare specifice.

Iată câteva tehnici de lucru:
 

  

 

Tehnica firului de aţă Tehnica ştampilelor din cartof Tehnica ştampilelor din plută Tehnica culorilor umede Tehnica petei de cerneală Tehnica dirijării culorii prin jet de aer Tehnica picturii cu palma Tehnica desenului cu lumânarea

      

Tehnica amprentei cu vârful degetului Desenul cu pic Desenul cu creta Desenul cu tempera Desenul cu acuarela Tehnica modelajului Tehnica colajului …şi lista ar putea continua

Importanţa activităţilor artistico-plastice în educarea gustului estetic

Educaţia estetică asigură condiţii propice pentru stimularea şi promovarea creativităţii în toate domeniile de activitate, inclusiv în munca de învăţare. Educaţia estetică poate avea o puternică influenţă asupra trăsăturilor morale prin trăirile afective în faţa operelor artistice, în contemplarea peisajelor naturii, în observarea a tot ce este corect şi frumos în comportarea şi activitatea celor din jur.

Implicata în întreg procesul de formare şi autoformare a personalităţii, educaţia estetică urmăreşte, în esenţă, dezvoltarea capacităţii de percepere şi înţelegere corectă a frumosului din realitate (din natură, muncă, relaţii sociale, şi din artă), formarea conştiinţei estetice, a gustului şi simţului estetic, a necesităţii şi posibilităţii de a participa la crearea frumosului în artă şi în viaţă. Sau, mai concis, educaţia estetică urmăreşte pregătirea copilului (şi nu numai a acestuia) pentru actul de valorizare-receptareasimilare şi cel de creare a valorilor estetice.

Gustul estetic este capacitatea de a reacţiona spontan, printr-un sentiment de satisfacţie sau de insatisfacţie, faţă de obiectele şi procesele naturii, faţă de relaţiile sociale, faţă de operele artistice. Gustul estetic aparţine prin excelenţă sensibilităţii şi imaginaţiei, de aceea nu poate fi întotdeauna argumentat. Ceva place sau nu place, fără a se putea argumenta. Prezenţa gustului se manifestă prin sensibilitate la tot ce este frumos şi prin capacitatea de orientare şi alegere în conformitate cu legile frumosului.

La preşcolari şi la şcolarii mici gustul se manifestă prin atracţie şi placerea lor de a privi şi, mai ales, de a opera cu obiectele viu colorate, prin preferinţa lor pentru luminozitate, ocolirea încăperilor întunecoase, etc. Gustul lor este prin excelenţă spontan şi neargumentat cu puţine excepţii, când afirmă, de exemplu că”Imi place rochiţa pentru că este roşie”, “câmpul pentru că este verde”, sau “îmi place că…aşa vreau eu”

Cu tot caracterul lor spontan şi individual, gustul estetic poate fi educat, acţiune ce trebuie intreprinsă de timpuriu, nu în scopul uniformizării, ci al formării lui în conformitate cu structura şi experienţa fiecărei individualităţi.

Artele plastice contribuie în mod deosebit la educaţia estetică şi multilaterală a şcolarilor şi preşcolarilor.  Ori de câte ori are la îndemână un creion sau o cretă, copilul este tentat să”mâzgălească”ceva, de multe ori fără să ştie ce anume, numai din plăcerea de a se exprima pe această cale

Ca forme şi mijloace de educaţie estetică prin artele plastice amintesc: activităţile de desen, activităţi practice(pentru preşcolari), de asemenea lecţiile de desen şi abilităţi practice(la şcolarii mici), vizitarea muzeelor, a expoziţiilor de pictură, cercurile de arte plastice,concursurile, excursiile în mijlocul naturii.

Pentru reuşita educaţiei prin artele plastice se impun anumite cerinţe: a lăsa copilului deplină libertate de exprimare, educatorii stimulând şi sugerând, mai puţin impunând. Desenul spontan exprimă personalitatea copilului, interesele, preferinţele lui. Acesta trebuie îndrumat fără a-i înăbuşi creaţia personală, punându-i la îndemâna materiale, tehnici, modalităţi de exprimare.

Cultivarea gustului estetic, a judecăţii estetice şi a creativităţii artistice nu vizează omogenizarea, uniformizarea activităţii spirituale, înăbuşirea originalităţii, dimpotrivă, obligă la evidenţierea tendinţelor şi aspiraţiilor personale. Se va acorda atenţie, sub raport estetic, tuturor copiilor - şi celor bine dotaţi şi celor mai puţin dotaţi.

Pentru ca fiecare copil sa se exprime plastic, creativ, spontan si cu bucurie, trebuie sa spunem in fiecare zi copiilor”jucati-va cu culorile liberi, fara nici o grija cat mai sunteti copii !”
(Ion Susală-Culoarea cea de toate zilele)

“Copiii desenează, pictează, ştampilează, modelează, execută jucării din hârtie, etc., desfăşoară o bogată activitate. In timpul lucrului ei fac cunoştinţă cu o serie de materiale, instrumente şi procedee tehnice de lucru cu ajutorul cărora se familiarizează cu elementele de bază ale limbajului plastic. Toate aceste câştiguri nu reprezintă un scop în sine, ci este un mijloc eficient şi îndrăgit de educare a unei personalităţi active cu iniţiativă capabilă să se adapteze la condiţiile mereu schimbătoare ale societăţii.” (Muhi Şandor-Îndreptar metodic pentru predarea activităţii artistico-plastice la învăţământul preşcolar şi clasele I-IV)

CONCLUZII

Am încercat să demonstrez în această lucrare importanţa activităţilor artistico-plastice asupra personalităţii copiilor, asupra dezvoltării gustului estetic, şi unele modalităţi de realizare ale acestor activităţi. În cadrul activităţilor artistico-plastice, copilul poate să se exprime liber, să dea frâu liber imaginaţiei, fanteziei, de aceea trebuie să le acordăm interesul cuvenit.

Cu cât materialele sunt mai atractive, tehnicile mai diversificate, cu atât copilul lucrează mai cu plăcere, îşi satisface curiozitatea şi setea de cunoaştere, iar rezultatele sunt pe măsura şteptărilor. Lucrările copilului îl oglindesc pe el, putem afla lucruri importante despre el“citind” lucrările lui.

Am observat pe parcursul anilor de activitate că rezultatele obţinute cu copiii sunt net superioare efortului depus pentru a desfăşura aceste activităţi. Bucuria citită pe chipul copilului care a realizat o lucrare frumoasă, care a reuşit să-şi facă frumoasă camera de acasă, ori sala de clasă folosind şi lucrări executate de el însuşi, te face să uiţi că la matematică nu ai terminat de rezolvat o problemă sau că azi nu ai avut o lecţie prea reuşită la altă disciplină !

Pe lângă celelalte discipline de studiu, educaţia plastică este locul ideal unde copilul într-un mod deosebit de plăcut primeşte o educaţie estetică şi îşi dezvoltă gustul estetic. Acest lucru poate fi observat imediat prin modul în care îşi crează ambientul, prin modul în care se îmbracă, prin modul în care se comportă în relaţiile interumane…

În acelaşi timp nu avem voie să uităm nici o clipă că aceşti copii care azi se uită curioşi la noi, pe care îi ajutăm să parcurgă o perioadă instuctiv-educativă, sunt viitorul nostru. Dacă va fi un viitor frumos sau nu, depinde şi de cum îi învăţăm să-l facă.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful