You are on page 1of 71

ÎNCĂLZIREA CLĂDIRILOR și

PRESCIPȚIA TEHNICĂ A1 - 2010

CURS
expert tehnic extrajudiciar ing. Cristian
CETĂȚEANU
expert tehnic extrajudiciar ing. Florin
CETĂȚEANU

1

Recensământ 1992
La recensământul Populației și Locuințelor din Ianuarie 1992:
Termoficare – 2.885.012 apartamente*

centrală termică

622.535

cu gaze

431.945

cu combustibil solid

56.167

cu combustibil
lichid

134.423

sobe – total din care:

4.646.045

cu gaze

339.489

cu combustibil solid

4.270.810

cu combustibil
35.746
Cu alte mijloace se încălzesc un număr de 20.901 de locuințe.
lichid
*ANRSC – Situația serviciului de alimentare
cu energie termică în sistem centralizat - Noiembrie 2014

2

Recensământ 2002
La recensământul Populației și Locuințelor din perioada 18 – 27 martie 2002 a rezultat că,
dintr-un număr total de 8.107.114 locuințe, numărul locuințelor cu modul de încălzire prin
termoficare este de 2.485.295.

centrală termică

462.858

cu gaze

417.529

cu combustibil solid

35.362

cu combustibil lichid

9.967

sobe – total din care:

4.961.559

cu gaze

692.754

cu combustibil solid

4.249.747

cu combustibil lichid

19.058

Cu alte mijloace se încălzesc un număr de 197.402 de locuințe.

3

624 .gaze lichefiate (butelie) 13.centrală termică proprie cu: 2. dintr-un număr total de locuințe de 8.278.430 .521 .722.alt tip de energie 12.Recensământ 2011 La recensământul Populației și Locuințelor din perioada 20 – 31 Octombrie 2011 s-a constatat că.gaze din rețea publică 1.986.951 .932.combustibil lichid 6.730 . Modul de încălzire a locuinței Încălzire centrală 3.708.986.termoficare 1.951.867 .295 .005 4 .398. numărul locuințelor care au încălzire centrală este 3.combustibil solid 313.

Recensământ 2011 Conform datelor furnizate de ANRSC.10. Astfel.497. numărul total de apartamente racordate la Sistemul centralizat este de 1. ANRSC – Date privind situația serviciilor publice de alimentare cu energie termică la data de 31.611.2011 5 . Considerăm că numărul de apartamente anunțat de ANRSC este numărul real.819 apartamente. Această diferență este semnificativă. între datele furnizate de către ANRSC și INS România există o diferență de 210.

alt mod de încălzire 4.328.704 4.204 .824 6 .energie electrică .731 58.525.362 82.sobă (șemineu) din care cu: .Recensământ 2011 Fără încălzire centrală.aragaz 4. încălzirea se face cu : .combustibil solid .999 55.037.

iulie 2014” 7 . În zonele urbane 72% din unităţile locative sunt situate în blocuri de locuinţe (care au în medie circa 40 de apartamente pe bloc).5% din totalul locuinţelor sunt situate în zonele rurale.„În România. suprafaţa construită este de 493. Aproape 47. Cf. Peste 60% din blocurile de locuinţe au regim de înălţime P+4 etaje. “Planului de creștere a numărului de clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero . Din acestea 95% sunt locuinţe individuale (unifamiliale). fie cu sisteme de încălzire centralizată.plan reviziut şi actualizat. reprezentând 61% din acestea. Locuinţele unifamiliale sunt dominante.” Toate aceste locuințe sunt încălzite fie cu sobe.000 m².000. 86% din aceasta fiind reprezentată de clădiri rezidenţiale. iar 16% au P+10 etaje.

575 8 .885.497.611 1.328.317.Încălzirea de la SACET INDICATOR 1989 2009 2010 2011 201 2 201 3 201 4 Localități existente la nivel național 2583 3180 3180 3180 318 0 318 0 318 0 Localități conectate Apartamente/an 315 1992 Conectate la Sistemul centralizat 2.382 31.295 110 86 2011 78 70 2014 1.012 121 116 2002 2.08.2015 1.485.

