“Biz”lik, “Öteki”lik ve Ayrımcılık: Kamuoyundaki Algılar ve Eğilimler

Açık Toplum Vakfı-Boğaziçi Üniversitesi Ön Sonuçların Sunumu 11 Mayıs 2010

Çalışmanın Künyesi

Kamuoyu yoklaması, Boğaziçi Üniversitesi ve Açık Toplum Vakfı için, Infakto Research Workshop tarafından gerçekleştirilmiştir.  Araştırmanın saha aşaması 15 Şubat-15 Nisan 2010 tarihleri arasında, Türkiye’nin kentsel ve kırsal alanlarında 18 yaş ve üstü nüfusu temsil eden 1811 kişilik bir örneklem üzerinden gerçekleştirilen yüzyüze görüşmelerle tamamlanmıştır. Saha çalışması kapsamında 18 ilin merkez ve çevre ilçeleriyle köy ve mahallelerinde anketler yapılmıştır. Basit rassal örnekleme varsayımı altında hata payı ± yüzde 2,3’tür.

Türkiye’de Orta Sınıfı Tanımlamak24 Ekim 2007

2

Araştırma Ekibi
 

Proje Yöneticisi: Prof. Dr. Hakan Yılmaz (Boğaziçi Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü)  Proje Danışmanları: Dr. Emre Erdoğan (Infakto Research Workshop ve İstanbul Bilgi Üniversitesi); Güçlü Atılgan (Infakto Research Workshop) Proje Asistanları: Gökçen Yılmaz ve Deniz Şahin (Boğaziçi Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Yüksek Lisans Programı)

Türkiye’de Orta Sınıfı Tanımlamak24 Ekim 2007

3

Referansvermeformatı:

Hakan Yılmaz. 2009/2010. “ 'Türkiye'de 'Biz'lik, 'Öteki'lik, ÖtekileştirmeveAyrımcılık: KamuoyundakiAlgılarveEğilimler”. AçıkToplu mVakfı (DestekNo: 2009001)veBoğaziçiÜniversitesi (Destek No: 07K120620) tarafındaneşkatkıyladesteklenenaraştırmapro jesi. Tamamlanmatarihi: Haziran 2010.

“ Biz” Kimiz? Kimlik Ter cihlerimiz…

Bize Göre “Biz” Kimiz? (1. ve 2. Kimlik Tercihleri)

Türk Kimliği ve Etnik Kimlikler Arasında Nasıl Bir Denge Kuruyoruz? (Tek Tercih)
"S T dili ve kültürünü, etnik dil ve kültürünüzleg iz, ürk ünlük hayatınızdanasıl kaynaştırdığ ınızıbizesöyleyebilir m isiniz?"
Etnik bir dilim vekültürümyoktur; tamamen T dili ve ürk kültürü içerisinde yaşıyorum % 66

Hayatımdabirinci sıradaTürk dili ve kültürü gelir; etnik dilim vekültürümbenimiçin ikinci sıradadır

% 20

Hayatımdabirinci sıradaetnik dilimve kültürümgelir; Türk dili ve kültürü benimiçin ikinci sıradadır

% 8

Türk dili ve kültürü ile bir bağım yoktur; tamamen etnik dilim vekültürümiçerisinde yaşıyorum

% 2

% 0

% 20

% 40

% 60

% 80

% 100

Mensup Olduğumuz Kimlik Gr uplarının Nor mlarına Uyuyor muyuz?

Mensup Olduğumuz Gr upların Nor mlarına Uyuyor muyuz?

Grup Normlarına Uymazsak, Olumsuz Bir Tepki Alır mıyız?

Grup Normlarına Uymazsak Nasıl Bir Olumsuz Tepki Alırız?

Grup Normlarına Uyarsak, Ödüllendirilir miyiz?

Grup Normlarına Uyanın Ödülü Ne Olur?

“ Öteki”nin Haklarını Savunuyor muyuz?

Hangi Hakların Tamamen Kısıtlanmasını Kabulleniyoruz?

Kimliklerimizi Açık Edebiliyor muyuz?

Kimler Kimliklerini Rahatça Açıklayamazlar?

Kimlik Baskısı Altında Nasıl Davranırsınız?

Kimliğini Açıklayamayan Bir Kişi Nasıl Sıkıntılar Yaşar? (1. ve 2. Tercih Toplamı)

Kimliklere Anayasal Güvence Getirilmeli mi?

Ayrımcılık: Ner eler de ve Kimler Tarafından Yapılıyor?

İnsanlar Neden Ayrımcılık Yapar?

Özel Alanda En Çok Ayrımcılık Yaptığı Düşünülenler Kimlerdir?

Özel Alanda En Çok Nerelerde Ayrımcılık Yapılır?

Kamusal Alanda En Çok Ayrımcılık Yaptığı Düşünülenler Kimlerdir?

Kamusal Alanda En Çok Nerelerde Ayrımcılık Yapılır?

Kadınlar a Karşı Ayrımcılık…

Kadınlara Karşı Ayrımcılık Yapılıyor mu?

Kadınlara Karşı Nasıl Bir Ayrımcılık Yapılıyor? (1. ve 2. Tercih Toplamı)

Alevilere Karşı Ayrımcılık…

Zorunlu Din Dersleri Alevilere Karşı Bir Ayrımcılık mıdır?

Diyanet’in Sünni Yapısı Alevilere Karşı Bir Ayrımcılık mıdır?

Ayrımcılıkla Karşılaştığımızda Nasıl Tepki Veriyor uz?

Ayrımcılıkla Karşılaştığımızda Nasıl Tepki Veriyoruz? (1. ve 2. Tercih Toplamı)

Polis ve Yargının Ayrımcılığa Çözüm Bulabileceğini Düşünüyor muyuz?

Ayrımcılığa Karşı Ombudsman Olsaydı, Başvurur muydunuz?

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful