You are on page 1of 20

PSIHOLOGIJA

UČENJA I
POUČAVANJA
Učenje učenja
prof.dr.sc. Tajana Ljubin Golub
21/11/2011

PSIHOLOGIJA UČENJA I
POUČAVANJA

1

MODEL OBRADE INFORMACIJA I AKADEMSKI USPJEH

metakognicija

senzorno
pamćenje

Učenje učenja, tj. vještine za
razvijanje kognitivnih
vještina:
METAKOGNITIVNE VJEŠTINE Dugotrajno
pamćenje
radno pamćenje

Paziti na satu=
VJEŠTINE PRAĆENJA
POUČAVANJA

Učiti kod kuće= VJEŠTINE SAMOSTALNOG
UČENJA

Pokazati se na ispitivanju= VJEŠTINE POKAZIVANJA
I UPOTREBE ZNANJA
21/11/2011

PSIHOLOGIJA UČENJA I
POUČAVANJA

2

uspostava veza s predznanjem i iskustvom) 21/11/2011 PSIHOLOGIJA UČENJA I POUČAVANJA 3 . izraziti svojim riječima) povezivanje s postojećim znanjem (otkrivanje nelogičnosti. skratiti.VJEŠTINE PRAĆENJA POUČAVANJA = kognitivne vještine koje omogućavaju da učenici s razumijevanjem prate nastavu    svrhovito slušanje (slušanje s ciljem) pravljenje bilježaka (odrediti što je ključno.

VJEŠTINE SAMOSTALNOG UČENJA = kognitivne vještine koje omogućavaju da učenici samostalno usvoje gradivo      organiziranje i elaboracija udžbeničkih tekstova rješavanje problema u matematici i prirodnim znanostima pisanje slobodnih sastavaka pohrana informacija u dugoročno pamćenje kritičko mišljenje 21/11/2011 PSIHOLOGIJA UČENJA I POUČAVANJA 4 .

izrada šalabahtera glavni pokazatelji: poznavanje ključnih riječi.Vještine organiziranja i elaboracije udžbeničkih  tekstova traženje unutrašnjih veza u tekstu    tehnike: traženje ključnih pojmova. izrada kognitivnih mapa elaboracija gradiva i traženje vanjskih veza    prestrukturiranje gradiva prema novom načelu traženje veza gradiva i drugog gradiva traženje veza gradiva i vlastitog iskustva 21/11/2011 PSIHOLOGIJA UČENJA I POUČAVANJA 5 . izdvajanje naslova. pisanje sažetka. izrada hijerahije.

Vještine rješavanja problema u matematici i prirodnim  znanostima razumijevanje matematičkog rječnika (npr. a tek potom simbolički prikazati problem i izvesti matematičku operaciju 21/11/2011 PSIHOLOGIJA UČENJA I POUČAVANJA 6 . npr. da rječima opišu problem prikazan grafički) prepoznavanje obrazaca u podlozi pojedine vrste zadataka. obrazac zadatka i poznavanje postupka rješavanja treba poučavati rješavanje problema u konkretnim životnim situacijama.što je    polje) razumijevanje tablica i grafikona (npr.

Vještine pisanja slobodnih sastavaka      izvještavanje o novim spoznajama baratanje određenim rječnikom ispravna upotreba gramatike organizacija teksta prema svrsi i planu planiranje i poštivanje rokova 21/11/2011 PSIHOLOGIJA UČENJA I POUČAVANJA 7 .

parcijalno) mnemotehnike (osmišljavanje gradiva. npr.Vještine pohrane informacija u dugoročno pamćenje  ponavljanje (doslovno ili sažeto. bez napora da se informacije preradi)      glasno ponavljanje (globalno. uključuje elaboraciju. izrada anagrama) uvježbavanje na primjerima uzajamno preslušavanje ponavljanje uz pomoć bilješki i kognitivnih mapa 21/11/2011 PSIHOLOGIJA UČENJA I POUČAVANJA 8 .