Eficienţa acestor instalaţii a fost afectată şi de gradul mare de deconectare a consumatorilor. pierderilor energetice totale mari între sursă şi clădiri. la sarcini reduse faţă de cele de proiect. datorită problemelor sociale complexe legate de suportabilitatea facturilor energetice. nu în ultimul rând. datorită uzurii fizice şi morale a nstalaţiilor şi echipamentelor. scăderea calităţii serviciilor şi creşterea valorii facturii energetice pentru populaţie. astfel încât. reabilitare şi modernizare şi. transportului. consumatorii rămaşi au fost puşi în situaţia de a plăti suplimentar pentru funcţionarea instalaţiilor într-un regim neeconomic. întreţinere. distribuției și furnizării energiei termice din Municipiul București .Încălzirea de la SACET „Sistemele centralizate urbane de alimentare cu energie termică reprezintă subsectorul energetic cel mai deficitar. Aceşti factori au condus la costuri mari de producţie şi distribuţie a energiei termice. resurselor Financiare insuficiente pentru exploatare.” 9 Consiuliul Concurenței – Raport privind investigația sectorială pentru cunoașterea pieței producerii.

237 Total Cu gaze din rețea publică Cu gaze lichefiate (butelie) Constatăm că numărul locuințelor care se încălzesc cu sobe alimentate cu gaze a scăzut considerabil.747 4.270.754 248.559 4.525 Cu combustibil solid 4.704 339.961.249.489 692.580 - - 17.058 25. 10 .646.037.423 19. multe din aceste locuințe fiind acum încălzite cu centrale termice.328.810 4.Încălzirea locuințelor cu sobe Sobe / an 1992 2002 2011 4.362 Cu combustibil lichid 134.045 4.

PM 2.Încălzirea locuințelor cu sobe „Instalațiile de ardere de capacitate mică și poluarea concentrată la nivel local reprezintă sursa celor mai grave probleme de conformitate în materie de pulberi în suspensie (n. din cauză că coșurile de fum nu sunt curățate anual de către coșari. Apelor și Pădurilor – Rezultatul Evaluării Impactului care însoțește documentul: Propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind limitarea emisiilor în atmosferă a anumitor poluanți provenind de la instalații medii de ardere 11 .b.” Problema combustibilului este o problemă care depășește Granițele randamentului și ajunge în zona de insecuritate a exploatării sobelor. Arderea combustibilului solid în gospodării constituie principalul factor poluant care determină depășirea valorilor limită la nivel local. în timp ce în anumite zone geografice concentrarea ridicată a surselor de emisii este asociată unei topografii care împiedică dispersarea eficientă a acestora.5 și PM 10). Din cauza combustibilului necorespunzător se formează funingine și gudron și. Ministerul Mediului. iau foc.

asociatiacosarilor.594 Decedați din cauza incendiilor datorate coșurilor de fum (2003 – 2009): 500 Răniți: (2003 – 2009) 532 Conform legislației în vigoare. 12 . scânteilor.465 Incendii datorate jarului.www. incendii Incendii datorate coșurilor de fum (2003 – august 2014) 24. coșurile de fum trebuie curățate și verificate cel puțin o dată pe an de către coșari (coșarul trebuie să posede un Certificat de calificare profesională (coșar) obținut în urma parcurgerii unui program autorizat ANC de formare profesională a adulților). mijloacelor de fum improvizate (2003 – 2009): 9.ro Cauze Nr.

800. 400.750.295 Cu alt tip de energie - - 12.945 417.624 Cu combustibil solid 56.Încălzirea locuințelor cu centrale termice Centrală termică / an 1992 2002 2011 Total 622.000 de centrale termice murale.858 2.932.423 9.000 de centrale cu combustibil solid și aproximativ 40.362 313.967 6.730 Cu combustibil lichid 134.000 – 2.005 Cu GPL (butelie) La sfârșitul anului 2014 apreciem că erau instalate 2.167 35. 13 .278.000 de centrale electrice.529 1.867 - - 13.521 Cu GN 431.535 462.

