You are on page 1of 20

İnt.Dr. Nidanur Okutucu

SU KİRLİLİĞİ

Su kirliliği ve önemi Kirlilik çeşitleri Kirlilik değerlendirmesi Yönetmelikler

İnt.Dr. Nidanur Okutucu SU KİRLİLİĞİ  Su kirliliği ve önemi  Kirlilik çeşitleri  Kirlilik değerlendirmesi
SU KİRLİLİĞİ VE ÖNEMİ  En kolay kirlenen madde “SU”dur. Çünkü içerisinde birçok maddeyi kolayca ÇÖZER, [2] 1. Pink, Daniel H. (April 19, 2006). "Investing in Tomorrow's Liquid Gold" . Yahoo. 2. West, Larry (March 26, 2006). "World Water Day: A Billion People Worldwide Lack Safe Drinking Water" . About. " id="pdf-obj-1-2" src="pdf-obj-1-2.jpg">

SU KİRLİLİĞİ VE ÖNEMİ

SU KİRLİLİĞİ VE ÖNEMİ  En kolay kirlenen madde “SU”dur. Çünkü içerisinde birçok maddeyi kolayca ÇÖZER, [2] 1. Pink, Daniel H. (April 19, 2006). "Investing in Tomorrow's Liquid Gold" . Yahoo. 2. West, Larry (March 26, 2006). "World Water Day: A Billion People Worldwide Lack Safe Drinking Water" . About. " id="pdf-obj-1-6" src="pdf-obj-1-6.jpg">

En kolay kirlenen madde “SU”dur. Çünkü içerisinde birçok maddeyi kolayca

ÇÖZER, TAŞIR, BIRAKIR

Su kirliliği; küresel olarak büyük bir sorun olduğu gibi, birçok ölüm ve salgın hastalık olaylarının nedeni olarak görülmektedir [1]

[2]

1.Pink, Daniel H. (April 19, 2006). "Investing in Tomorrow's Liquid Gold". Yahoo. 2.West, Larry (March 26, 2006). "World Water Day: A Billion People Worldwide Lack Safe Drinking Water". About.

SU KİRLENMESİNİN NEDENLERİ VE ÇEŞİTLERİ

SU KİRLENMESİNİN NEDENLERİ VE ÇEŞİTLERİ  Su Kaynaklarının Kirlenmesi Endüstriyel Kirlenme Termal Kirlenme Tarımsal Kirlenme Evsel

Su Kaynaklarının Kirlenmesi Endüstriyel Kirlenme Termal Kirlenme Tarımsal Kirlenme Evsel Kirlenme Su Dağıtım Sisteminden Kaynaklanan Kirlilikler Su Arıtım ve Dezenfeksiyonunda Yetersizlikler Şebeke Yetersizlik ve Hasarları Geri Emilim Su Depolama ve Taşımadan Kaynaklanan Kirlilikler

SU KİRLENMESİNİN NEDENLERİ VE ÇEŞİTLERİ

SU KİRLENMESİNİN NEDENLERİ VE ÇEŞİTLERİ   Endüstriyel kirlenme Bir takım endüstri kuruluşlarının atıkları arıtılmadan akarsulara

Endüstriyel kirlenme

Bir takım endüstri kuruluşlarının atıkları arıtılmadan akarsulara verilmesi

Kimi zaman bu atıkların toprağa gömülmeleri, yağmur suları ve sızıntılarla yer altı sularının kirlenmesine yol açar

Enerji santralleri, çelik fabrikaları, kağıt fabrikaları, rafineri ve otomobil fabrikaları çevreye toksik madde katılımına yol açabilecek endüstriyel kuruluşların başlıcalarını oluşturmaktadır

Termal Kirlenme

Termal Kirlenme Doğal bir alanın ısısının alçaltılıp yükseltilmesiyle beliren bir kirlilik türüdür.  Bu kirliliğin en

Doğal bir alanın ısısının alçaltılıp yükseltilmesiyle beliren bir kirlilik türüdür. Bu kirliliğin en bilinen nedeni, enerji santrallerinde su havzalarından soğutucu olarak su çekilmesi ve ısınan suyun su havzalarına geri akıtılmasıdır Isınan su, oksijeni daha az tutacağından sudaki canlı yaşamı tehlikeye girer. Ayrıca ekosistemin elemanlarına zarar verir. Öyle ki çeşitli termofilik türlerin artışı gözlemlenir

Bu durumun tam tersi de soğuk su kaynaklarının ılık nehirlere akarak ısıyı düşürmesiyle belirebilmektedir

Evsel kirlenme

Evsel kirlenme     Evsel kirlenme etkenlerinin başında lağım ve çöpler gelir Büyük oranda

