You are on page 1of 18

UNIVERSITATEA DE VEST „VASILE GOLDIŞ”, ARAD

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI, PSIHOLOGIE ŞI EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT
SPECIALIZAREA: PEDAGOGIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR ŞI PREŞCOLAR

ACTIVITATEA DE POVESTIRE
CA MODALITATE DE
ACTIVIZARE, DEZVOLTARE ŞI NUANŢARE
A VOCABULARULUI PREŞCOLARILOR
Coordonator,
Lect. Univ. Dr. FLORICA FAUR
Absolventă:
ANTONETA-ANICA ORUNA
Arad
Iunie, 2013

povestirea în viaţa preşcolarilor.Motto: „Limba este întâiul mare poem al unui popor. care evoluează spontan prin imitarea vorbirii celorlalţi. . basmul. fără posibilitatea accesului la generalizări. rămâne rudimentar.” LUCIAN BLAGA MOTIVAREA ALEGERII TEMEI •Activităţile de povestire au o contribuţie remarcabilă la dezvoltarea limbajului copiilor sub aspect lexical-semantic. am ales ca temă de cercetare şi studiu Activitatea de povestire ca modalitate de activizare. datorită locului pe care îl are povestea. datorită aportului însemnat al acestora la îmbogăţirea zestrei lexicale. simplificat. în timp ce limbajul sistematic influenţat atinge cote ridicate de bogăţie şi expresivitate. dezvoltare şi nuanţare a vocabularului preşcolarilor. •Pornind de la premisa că limbajul. Neam limitat la acest tip de activităţi datorită valorii lexicale a textelor narative.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

4 Probă pentru depistarea deficienţelor de vorbire PROBA NR. 8 Probă pentru memorarea şi reproducerea verbală a unor poezii PROBA NR.1.III. 3 Probă pentru determinarea corectitudinii pronunţiei PROBA NR.Probă pentru identificarea sunetelor pe care copiii nu le pronunţă corect – septembrie 2009 PROBA NR. 5 Probă de comparare a imaginilor PROBA NR. Probe aplicate PROBA NR. 7 Proba finalului de poveste PROBA NR.1 Probă de evaluare iniţială .2 Probă pentru determinarea volumului vocabularului PROBA NR.9 Probă de cunoaştere a capacităţii de a efectua comparaţii . 6 Probă pentru sesizarea capacităţii de exprimare în propoziţii PROBA NR..

Probe aplicate Folosirea acestor probe-teste oferă un bogat material pentru cunoaşterea psihopedagogică a preşcolarului şi. pentru dezvo1tarea capacităţii de interpretare semantică şi polisemantică. a pregătirii copiilor pentru şcoală.   . dar şi pentru desăvârşirea structurilor gramaticale ale limbii vorbite. în funcţie de acestea. găsirea modalităţilor de lucru în vederea realizării sarcinilor programei. pentru corectarea deficienţelor.1.III. Am stabilit priorităţile în strategia de dezvoltare progresivă a limbajului. pentru activizarea şi îmbogăţirea vocabularului.

respectiv. Interpretarea rezultatelor Făcând o analiză comparativă a rezultatelor celor două evaluări reprezentative.2.III. observăm că experimentul a avut rezultate pozitive. din etapa constatativă. pretestul (evaluare iniţială – septembrie 2009) şi din etapa postexperimentală (evaluare finală – la sfârşitul preşcolarităţii – iunie 2012).   .

dezvoltare şi nuanţare a vocabularului preşcolarilor prin activităţile de povestire.III. propus ca experiment. Interpretarea rezultatelor Numărul copiilor care au comportamentul atins (conform itemilor) s-a majorat. S-au îndeplinit obiectivele propuse în Strategia de dezvoltare progresivă a limbajului. Ca o confirmare a sucesului acestui experiment. din totalul de 26 au rezultate foarte bune în activitatea de şcolari. urmând acest Program de activizare. .2. am avut curiozitatea de a urmări parcursul şcolar al copiilor. Feed-backul fiind mai mult decât aşteptările: 23 de copii.