Această acțiune a constat într-o serie de Mese rotunde la care au participat reprezentanții a aproximativ 160 de firme autorizate ISCIR conform PT A1 (aproximativ 10% din numărul de firme autorizate conform PT A1). 14 .Încălzirea locuințelor cu centrale termice La începutul anului 2015. conducerea Asociației Profesionale a Specialiștilor din Domeniul Echipamentelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat (ASPIR) a desfășurat o acțiune de informare a operatorilor autorizați PT A1 rivind schimbările ce se prefigurează în anul următor. în cazul în care Ministerul Economiei. Comerțului și Turismului aprobă Prescripția Tehnică CR 2 (prescripție ce va conduce la desființarea Monopolului CNCIR). Cu această ocazie s-a făcut și un sondaj referitor la numărul de centrale termice care funcționează în deplină legalitate.

dispensare etc.Încălzirea locuințelor cu centrale termice Conform acestui sondaj. 15 . Centrale termice cu combustibil solid care au Admiterea Funcționării sunt instalate în școli. La capitolul centrale termice cu combustibil solid situația este și mai proastă: între 1 și 5% din centrale funcționează conform legii. doar 40 .50% din centralele termice murale au Admiterea Funcționării.

22: „Efectuarea fără autorizaţie a activităţilor privitoare la punerea în funcţiune.Încălzirea locuințelor cu centrale termice În Legea 64 – 2008 (republicată) se specifică la art. exploatarea sau modificarea instalaţiilor ori echipamentelor constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 2 Ani la 7 ani şi interzicerea unor drepturi.” 16 .

ISCIR Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor.1928. 1050/04. În prezent ISCIR este organul de specialitate al administrației centrale. Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat – ISCIR – a fost înființată ca organizație tehnică de stat. prin Legea nr. 17 . stabilit prin Legea nr. responsabil în numele statului pentru asigurarea măsurilor de funcționare în condiții de siguranță a instalațiilor și echipamentelor.02.1910 și Legea nr. 64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune. instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil. 491/12.04.

Prescripția Tehnică ISCIR A1 – 2010 "Aparate de încălzit alimentate cu combustibil solid. 513 bis .de încălzit care intră sub incidența PT A1 nu poate să fie Astfel. 18 .2010 În data de 23.PT A1 . nici ≤ un400 aparat montat/instalat decât de o firmă autorizată ISCIR conform PT A1 și nu este permis nici să funcționeze fără să aibă Admiterea Funcționării acordată de către o firmă Autorizată ISCIR conform PT A1 pentru astfel de activități. nr.07.2010 a fost publicată în Monitorul Oficial al României Partea I. lichid sau gazos cu puteri nominale kW“.

” Prescripția tehnică PT A1—2010 „Aparate de încălzit alimentate cu combustibil solid. Comerțului și mediului de afaceri nr. aprobată prin Ordinul Ministrului Economiei. cu respectarea legislației specifice în vigoare”. De asemenea: „Obligațiile și responsabilitățile responsabilului cu supravegherea lucrărilor (RSL) și a responsabilului cu verificările tehnice (RVT) sunt următoarele: a) să cunoască legislația în domeniu. lichid sau gazos cu puteri nominale ≤ 400 kW”. 1. codurile de proiectare și construire precum și normativele folosite.007/2010 19 .Încălzirea locuințelor cu centrale termice “Instalarea aparatelor se efectuează sub supravegherea Responsabilului cu Supravegherea Lucrărilor. prescripțiile tehnice specifice. b) să menționeze în documentațiile întocmite precizările legate de standardele. standardele și normativele în vigoare privind activitatea pentru care a fost autorizat.

Pompe – Directiva 2005/32/CE (EuP) 20 .

Pompe – Directiva 2005/32/CE De la 1 ianuarie 2013 a intrat în vigoare o nouă Directivă pentru pompele de circulație. De la 1 ianuarie 2013. 21 . eticheta prin care se indicau clasele energetice (de la A la G) a fost înlocuită de Indicele de Eficiență Energetică (EEI).