Evsel kirlenme etkenlerinin başında lağım ve çöpler gelir Büyük oranda organik atığın su kaynaklarımızı kirletmesi bakteri miktarının artmasıyla oksijen miktarının azalmasına ve sudaki canlıların ölümüne neden olur Lağım suları ile kirlenen sularda bakteri ve virüs oranı artar. Tifo, dizanteri, hepatit, kolera ve diğer bulaşıcı hastalıkların yayılımına sebep olur Deterjanlar bir diğer evsel kirlenme nedenidir. Deterjanların içerisinde bol miktarda fosfat ve nitratlar bulunur ve alglerin artmasına neden olur. Sonuçta ortamdaki besin miktarı azalarak ekosistemi tehdit eder

Tarımsal kirlenme

Tarımsal kirlenme  Kimyasal gübreler ve böceklerle ilaçları yağmur suları ile toprak atına geçerek yer altı

Kimyasal gübreler ve böceklerle ilaçları yağmur suları ile toprak atına geçerek yer altı sularının kirlenmesine neden olur. Akıntılarla akarsulara ulaşan bu kimyasal maddeler akarsulardaki canlıların ölmesine neden olabilir

Civa, kurşun ve diğer ağır metalleri bulunduran bir çok insektisit bulunmaktadır. Hayvan ve bitki zinciri içerisinde bu kimyasal maddelerin yoğunluğunun ve miktarının artması söz konusu olabilmektedir. Buna biyolojik birikim ya da biyolojik yoğunlaşma (biyological magnification) denmektedir

Kaynaklarına Göre Su Kirliliği

Kaynaklarına Göre Su Kirliliği Su havzalarındaki atık su kaynakları genellikle birbirinden farklıdır, ancak yine de aralarında

Su havzalarındaki atık su kaynakları genellikle birbirinden farklıdır, ancak yine de aralarında bazı benzerlikler barındırırlar. Kaynaklarına göre su kirliliği, iki farklı sınıfta incelenmektedir;

Kaynaklarına Göre Su Kirliliği Su havzalarındaki atık su kaynakları genellikle birbirinden farklıdır, ancak yine de aralarında

Noktasal Kirlilik

Noktasal Kirlilik Bir su havzasının su borusu veya hendek gibi belli bir noktadan kaynaklanan atıklarla kirlendiğini

Bir su havzasının su borusu veya hendek gibi belli bir noktadan

kaynaklanan atıklarla kirlendiğini gösterir. Bu tür kirliliğin kaynakları arasında bir arıtım tesisinden boşaltılan evsel atıklar, fabrika atıkları veya rögar taşkınları yer almaktadır.

Noktasal Olmayan Kirlilik

Noktasal Olmayan Kirlilik  Noktasal olmayan (NPS)kirlilik ise belirli ve tek bir kaynağı olmayan, yayılmış durumdaki

Noktasal olmayan (NPS)kirlilik ise belirli ve tek bir kaynağı olmayan, yayılmış durumdaki kirliliklere verilen addır. Bu tür kirliliğin nedeni, küçük oranda bazı kirletici maddelerin zamanla birikerek bir yerde yığılmasıdır. Bir tarım arazisinde gübrelenmiş alanlardan sızan ve zamanla biriken azotlu bileşiklerin oluşturduğu kirlilik buna en bilinen örnektir. Yine bir sel sonucunda kopan ve sürüklenen tarım ürünleri veya orman biyosferi de bu tür kirliliğe örnek olarak gösterilmektedir.

KİRLİLİK DEĞERLENDİRMESİ

KİRLİLİK DEĞERLENDİRMESİ  Başta adi kuyular olmak üzere kuyular yılda bir kez boşaltılıp temizlenmeli ve dezenfekte

Başta adi kuyular olmak üzere kuyular yılda bir kez boşaltılıp temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir. Bu kuyuların her yıl toplam koliform bakteri, nitrat, toplam çözünmüş katı ve pH düzeyleri kontrol edilmelidir. Su baskınından sonra beklemeden aynı değerlendirmeler yapılmalıdır [1]

KİRLİLİK DEĞERLENDİRMESİ  Başta adi kuyular olmak üzere kuyular yılda bir kez boşaltılıp temizlenmeli ve dezenfekte

1. SU KİRLİLİĞİ VE ARITIM Prof.Dr.Çağatay Güler Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD Ocak2009, Nisan 2009, Nisan2014

KİRLİLİK DEĞERLENDİRMESİ

KİRLİLİK DEĞERLENDİRMESİ Sık değerlendirme gerektiren durumlar  Gebe ve emzikli bir kadın varsa  Ailede açıklanamayan

Sık değerlendirme gerektiren durumlar Gebe ve emzikli bir kadın varsa Ailede açıklanamayan bir hastalık ortaya çıkarsa