operarea cu aceste cuvinte. plugarii au scris cu băţul pe nisip “MIORIŢA”… Le eşti tuturor dator şi te-ai angajat punându-ţi condeiul pe sfânta albă hârtie şi să-l întâmpini neaparat şi să nu ieftineşti comoara primită. Prin aceste activităţi. a educaţiei prin intermediul acestui aspect pentru că un învăţământ modern nu poate fi conceput fără o reconsiderare a rolului comunicării. ar trebui să se aibă în vedere îndrumările marelui poet Tudor Arghezi: „Răspunzi întâi faţă de graiul miilor de ani ajunşi până la călimara ta.CONCLUZII Lucrarea tratează problema dezvoltării laturii lexicale a limbajului prin activităţile de povestire. Neştiutorii de carte. În literatura pedagogică.” . se realizează nu numai îmbogăţirea vocabularului prin stocare de cuvinte. rolul limbajului în evoluţia personalităţii nu constituie o preocupare constantă. ci şi utilizarea cuvintelor noi în contexte diferite. Despre răspunderea pe care o are educarea faţă de cuvântul ce trebuie să fie însuşit de preşcolar. Se impune deci includerea limbajului ca latură a procesului educaţional în general şi elaborarea unei metodologii de dezvoltare a limbajului şi comunicării.

Bucureşti. şi Neagu. Limba română prin…joc! În ciclul curricular al achiziţiilor fundamentale.D. M. M. . Editura Omfal Esenţial. 2005.. E.D.Bizdună.. E.Dumitrana. Cluj-Napoca . Metodica activităţilor instructiv-educative în învăţământul preprimar. . Editura Didactica Nova. şi Antonovici Şt. . în Educaţie şi limbaj..D. Pedagogie generală. 1999.Slama. D. . M. . 2005. şi colaboratorii. T. . Editura Compania..Avram. . 2005. A. Repere fundamentale privind invăţarea şi dezvoltarea timpurie a copilului dintre naştere şi 7 ani. M. Editura Didactica Nova.*** 2009. V. 2007. . Curriculum pentru învăţământul preşcolar. familia şi grădiniţa.. 2000. Educarea limbajului în învăţământul preşcolar. . Cum să facem?…exerciţiile de vorbire în grădiniţa de copii. .. I. . rev. A. Bucureşti. Metodica Activităţii de educare a limbajului în învăţământul preşcolar. E. Bucureşti. şi colaboratorii. 2000. Bucureşti.Gherghina.Gherghina. Editura Didactica Nova. Editura PROGnosis. Copilul şi grădiniţa.Andraud. Copilul. F. 1997. Iaşi.P. Didactica activităţilor instructiv-educative pentru învăţământul preprimar. vol. 2000. ..Bocoş. Craiova. şi colaboratorii.. 2005.Hristea. şi colaboratorii. Editura Compania. . Texte pentru educaţia limbajului la preşcolari. Craiova. Bucureşti.P. . 1999. Editura Casa Cărţii de Ştiinţă. Editura Compania. 2001. Gramatica pentru toţi. Bucureşti. Editura Polirom. . Bucureşti. 1972. M. Limba şi literatura română Literatura pentru copii.. traducere de Gina Argintescu Amza. Comunicare pentru educaţie şi educaţie pentru comunicare. Bucureşti. Sinteze de limba română.*** 2009. I şi II. Lucrare de pedagogie practică pentru grădiniţele de copii.BIBLIOGRAFIE .Cucoş. Editura Humanitas. D.. D. T.Preda. Craiova. . 1980. Bucureşti. Cazacu. Tradiţional şi modern în învăţământul preşcolar metodică a Activităţii instructiv-educative. 2007.. vol. . Bucureşti. C...Gherghina. Editura Humanitas Educaţional. Craiova.Gherghina. M. Editura Didactica Nova.P. Editura Didactică Publishing House. D. Bucureşti.Dumitrana. .Mitu. ediţia a 2-a. (2003) Teoria şi practica cercetării pedagogice.Lespezeanu. şi colaboratorii 1972. Bucureşti.

este întreaga şi adevărata sa filozofie. de coeziune şi.„Limba nu este numai un instrument al gândirii. este o condiţie indispensabilă de ordine. fondul său este adevărata imagine a vieţii.” ALEXANDRE VINET . Este în acelaşi timp rezultatul şi instrumenul vieţii sociale. de progres. în consecinţă.