Pompe – Directiva 2005/32/CE Directiva 2005/32/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 iulie 2005 de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerințelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor consumatoare de energie și de modificare a Directivei 92/42/CEE a Consiliului și a Directivelor 96/57/CE și 2000/55/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului Regulamentul (CE) 641/2009 al Comisiei din 22 iulie 2009 de punere în aplicare a Directivei 2005/32/CE a Parlamentului European și a Consiliului cu privire la cerințele de proiectare ecologică aplicabile pompelor de circulație fără etanșare independente și pompelor de circulație fără etanșare integrate în produse „Pompă de circulație fără etanșare” – pompă de circulație având arbo-rele motorului cuplat direct la rotorul pompei. „Produs” – dispozitiv care generează și/sau transferă căldură. motorul fiind imersat în mediul pompat. 22 .

1. nr. nr.Pompe – Regulamentul (CE) 641/2009 HG 580/2011 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea regulamentelor (CE) ale Comisiei nr. 642/2009 și nr. 643/2009. prin care se implementează Directiva 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 octombrie 2009 de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerințelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 641/2009.039/2003 privind stabilirea cerințelor referitoare la etichetarea și eficiența energetică a aparatelor frigorifice de uz casnic pentru introducerea lor pe piață – publicată în Monitorul Oficial al României Partea I. 640/2009. nr. 474 din 06 iulie 2011 23 .

Produsele trec la standardele ErP DIRECTIVA EUROPEANĂ 24 .

CERINȚELE DIRECTIVELOR EU 25 .

a consumului de energie și de alte resurse ale produselor cu impact energetic.Directive Europene Directiva ErP (Produse cu impact Energetic) DIRECTIVA 2009/125/EC din 21 oct. prin etichetare și informa-ții standard despre produs. 2009 de instituie a unui cadru pentru stabilirea cerințelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic. Regulamentele 813-814/2013 Crește eficiența energetică a aparatelor Directiva Etichetare DIRECTIVA 2010/30/EU din 19 mai 2010 privind indicarea. Regulamentele 811-812/2013 Crește gradul de informare al consumatorului 26 .

Regulamentele 811-812-813-814/2013 vor fi efective în mod oficial. Aceasta înseamnă că începând cu această dată vor putea fi introduse pe piață numai produsele care îndeplinesc cerințele ErP și de etichetare. Vor intra imediat în vigoare în EU 28. 27 .Directiva ErP Începând cu 26 septembrie 2015. Națiuni implicate: EU 28 Regulamentele Comisiei nu necesită transpunere națională.

ηs ≥ 86% Condensare Cu pompe cu consum redus 28 . pompe de căldură) cu o putere nominală ≤ 400 kW Boilerelor cu volumul ≤ 2 000 litri Regulamentul Etichetare se aplică: Instalațiilor pentru încălzirea incintelor (cazane. pompe de căldură) cu o putere nominală ≤ 70 kW Boilerelor cu volumul ≤ 500 litri Tipuri de cazane Tip C Standard cu tiraj forțat Tip B11 Standard cu tiraj natural De la 26/09/2015 Notă ηs < 86% Va fi posibilă numai înlocuirea cu produse racordabile la coșurile de fum existente.Directiva ErP ErP se aplică: Instalațiilor pentru încălzirea incintelor (cazane.

și (b) este echipat cu unul sau mai multe generatoare de căldură. cum ar fi o clădire. pentru a atinge și a menține temperatura interioară la un nivel dorit. o locuință sau o cameră. într-un spațiu închis.Directiva Etichetare Instalație pentru încălzirea incintelor înseamnă un dispozitiv care: (a) produce căldură în cadrul unei instalații de încălzire centrală pe bază de apă. 29 .

și energia necesară pentru generarea acestei energii. consumul auxiliar de energie electrică. în cazul instalațiilor cu cazan care utilizează combustibil pentru încălzirea incintelor și al instalațiilor de încălzire cu cazan cu funcție dublă care utilizează combustibil. Randament energetic sezonier al încălzirii incintelor în modul activ (ηson) înseamnă. Randamentul energetic aferent încălzirii apei (ηwh) înseamnă raportul. dintre energia utilă din apa potabilă sau menajeră furnizată de o instalație de încălzire cu funcție dublă sau de un pachet de instalație de încălzire cu funcție dublă. exprimat în %. regulator de temperatură și dispozitiv solar. media ponderată între randamentul util la puterea termică nominală și randamentul util la 30 % din puterea termică nominală. exprimat în %.Directiva Etichetare Randamentul energetic sezonier aferent încălzirii incintelor (ηs) se calculează ca fiind randamentul energetic sezonier aferent încălzirii incintelor în modul activ (ηson) corectat cu contribuții care țin seama de regulatoarele de temperatură. consumul de energie electrică al arzătorului de aprindere (dacă este cazul). pierderea de căldură în standby. 30 .