Vještine kritičkog mišljenja  uvježbavanje induktivnog mišljenja:     pronalaženje obrazaca i uopćavanje povezivanje osobnog iskustva s temom poticanje izvođenja hipoteza i predviđanje izvođenje zaključaka (može se potaknuti pitanjima) 21/11/2011 PSIHOLOGIJA UČENJA I POUČAVANJA 9 .

1987):    razmišljanje o vlastitom mišljenju spoznaju o vlastitim znanjima refleksiju o misaonim postupcima 21/11/2011 PSIHOLOGIJA UČENJA I POUČAVANJA 10 .METAKOGNITIVNE VJEŠTINE UČENJE UČENJA  metakognitivni procesi uključuju (Weinert.

da bi znali hoćemo li stići sve naučiti.Metakognitivne strategije = strategije motrenja vlastitih kognitivnih procesa i mogućnost njihove regulacije u svrhu povećanja učinkovitosti  što radimo (mentalno) da bi poboljšali svoje učenje. da bi procijenili koliko smo uspješni u učenju 21/11/2011 PSIHOLOGIJA UČENJA I POUČAVANJA 11 .

praćenja  strategija samoreguliranja 21/11/2011 PSIHOLOGIJA UČENJA I POUČAVANJA 12 .METAKOGNITIVNE VJEŠTINE – uključuju strategije i konkretne tehnike  strategija planiranja  strategija nadgledanja. tj.

želi i dalje ulagati trud) + mijenja svoje ponašanje (temeljem povratnih informacija) 21/11/2011 PSIHOLOGIJA UČENJA I POUČAVANJA 13 . koristi najbolje strategije učenja) + motivacija (vjeruje u sebe.SAMOREGULIRANO UČENJE uključuje povratnu petlju prati svoje aktivnosti (planira.

Razine metakognicije     svijest o razlikovanju opažanja informacija i učenja (5-6 godina) svijest o postojanju različitih strategija i tehnika učenja svijest o prikladnosti pojedine strategije sposobnost upotrebe samoregulirajućih mehanizama (neki nikad) 21/11/2011 PSIHOLOGIJA UČENJA I POUČAVANJA 14 .

Zanesenost u učenju 21/11/2011 PSIHOLOGIJA UČENJA I POUČAVANJA 15 .

plesanje. pisanje. šah. flow. penjanje. jedrenje. čudesna obuzetost.  Mentalno stanje u kojem je osoba potpuno optimalno iskustvo)   obuzeta aktivnošću Najčešće aktivnosti: čitanje.Zanesenost (engl. kreativnost i više pozitivnih emocija . vožnja… Što više vremena dnevno ljudi provedu u stanju zanesenosti to osjećaju veću koncentraciju.

Moja koncentracija je poput disanja. Totalno • • • sam obuzet onim što radim. Uopće nisam svjestan sebe. Čini mi se da bi telefon mogao zvoniti. Kad počnem potpuno sam nesvjestan svega oko sebe. Ne mislim ni na što drugo. Puno manje sam svjestan sebe i svojih problema. kuća bi se mogla zapaliti ili nešto slično a ja ne bih ni primijetio. Kad završim. Čini mi se da postajem jedno s onim što radim. Potpuno sam uključen u to što radim. mogu se ponovo uključiti u realnost. Čini mi se da ne čujem ništa oko sebe. netko bi mogao lupati na vrata. Kad počnem doslovno isključim svijet oko sebe. Kao da sam potpuno izdvojen od okolnog svijeta. Osjećam se dobro.Citati/ opisi iskustva zanesenosti: Moj um ne luta. .

Iskustvo je samo po sebi nagrada (auto-telično) .Nema brige o neuspjehu .Potpuna usmjerenost na aktivnost .Svijest o sebi nestaje .Dimenzije iskustva zanesenosti: .Osjećaj za vrijeme je iskrivljen .Stapanje aktivnosti i svijesti .

Uvjeti za iskustvo zanesenosti  Jasni ciljevi cijelim “putem”  Neposredne povratne informacije  Ravnoteža između izazova i ciljeva (vidi graf na idućem slajdu) .