You are on page 1of 10

Prepared By : Muzlina, TPM

E-LEARNING

pelajar akan dapat: Memahami maksud e-Learning Mengetahui komponen dalam e-Learning Mengetahui kaedah penyampaian yang digunakan dalam e-Learning Mengetahui kelebihan & kekurangan e-Learning Mengetahui kumpulan pembangun e-Learning .Apa yang anda pelajari? Di akhir topik ini.

2001) .Hartley.Definisi e-Learning E-Learning merupakan suatu jenis alat mengajar yang menggunakan media elektronik. internet  atau sumber  jaringan komputer yang membolehkan ilmu yang terus sampai kepada pelajar (Darin E.

2001] menyatakan suatu definisi yang lebih luas : E-Learning adalah sistem pendidikan yang menggunakan aplikasi elektronik untuk menyokong proses pembelajaran dengan media Internet.Definisi e-Learning LearnFrame.Com dalam Glossary of eLearning Terms [Glossary. jaringan komputer atau komputer sahaja. .

Apa itu E-Learning? Kesimpulan : Kaedah pembelajaran baru yang menggunakan media jaringan komputer & internet Bahan pengajaran disampaikan melalui media elektronik – Bahan dalam bentuk elektronik (digital) Adanya sistem dan aplikasi elektronik yang menyokong proses pembelajaran .

Komponen e-Learning Sistem & Aplikasi e-Learning (Rumah) STUDE NT Learning Management System (LMS) Portal/Blog Kandungan e-Learning (Isi) Multimedia-based content Text-based content LECTUR ER Infrastruktur (Peralatan) Server & Client Network media Teleconference ADMIN .

 Yang pasti perlu bandwidth besar dan kos yang mahal Asynchronous e-Learning Guru & pelajar dalam kelas yang sama (kelas virtual). Contoh : Saya pelajar di Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) mengikuti kuliah teleconference dengan professor yang ada di Stanford University. Memerlukan sistem (aplikasi) e-Learning seperti Learning Management System dan kandungan sama ada berbentuk teks atau multimedia interaktif. Sistem dan bahan tersedia dan online dalam 24 jam tanpa henti di Internet. Peranan  teleconference ada di sini. walaupun pada waktu dan tempat yang berbeza.Kaedah Penyampaian Synchronous e-Learning Guru& pelajar dalam kelas dan waktu yang sama walaupun berada di tempat yang tak sama. Guru & pelajar boleh  melakukan proses pengajaran dan pembelajaran pada bila-bila masa dan dimanapun berada .

Berpotensi untuk meluaskan pencapaian -contoh untuk pelajar separuh masa. Boleh menyediakan sumber yang berguna seperti bahan tambahan untuk program konvensional. pelajar pendidikan jarak jauh PJJ. pelajar yang bekerja.Kelebihan e-Learning Kebolehan untuk dipautkan ke sumber ilmu yang terdiri dari pelbagai format. . Boleh dijadikan teknik yang efisyen dalam memberi/menyampaikan bahan pengajaran. Boleh menggalakkan pembelajaran yang kendiri dan aktif. Sumber ilmu boleh disediakan atau dicapai pada bila-bila masa atau tempat.

Pelajar yang kurang berkemahiran menggunakan komputer berkemungkinan terasa bosan. Pelajar akan menjadi bosan sekiranya mereka tidak dapat mencapai grafik. Disebabkan ketepatan dan kualiti maklumat yang berbeza.Kelemahan e-Learning Pelajar berkemungkinan menghadapi masalah dalam mengendalikan peralatan komputer. . Sejauh manakah ini dapat dilaksanakan. Infrastruktur yang mencukupi perlu disediakan. panduan dan latihan perlu diberikan dalam mendapatkan maklumat. imej dan klip video disebabkan peralatan yang tidak berfungsi.

warna. . efektif dan seronok untuk dipelajari Ahli bidang Learning Management System (LMS) : Mengelola sistem di website yang mengatur lalu lintas interaksi antara pengajar dengan pelajar dan pelajar dengan pelajar yang lain. dan layout yang menarik. lebih mudah dan lebih menarik untuk dipelajari Graphic Designer (GD) : Mengubah bahan berbentuk teks menjadi bentuk grafik dengan gambar.Kumpulan Pembangun Subject Matter Expert (SME) : ahli yang mempunyai kepakaran dalam latihan yang akan disampaikan Instructional Designer (ID) : Merekabentuk bahan drp SME menjadi bahan e-Learning dengan memasukkan unsur kaedah pengajaran agar bahan menjadi lebih interaktif.