Directiva Etichetare 31 .

Directiva Etichetare 32 .

Directiva Etichetare 33 .

Fișa Produsului și Eticheta În concordanță cu 811/2013 34 .

Fișa pachetului În concordanță cu 811/2013 35 .

Responsabilități În concordanță cu 811/2013 Produs Eticheta produsului Fișa produsului Producător Pachet Eticheta pachetului Fișa pachetului Instalator Producător în cazul sistemelor predefinite 36 .

Teoria arderii 37 .

86 NOx [mg/m3] = NOx [ppm] x 2.001 % 0.Transformări 10.0001 % CO [mg/m3] = CO [ppm] x 1.000 ppm = 100 ppm = 10 ppm = 1 ppm = 1% 0.25 SO2 [mg/m3] = SO2 [ppm] x 2.1 % 0.01 % 0.05 38 .000 ppm = 1.

oxigen (O2) arzător cu comb. lichid / gazos: 50 ppm – 100 ppm 39 . gazos: 80 ppm – 100 ppm . gazos: 8 % – 11 % .5 % – 14 % arzător cu comb.Componentele gazelor de ardere (valori normale): .dioxid de carbon (CO2) arzător cu comb.oxizi de azot (NOx) arzător cu comb. lichid: 12.monoxid de carbon (CO) arzător cu comb. gazos: 2 % – 6 % . lichid: 2 % – 5 % arzător cu comb. lichid: 80 ppm – 150 ppm arzător cu comb.

O2 .NO .SO2 40 .NO2 .CO .Măsurarea valorii gazelor de ardere .

Valori calculate ale gazelor de ardere: .qA – pierderi prin gazele de ardere (calculate cu ajutorul metodei germane) qA = (FT – AT) x (A2 / (21 – O2)) + B FT – temperatura gazelor de ardere AT – temperatura aerului comburant A2. B – factori specifi ai gazelor de ardere 21 – nivelul oxigenului în aer O2 – nivelul măsurat de oxigen (rotunjit la cel mai apropiat număr întreg) 41 .

η – randamentul arderii (eficienţa arderii) η = 100 .Valori calculate ale gazelor de ardere: .qA qA – pierderile prin gazele de ardere 42 .

CO2 – concentraţia calculată a dioxidului de carbon CO2 = (CO2max x (21 – O2)) / 21 CO2max – valoarea maximă specifică a CO2 O2 – nivelul măsurat al oxigenului (rotunjit la cel mai apropiat număr întreg) 21 – nivelul oxigenului în aer 43 .Valori calculate ale gazelor de ardere: .

λ – excesul de aer λ = CO2max / CO2 = 1 + O2 / (21 – O2) CO2max – valoarea maximă specifică a CO2 CO2 – valoarea calculată a CO2 în gazele de ardere O2 – nivelul măsurat al oxigenului (rotunjit la cel mai apropiat număr întreg) 21 – nivelul oxigenului în aer 44 .Valori calculate ale gazelor de ardere: .

30. Amestecul aer/combustibil M on ox id de ca rb o n Exces de aer Domeniul ideal de funcţionare al arzătorului Componentele gazelor de ardere Deficit de aer rde Pie ri Dioxid de ca rbon ( CO ) 2 en Oxig (O 2) (C O) Excesul de aer 45 .04 ÷ 1.Diagrama arderii Domeniul ideal de funcţionare al arzătorului se află în intervalul λ = 1.

10 mbar (presiune negativă) 46 .arzătoare cu tiraj forţat: 0.03 – 0.12 – 0.Valorile normale ale tirajului: .20 mbar (presiune pozitivă) .arzătoare atmosferice: 0.

