Pembelajaran Pembezaan

Tinjauan Ringkas

Suasana Pembelajaran Pembezaan  Tentukan ‘classroom tone’ untuk pembelajaran pembezaan  Kumpulkan maklumat mengenai pelajar  Keputusan akademik  Catatan minat  Gaya pembelajaran  Kebijaksanaan pelbagai  Aplikasi apa yang telah didapati mengenai pelajar dalam aktiviti-aktiviti kelas pembezaan .

Gaya Pembelajaran: Cara-cara pemerolehan maklumat – 6M  Mendengar  Menyentuh  Menyebut  Menulis  Membaca  Melihat .

kejayaan & pengalaman pembelajaran  Tidak mungkin tercapai tanpa mengambil kira perbezaan pelajar  Dijalankan dalam suasana  Hormat-menghormati  Penekanan terhadap pembangunan  Tanggungjawab bersama pembelajaran .Andaian Pembelajaran  Setiap pelajar berbeza  Keperluan cabaran yang sesuai.

Andaian Pembelajaran  Mengambil kira perbezaan pelajar memerlukan pendekatan fleksibel dalam pengajaran  Kejayaan penekanan terhadap perbezaan pelajar berdasarkan penekanan terhadap kurikulum & arahan yang berpusatkan pelajar  Terdapat banyak cara melakukannya  Fikir semula pengajaran & pembelajaran kita .

Profil Peribadi – 5K  Apakah kepelikan kita?  Apakah kekuatan kita?  Apakah kesukaan kita?  Apakah kebolehan kita?  Apakah kelemahan kita? .

Pembelajaran Pembezaan Adalah respons guru terhadap keperluan murid Matlamat pembelajaran yang jelas Tugasan bermakna Berdasarkan 5 prinsip Cabaran yang sesuai Penilaian yang berterusan & bersesuaian Kumpulan fleksibel Guru boleh membezakan Kandungan Proses Produk Berdasarkan kepada kesediaan Profil Pembelajar melalui Strategi yang pelbagai minat .

Strategi Pengarahan & Pengurusan Multiple Intelligences RAFT Plus Varied Questioning Strategies Learning Styles Activity Menus Interest Centers Cooperative Learning Tiered Lessons Interest Groups Varied Organizers Tiered Centers Varied Homework Varied Text Literature Circles Varied Journal Writing Varied Supplemental Materials Compacting Reading/Writing Workshop Anchor Activities Independent Study Self-Assessment Taped Materials Learning Centers Ongoing Assessment Interest Inventories Learning Contracts Rubrics Settling the Tone Group Investigation Varied Assessment .

Komuniti Pembelajaran Mengenali Pelajar Penilaian Suasana Gaya pembelajaran Formal & informal Selamat MI Pra-penilaian Membina Pemantauan pelajar Penilaian semasa Menggalak cabaran Modality profiling Penilaian sesudah Kepelbagaian deria Jurnal Tugasan Fleksibel kolaboratif Strategi Pengarahan Keseluruhan kelas Aktiviti berfokus Seorang Graphic organizers Berpasangan Metafora Kumpulan kecil Main peranan Pendekatan Kurikulum Pusat pembelajaran Kerja projek Inkuiri Kontrak/Agenda .

Dasar MI Individu unik Kecerdasan boleh dibentuk dan dipertajam Menekankan kepentingan pemahaman dan kebolehan menyelesaikan masalah (PBL) Perkongsian melalui aktiviti bersama (CL) .

Matlamat Mengenal pasti kegunaan MI dalam pembelajaran BM Membina kegiatan-kegiatan pengajaran berdasarkan MI Menggunakan MI toolbox dalam menjana rancangan pengajaran yang lebih menarik .

Frames of .kecerdasan Kebolehan menyelesaikan masalah Keupayaan melahirkan/mengenal pasti masalah untuk diselesaikan Menyumbang kepada pembangunan budaya/masyarakat (Howard Mind) Gardner. 1993.Intelligence .

Logik matematik Intrapersonal Bodily kinesthetic Muzikal Verbal linguistik Visual spatial MI Naturalist Interpersonal .

Logik/matematik Simbol Verbal/linguistik abstrak/formula penulisan koda relationships Grafik/pengurusan kognitif Logik/permainan corak Urutan nombor Outlining Penyelesaian masalah Syllogisms kreatif pengucapan formal humor/berjenaka pengucapan impromptu jurnal/menyimpan diari sajak membaca bercerita/penghasilan cerita berbahas kosa kata Muzikal/berirama Interpersonal Kiraan Memecah Forcing Bunyi-bunyi alam Bunyi-bunyi instrumental Komposisi muzik/gubahan Persembahan muzik Percussion vibrations Rapping Corak berirama Nyanyian/humming Corak bunyi-bunyian Bunyian vokal/tones Bodily/kinesthetic Body language/gerakan fizikal Body sculpture/tableus Lakonan semula dramatik Folk/tarian kreatif gimnastik Geraf manusia Mereka Latihan fizikal/seni mempertahankan diri Main peranan/mime permainan sukan Rutin pengajaran kemahiran kolaboratif strategi pembelajaran kooperatif latihan empati memberi lapor balik projek berkumpulan mengagak perasaan orang lain jigsaw komunikasi person-to-person menerima lapor balik mengesyaki motif orang lain Intrapersonal altered state of consciousness practices penjanaan emosi memfokus/kemahiran konsentrasi reasoning peringkat tinggi pembelajaran kendiri/projek prosedur mengenali diri sendiri teknik metakognisi latihan pemikiran diri kaedah refleksi senyap strategi berfikir Visual/spatial imaginasi aktif texture warna. skema lukisan guided imagery/menggambarkan peta minda montaj/kolaj corak/bentuk berpura-pura/fantasi Sculpting Naturalist archetypal pattern recognition tumbuh-tumbuhan/binatang conservation practices lapor balik alam makmal hands-on nature encounters/darmawisata klasifikasi spesie (organic/inorganic) latihan stimulasi deria menjaga .

 Menerapkan penyelesaian masalah dan pembelajaran secara ko-operatif .Pelajaran 8-dalam-1  Kesemua 8 kecerdasan terlibat dalam 1 rancangan pengajaran.  Bahagian-bahagian daripada 8 kecerdasan itu hanya boleh digunakan sekali dalam setiap pengajaran.