You are on page 1of 9

MANAGEMENT

EDUCAŢIONAL

4.ANALIZĂ ANALIZĂ 2. DEONTOLOGIE DEONTOLOGIE 4. 1. CONCLUZII CONCLUZII . 2.CUPRINS: 1. BUGET BUGET 3. 3.

ANALIZĂ DE CE ? PUNCTE TARI OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI CUM? PUNCTE SLABE SUCCES CÂND ? .

Implicarea unităţii de învăţământ în procesul de selecţie şi angajare a personalului didactic titular AMENINŢĂRI AMENINŢĂRI Scăderea numărului de elevi şi creşterea abandonului şcolar Viaţa culturală redusă Slaba motivaţie pentru învăţare a unora dintre elevi Scăderea motivaţiei şi interesului pentru activităţile profesionale Instabilitate legislativă .RESURSE UMANE PUNCTE PUNCTE TARI TARI Cadre didactice calificate în proporţie de 99 % Preocuparea pentru perfecţionare a 78% dintre cadrele didactice Buna colaborare dintre serviciul secretariat. schimbul de experienţă etc. contabilitate şi cadrele didactice Număr tot mai mare de profesori implicaţi în activităţi de colaborare Relaţii interpersonale echilibrate PUNCTE PUNCTE SLABE SLABE OPORTUNITĂŢI OPORTUNITĂŢI Insuficienta încadrare cu personal nedidactic Catedre supraîncărcate la unele discipline Inerţia unor cadre didactice faţă de schimbare Slaba motivare financiară Utilizarea redusă a instruirii asistate de calculator în aplicarea Curriculumului Naţional la clasă Valorificarea unora dintre specializări pentru atragerea populaţiei şcolare (silvicultură) Implicarea personalului în activităţi de formare şi perfecţionare Creşterea prestigiului şcolii prin rezultate obţinute.

BUGET PLAN Alocaţiile de la bugetul central al statului şi alocaţii de la bugetele locale EXECUŢIE Veniturile proprii ale unităţilor şcolare MONITORIZARE Programe naţionale şi internaţionale EVALUARE Alte resurse .

CODUL DEONTOLOGIC AL CADRULUI DIDACTIC ECHILIBRU COMPETENŢĂ ONESTITATE REZULTATE RESPECT RESPONSABILITATE .

a-şi ţine cuvântul. a nu înşela. a avea în vedere consecinţele practice ale deciziilor să nu îşi condiţioneze activitatea de primirea unor foloase de orice natură GOOGLE .Principiile eticii: asumarea propriei responsabilităţi respectarea drepturilor şi libertăţilor celorlalţi. decizii apelarea la arbitrii neutri pentru rezolvarea conflictelor respect faţă de regulile de drept conştiinţă profesională. relaţii. profesionalism exercitarea profesiunii cu conştiinţă şi prudenţă cultivarea competenţei profesionale limitarea deciziilor şi acţiunilor la competenţa profesională loialitate şi bună credinţă. libertate în comportament şi de opinie evitarea discriminărilor de orice fel respectarea personalităţii umane cu necesităţile şi exprimările sale respectarea confidenţialităţii informaţiilor transparenţa în activitate. a fi echitabil simţul responsabilităţii.

Climatul pozitiv al instruirii motivează şi asigură succesul pentru toţi factorii implicaţi în educaţie. . influenţează mediul. este un set observabil de aptitudini.CONCLUZII Managementul nu este un cod secret. este o atitudine care pătrunde. canalizează energiile.