Valorile normale ale temperaturii gazelor de ardere: Valoarea normală a temperaturii gazelor de ardere la puterea maximă se află aprox. în intervalul 120 – 140 o C. Valoarea temperaturii gazelor de ardere este ceva mai mare în cazul centralelor cu tiraj forţat decât în cazul centralelor cu tiraj natural. 47 . Dacă măsurătoarea se face la o putere mai mică decât cea maximă. tempera-tura gazelor de ardere este mai mică.

48 . randamentul arderii scade.Pe măsură ce temperatura gazelor de ardere creşte peste valoarea normală pentru puterea maximă.

Influenţa presiunii combustibilului (gazului) asupra
arderii:
- presiunea gazului prea mareardere incompletă
concentraţie mare de CO
risc de explozie
consum mare de gaz

- presiunea gazului prea mică
• pierderi mari prin gazele de ardere
• nivel ridicat de O2
• nivel scăzut de CO2

49

Măsurarea corectă a pierderilor / randamen-tului în cazul
centralelor cu cameră de arde-re închisă şi tiraj forţat – tip
C1, C3
Temperatura aerului comburant nu este temperatura ambiantă, ci temperatura aerului
care a fost absorbit în tubulatura dublă şi preîncălzit de
gazele de ardere.
Dacă măsurătoarea s-ar face
ţinând cont de temperatura
ambiantă, pierderile ar rezulta
mai mari decât cele reale.
Sondă de temperatură
pentru aerul comburant

Sonda analizorului de
gaze de ardere

50

Verificarea etanşeităţii tubulaturii de evacuare a gazelor
de ardere
Verificarea se face măsurând concentraţia de O2 pe traseul de
admisie a aerului necesar arderii (aerul comburant).
Concentraţia normală de O2 pe traseul de admisie are valoarea de
21%.
Dacă se măsoară o valoare sub 20,5%, înseamnă că tubulatura nu
este etanşă şi traseul aceasteia trebuie verificat.

51

52 .

53 .

54 .

 Condensatul 55 .

 Kondensat)  cf. lichid obținut prin condensarea vaporilor unui corp.Condensatul •  CONDENSÁT s. Marele dicționar de neologisme – 2000 56 . (< germ. n.

Condensatul   Condensatul este o combinație dintre produsele de ardere.  GPL-ul are un conținut mai mare de CO2 în gazele de ardere decât gazul metan. apă și dioxid de carbon.  2H2O + CO2 = H2CO3 + H2O  Acidul carbonic deteriorează materialul clădirilor sau conductele metalice dacă nu este evacuat în mod corespunzător.  Atunci când dioxidul de carbon se dizolvă în apă se formează un acid denumit acid carbonic. de aceea aciditatea acestuia este mai mare. 57 .

• Valorile pH-ului 58 .

59 .

5 și 4.5 – este acid. în apa uzată a unei locuințe private sunt incluse mai multe baze decât cele necesare pentru neutralizarea acizilor prezenți în condensatul sistemului de încălzire. 180 litri/zi pe cap de locatar. 60 . Cantitatea de condensat este: 0.  Condenstul se poate evacua direct la canalizare dacă puterea cazanului nu depășește 35 kW. sistemul de evacuare a condensatului și pereții interni ai camerei de ardere.  În medie.7 litri/zi   Cantitatea de condensat acid se întâlnește cu cantitatea medie zilnică de ape uzate menajere (bazice – pH 7-8.  Considerăm un cazan de 24 kW care funcționează în regim stoicheometric timp de 8 ore pe zi.16 x 24 x 8 = 30.5) de aprox. Acesta poate ataca componentele interne ale cazanului. Condensatul are pH-ul cuprins între 3.

pentru centralele care au puterea termică (indiferent de numărul cazanelor) mai mare de 116 kW este necesar să se prevadă în aval de cazan un sistem de neutralizare a condensa-tului (Italia – UNI 11071:2003). 61 . Condiții necesare pentru diferite tipologii de instalare Tipul de instalare Condiții necesare În apartament (rezidențial) Nu sunt necesare condiții speciale (condensatul este neutralizat complet de produsele pentru spălat și de alte ape menajere) În birouri (birou deservit de un singur cazan)  Utilizatori < 10 → este necesară instalarea unui neutralizator de condensat Utilizatori ≥ 10 → aceleași considerații ca în cazul rezidențial În orice caz.