İçme suyunun tadında, kokusunda, renginde ve saydamlığında değişim olursa

Kuyunun yakınına petrol, kirletici kimyasallar vb. dökülürse Yakın tarlalarda ilaçlama ve gübreleme yapılmışsa Sık sık tuzlanan yolların yakınında ise

Yakındaki evlerin bahçesine evsel atık yada kullanılmış motor yağı dökülürse

KİRLİLİK DEĞERLENDİRMESİ

KİRLİLİK DEĞERLENDİRMESİ  Suların fiziksel analizlerinde;ısı, renk, bulanıklık, koku, tat, ve elektrik geçirgenliği  Kimyasal analizlerinde;

Suların fiziksel analizlerinde;ısı, renk, bulanıklık, koku, tat, ve elektrik geçirgenliği Kimyasal analizlerinde; pH, biyokimyasal oksijen ihtiyacı (BOD), kimyasal oksijen ihtiyacı(COD), besin değerleri (nitrat ve fosfor bileşikleri), metaller (bakır, çinko, kadmiyum, kurşun ve civa gibi), petrol ve hayvan yağları, toplam petrol hidrokarbonları (TPH), ve böcek ilaçları oranı ölçümleri Suların bakteriyolojik analizinde ise patojenlerin varlığı değerlendirilir

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Bu yönetmeliğin amacı,ülkenin yer altı ve yerüstü su kaynakları potansiyelinin her türlü

Bu yönetmeliğin amacı,ülkenin yer altı ve yerüstü su kaynakları potansiyelinin her türlü kullanım amacıyla korunmasını,en iyi bir biçimde kullanımının sağlanmasını ve su kirlenmesinin önlenmesini ekonomik ve sosyal kalkınma hedefleriyle uyumlu bir şekilde gerçekleştirmek üzere,su kirliliğinin kontrolü esaslarının belirlenmesi için gerekli olan hukuki ve teknik esasları ortaya koymaktır.

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İlkeler: A- Su kirliliği kontrolü açısından her türlü kirletici kaynağın bir izin

İlkeler:

A-Su kirliliği kontrolü açısından her türlü kirletici kaynağın bir izin belgesine bağlanması esastır.Bu belgede izin verilecek atık suların miktarı ve ihtiva edebileceği kirleticiler belirtilmeli;standartlara uymak açısından teknolojik tedbirlerin gerekip gerekmediği kaydedilmelidir.

Evsel kaynaklı atık sular için,konuta giren temiz su miktarının atık suya eşit olduğu kabul edilir.Konutun şehir içme suyu şebekesi dışında bir kaynaktan,örneğin bir kuyudan su temin etmesi halinde oluşan atık su miktarının izin belgesinde belirtilmesi esastır.

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ B - Endüstriyel atık su kaynaklarının izne bağlanabilmesi için endüstrinin tipi,üretim miktarları,kullanılan

B- Endüstriyel atık su kaynaklarının izne bağlanabilmesi için endüstrinin tipi,üretim miktarları,kullanılan ham maddeler ,çalıştırılan işçi sayısı,su ve enerji tüketimi,üretim akış şemaları ve üretim sırasında açığa çıkan atık suların kaynakları,katı ve sıvı atıkların miktar ve özellikleri,tehlikeli atıkların bulunup bulunmadığı konularındaki bilgiler endüstri kuruluşu tarafından İdare’ye bildirilir.

İzin belgeleri periyodik olarak yenilenir.Bu yenileme işlemi sırasında idarece tesisin daha önce belirtilen özelliklerinde bir değişiklik olup olmadığı,atık su miktar ve kirlilik yüklerinin değişip değişmediği,daha önce alınması istenen teknolojik tedbirlerin gerçekleşip gerçekleştirilmediği,yeni tedbirlere gerek olup olmadığı,ölçüm programlarının düzenli bir biçimde yapılıp yapılmadığı tahkik edilir.

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ C- Kıta içi yüzeysel suların,yer altı sularının ve deniz sularının çeşitli kullanım

C-Kıta içi yüzeysel suların,yer altı sularının ve deniz sularının çeşitli kullanım amaçlarına göre sınıflandırılmasını sağlayacak su kalite kriterleri çerçevesinde su kirliliğinin en yoğun olduğu bölgelerin saptanması ve alınacak tedbirlerin önceliklerinin belirlenmesi esastır.

2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU UYARINCA YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİREN TEBLİĞLER

2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU UYARINCA YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİREN TEBLİĞLER 1- Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği Suda Tehlikeli

1-Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği Suda Tehlikeli ve Zararlı Maddeler Tebliği

2-Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği İdari Usuller Tebliği

3-Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği Teknik Usuller Tebliği

4-Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz Metotları Tebliği

Teşekkürler…

Teşekkürler…