You are on page 1of 15

DIZAJN STUDIO MIS

2016. PLAN PRODAJE

Sadraj:

UVOD
MISIJA I VIZIJA
PLANOVI PRODAJE
PRODAJNI USPJESI I NEUSPJESI
PRODAJNE PRILIKEI RIZICI
KONKURENTSKE STRATEGIJE
STRATEGIJA DIFERENCIJACIJE
PLAN PROIZVODNJE
PRODAJNI CILJEVI I ORIJENTISANOST PRODAJE
PRODAJNI CILJEVI, FAKTORI USPJEHA I PRODAJNE AKTIVNOSTI

UVOD
O NAMA

Dizajn studio MIS osnovan je 1998. godine.


Bavimo se pruanjem svih vrsta tamparskih usluga, tako i usluga grafikog i web dizajna.
Prepoznatljivi smo po dobroj kvaliteti tamparskih usluga, te imamo sve veu traenost za naim
kvalitetnim proizvodima.
Dizajn studio MIS broji 10 uposlenika.

MISIJA

Osigurati dugorono zadovoljstvo naih klijenata


Osigurati konkurentnost i dostupnost naih usluga na svjestkim tritima
Pruiti svim uposlenicima priliku da razviju svoju svoje kreativne ideje i sposobnosti,
te ih usmjere na kontinuirano unapreenje poslovnog procesa.
Da naim uposlenicima budemo najpoeljniji poslodavac.
Da naim poslovnim partnerima budemo pouzdan partner i drutveno odgovorna kompanija.

VIZIJA

Postati pouzdan i kvalitetan partner naim klijentima i zaposlenicima.


Teiti ka ostvarenju njihovih ciljeva i ambicijia.
Kvalitetnim konkurentnim proizvodima te odgovornim poslovanjem doprinositi privredi i zajednica
ma u kojim djelujemo.
Postati vodee regionalno preduzee u segmentu tamparskih i dizajn usluga,kome e osnovni st
andard i mjerilo biti rezultati ostvareni u naoj kompaniji.

PLANOVI PRODAJE
Planovi kako proizvodnje tako i prodaje se donose na:

Godinjem
Mjesenom
Sedminom
Dnevnom niovu

Planove sainjava planer proizvodnje I prodaje,koji i prati njihovo ispunjenje.

PRODAJNI USPJESI
Kako je predhodno navedeno planovi se donose na godinjem,mjesenom,sedminom i dnevnom ni
ovu,stalno se prati njihova relizacija i samo tako se moe ostvariti odriv nain poslovanja i poslovni u
spjeh,a mi smo u to.me dosta uspjeni

PRODAJNI NEUSPJESI
Nismo zabiljeili znaajan prodajni neuspjeh.
Rizik je pomnim planiranjem i iskustvom sveden na najmanji nivo.

PRODAJNE PRILIKE I RIZICI

Predhodnu godinu smo zakljuili realizacijom doneenih planova u procentualnom iznosu 95%.
U protekloj godini ostvarili smo uspjene plasmane naih proizvoda kako na domaem tako i na i
nostarnom tritu,mimo naeg glavnog kupca.
Poto mi radimo na bazi godinjeg ugovora,99% prizvodnog asortimana je unaprijed ugovoreno
s naim kupcem,tako da je rizik od konkurencije vrlo mali,ali naravno svakodnevno se vri kontrol
a kvalieta postojeeg asortimana kako ne bi dolo do odstupnja u pogledu istog,to bi u velikoj mj
eri ugrozilo postojee stanje.

KONKURENTSKE STRATEGIJE

STRATEGIJA 1

STRATEGIJA 2

Obezbijediti veu vrijednost k


upca na osnovu kvaliteta

Kvalitet i bra ispostava

STRATEGIJA 3

Izrada prije zadatih rokova

STRATEGIJA DIFERENCIJE
Fokusiranost na diferenciranje

Ponuditi kupcima iz brane neto d


rugaije u odnosu na konkurenciju.

Strategija trokovnog liderstva

Fokusiranost na niske trokove ost


variti nie trokove u odnosu na ko
nkurente koji opsluuju istu ciljnu gr
upu

Dodati proizvodu osobine i mogu


nosti koje e ga razlikovati od konk
urentskih, a koje e stvoriti dodatn
u vrijednost za kupca i uiniti ga at
raktivnim izborom.
Proizvod sa jedinstvenim osobina
ma omoguava preduzeu da:
Odredi veu prodajnu cijenu
Povea prodaja
Pridobije lojalnost kupaca.

PLAN PROIZVODNJE U NAREDNOJ GODINI

U narednoj godoni planiramo uvoenje nove proizvodne linije kada je u pitanju tamparska usl
uga.
Radi se o proizvodnji 3D elemenata.

Aurnost
Kvalitet
Ozbiljnost

PRODAJNI CILJEVI I ORIJENTISANOST PRODAJE

Predhodno smo naveli da mi prodaj


u vrimo na bazi godinjeg ugovora
I cilj nam je da u potpunosti odgovo
rimo ugovorenom I u pogledu kvalit
eta I ugovorenih koliina za svaki p
roizvod posebno.

Orijentisani smo na domae i stran


o trite. Tako da nae proizvode/u
sluge moete vidjet i u drugim zeml
jama (Njemaka, Austrija, Norvek
a itd.)

PRODAJNI CILJEVI,FAKTORI USPJEHA I


POSTPRODAJNE AKTIVNOSTI

Kljuni faktor uspjeha i prodaje je pravovremeno djelovanje,odnosno aurnost u ispunjavanju e


lje kupaca I odgovora na njihove narudbe,elje I potrebe, a sve to propraeno povoljnim cijena
ma I visokim kvalietetom.
Plan poslovanja se donosi na godinjem nivou na osnovu fizikog obima proizvodnje,kao I ostv
arenih prihoda/rashod iz predhodnog perioda.
Svakodnevno pratimo kretanje naih proizvoda na tritima,kao I dijagrame koji pokazuju zadov
oljnost/nezadovoljnost naih kupaca I krajnjih potroaa.

HVALA NA PANJI
Azur Tabakovi