posibilitatea amestecării acestuia cu apa de consum. 62 . Puterea cazanului în raport cu numărul minim de utilizatori pentru neutralizarea corectă a condensatului în edificii de uz terțiar UM Debitul termic nominal maxim al cazanului Cantitatea anuală de condensat produsă Numărul minim de utilizatori  kW 25 50 100 150 200 m3/an 6 12 24 36 48 - ≥ 10 ≥ 20 ≥ 40 ≥ 60 ≥ 88 Buletinul tehnic austriac ATV M 251 stabilește drept criteriu de bază pentru autorizarea evacuării condensatului pentru instalații cu puterea de până la 200 kW.

 Conform HG 352/2005 – Anexa 2 – Tabel 1. în conformitate cu legislația în vigoare și ținând cont de reglemen-tările locale.5 (determinarea pH-ului se face conform SR ISO 10523/1997) 63 . de ex. în sistemul de canalizare. ≤ 8.5 . pH-ul apelor uzate evacuate în reţelele de canalizare ale oraşelor trebuie să se încadreze în intervalul ≥ 6. Evacuarea condensatului trebuie efectuată într-un sistem de colectare special / evacuare.

 Condensatul poate fi îndepărtat prin gravitație. PVC-U. În cazul în care conducta de condensat este montată în interior.5° – sau 45 mm pe metru – față de cazan.  Dimensiunea minimă pentru conducta de condensat la evacuarea gravitațională trebuie să fie de 19 mm diametru intern. PP (polipropilenă) sau PVC-C. ABS (acrilonitril butadien stiren). trebuie să existe o pantă descendentă de cel puțin 2. 64 .Condensatul   Condensatul poate fi poate fi evacuat prin conducte din PVC.  Conductele pentru condensat care trec prin zone neîncălzite trebuie izolate.

13 GPL – butan 0.12 Cf.16 GPL – propan 0. Cantitatea maximă de condensat produsă (pe oră pentru 1 kW instalat) de un cazan cu condensare în condițiile unei arderi stoicheometrice pentru diferite tipuri de gaz Tipul de gaz  l/h/kW Gaz metan 0. UNI 11071:2003 65 .

 În cazul în care descărcarea gravitațională nu este fizic posibilă sau în cazul în care distanța până la punctul de evacuare este mare. se poate utiliza pompa pentru condensat. 66 .  Utilizarea unei pompe pentru condensat permite racordarea la conducte de scurgere situate deasupra cazanului.

67 .

flotor .comutator de siguranță     68 .carcasă motor .rotor .clapetă antiretur (pe evacuare)  . Pompa pentru condensat are în principal următoarele componen-te: .

2. SR EN 1443 Clasa de rezistență la Clase de rezistenț condensat cf.de fum V3 metalice Celulele galbene reprezintă caracteristicile coșurilor coroziune cf. SR EN 1443 ă       1 2 3 D W D W D W V1 V1 - - - - Clasa de V2 V2 V1 V2 V2 rezistență la V3 V3 . 3 – tipuri de combustibili D – coșuri care funcționează în mediu uscat W – coșuri care funcționează în mediu umed SR EN 1856-1 – Coșuri de fum – Condiții pentru coșuri de fum metalice – Partea 1 – Componente ale coșului de fum 69 .Clasa de rezistență la coroziune cf. SR compatibile EN cu cazanele 1856-1 cu condensare SR EN 1443 – Coșuri de fum – Condiții generale 1.

Instalație pentru evacuarea condensatului 70 .

Contact Expert info: Tehnic Extrajudiciar ing. Florin CETĂ ȚEANU Tel: +4021.336.59.cetateanu@termoservice.2010 71 71 .ro Mulțumesc pentru atenție ! ÎNCĂLZIREA CLĂDIRILOR și PRESCIPȚIA TEHNICĂ A1 .94 florin.