You are on page 1of 6

KOMUNIKASI SILANG

BUDAYA

DEFINISI  Komunikasi silang budaya merupakan komunikasi yang melibatkan individu daripada latar budaya yang pelbagai  Selain itu. sistem kod serta tanggapan terhadap hubungan . teknologi dan lain-lain lagi  Tahap silang budaya boleh diukur berdasarkan pandangan terhadap dunia kepercayaan dan tinglah laku. politik. ia merupakan komunikasi dengan mereka yang berlainan etnik dan jantina dalam pelbagai konteks seperti konteks pendidikan.

para penduduk Indin menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa perantaran. orang Melayu dalam filem tersebut juga ada menggunakan bahasa tamil ketika berkomunikasi dengan orang India . Walaupun mereka mempunyai bahasa masing-masing.  Dengan hal yang demikian.FILEM ESTET  Di dalam filem estet. namun mereka menggunakan bahasa Melayu untuk berkomunikasi dengan jiran tetangga. mereka dapat mewujudkan hubungan silaturahim yang erat  Selain itu.

perpaduan dapat diwujudkan. Filem Estet juga memaparkan bahawa orang India dan Melayu makan secara bersama-sama  Dengan ini. . mereka dapat mengetahui tentang cara pemakanan antara satu antara kaum yang lain  Melalui ini.

 Dimana iaitu dapat dilihat orang Melayu. mereka dapat mengenali budaya masing-masing.  Dengan itu. . pakaian tradisional sesuatu kaum juga telah ditunjukkan dalam filem estet. Selain itu. India dan Cina saling tukar memakai pakainan kaum yang lain.

H I S A K A M I R E T . N A I K SE .