You are on page 1of 32

Dorina – Cristina SULIŢANU

DEFINIŢIE:
Pompă pentru injectare automată
a
unor
concentraţii
medicamentoase,
la un ritm
prestabilit.

AVANTAJ:
- administrarea unei cantităţi
mici de solvent pentru diluţia
medicamentului.

• simpaticomimetice
(Dopamina,
Dobutamina,
Adrenalina);
• vasodilatatoare (Nitroglicerina);
• vasoconstrictoare ;
(Noradrenalina,
Vasopresina,
Fenilefrina);
• insulina;

AVANTAJE: - cresc contractilitatea
- cresc volumul
bătaie
DEZAVANTAJE: - cresc necesarul
miocardic
de oxigen

VASODILATATOARE
AVANTAJE:
- reduce pre şi post sarcina şi scade
munca inimii
DEZAVANTAJE:
- agravează hipotensiunea

AVANTAJE:
- cresc post sarcina;
DEZAVANTAJE:
- cresc travaliul cardiac;
- prin vasoconstricţie, scade presiunea
renală, mezenterică etc.

EFECT INOTROP =
creşterea forţei şi vitezei de contracţie
a miocardului.
EFECT VASOPRESOR =
îngustarea vaselor sanguine →
creşterea presiunii sanguine.
EFECT VASOACTIV =
creşterea tonusului vaselor sanguine.
EFECT CRONOTROP =
efect bradicardizant

- să nu afecteze frecvenţa cardiacă
- să nu producă aritmii
- administrare uşor de controlat
- să asigure o bună repartiţie a sângelui la nivelul
organelor vitale
- să fie compatibil cu alte medicamente vasoactive
- să nu producă vasoconstricţie
- să permită declanşarea şi terminarea imediată a
acţiunii

SUBSTANŢELE:
INOTROPE

VASOACTIVE

ADMINISTRARE DOAR PE CVC

ADMINISTRAREA
MEDICAŢIEI
VASOACTIVE NU SE ÎNTRERUPE BRUSC →
DETERMINĂ INSTABILITATE HEMODINAMICĂ

MEDICAMENTELE
VASOACTIVE
STIMULAREA RECEPTORILOR SISTEMULUI NERVOS SIMPATIC

α

β1

β2

DETERMINĂ

efect cronotrop
pozitiv
vasoconstricţie
inotrop
pozitiv

Vasodilataţie:
-inimă
-muşchi scheletici
-bronhii

ACŢIUNE:
- inotrop pozitivă
INDICAŢII:
- şoc cardiogen
- şoc infecţios
- şoc hipovolemic
- şoc traumatic

ADMINISTRARE:
- I.V. sau pev.
- cu ajutorul injectomatului
MOD DE PREGĂTIRE :
- 1f = 10 ml = 50 mg
- 5f Dopamina / SA – se administrează în paralel cu carrier
DOZE:
- 2 µg / kgc / min. – doză dopaminergică → creşterea
diurezei
- la doze de 10 µg / kgc / min – stimulează şi receptorii β1
adrenergici la nivelul cordului.

CLORHIDRAT DE
DOPAMINĂ
EFECT – inotrop asupra cordului
EFECTE ADVERSE:
- HTA
- aritmii
- necroză cutanată la administrarea
paravenoasă

ACŢIUNE:
- inotrop pozitivă
- cronotrop pozitivă

INDICAŢII:
- tratamentul inotrop pozitiv al I.C. acute sau cronice
decompensate
MOD DE PREGĂTIRE:
- 1 f = 250 mg = 50 ml
- 1 f / SA – se administrează cu
carrier

ADRENALINA
(EPINEPHRINA)
ACŢIUNE:
- diminuare a congestiei şi edemului

mucoaselor
- stimulează cordul
- acţiune bronhodilatatoare
- efect vasoconstrictor

INDICAŢII:
- şoc anafilactic
- angioedem laringian
- stop cardiac

MOD DE PREGĂTIRE:
- 1 f = 1 mg = 1 ml
- în şocul anafilactic - i.v. lent 0,1 – 0,5 mg (diluţie cu
NaCl 0,9 %)
- i.m. 0,5 – 1 mg
- în sincopa cardiacă – i.v. lent 0,5 – 1 mg repetat la
1 -15 min.
- în astmul bronşic – s.c. 0,3 mg repetat la 20 min.
- aplicaţii locale – soluţie de 1 – 100.000 asociat
anestezicului local

PENTRU SERINGĂ AUTOMATĂ:
- 3 f adrenalină + 47 ml NaCl 0,9% /
S.A. de 50 ml
DOZE:
- 2 µg/min. – efect bronhodilatator
- 2 – 10 µg/min. – efect inotrop
- peste 10 µg/min. - efect vasopresor

NORADRENALINA
(NOREPINEPHRINĂ)
ACŢIUNE:
- vasoconstrictoare
INDICAŢII:
- stări hipotensive
- sepsis
- şoc
DOZE:
- 1 – 30 µg/min. – vasoconstricţie fără modificare a
debitului cardiac şi a frecvenţei cardiace

NORADRENALINA
(NOREPINEPHRINĂ)
FORMA DE PREZENTARE:
- fiole 8 mg / 4ml
- fiole 16 mg / 8 ml
MOD DE PREGĂTIRE:
- 1 fiolă = 16 mg + 42 ml NaCl 0,9% /
S.A. de 50 ml
- se administrează conform indicaţiei terapeutice
- se administrează cu carrier pe CVC

NITROGLICERINA
(TRINITROSAN, NITRONAL)
ACŢIUNE:
- vasodilatatoare
INDICAŢII:
- HTA
- EPA
- IM
DOZE:
- 20 – 200 µg – efect vasodilatator
EFECTE ADVERSE:
- hipotensiune arterială
- tahicardie
- creşterea presiunii intracraniene

NITROGLICERINA
(TRINITROSAN, NITRONAL)
FORME DE PREZENTARE:
- fiolă 5 mg / ml – TRINITROSAN
- fiolă 1 mg / ml – NITRONAL
MOD DE PREPARARE:
- 6 fiole TRINITROSAN
+ 44 ml NaCl 0,9% / S.A de 50 ml

AMIODARONA
ACŢIUNE:
- antiaritmică
- inotrop negativ
INDICAŢII:
- aritmii ventriculare
- aritmii supraventriculare
DOZE:
- tahiaritmii ventriculare – 150 – 300 mg în 3 min.
- tahiaritmii supraventriculare – 300 mg în 2 ore, apoi
600 – 900 mg / 24 ore.

AMIODARONA
EFECTE ADVERSE:
- hipotensiune
- bradicardie
- disfuncţie tiroidiană
- fibroză pulmonară
FORMA DE
PREZENTARE:
- f 3 ml / 150 mg
MOD DE PREPARARE:

cu Glucoză 5 %

SE VERIFICĂ
LA 6 LUNI:
- funcţia pulmonară
- fundul de ochi
- funcţia hepatică
- funcţia tiroidiană

HEPARINA SODICĂ
ACŢIUNE:
- antitrombotică
- trombolitică
INDICAŢII:
- tratamentul şi prevenirea bolilor tromboembolice
- menţinerea permeabilităţii circuitelor
extracorporeale
- heparinizarea CVC

HEPARINA SODICĂ
EFECTE ADVERSE:
- hemoragii
- trombocitopenii (la tratament > 5 – 7 zile)
FORMA DE PREZENTARE:
- flacoane de 25.000 u.i. / 5 ml
MOD DE PREGĂTIRE:
- 25.000 u.i. + NaCl 0,9% până la 50 ml →
500 u.i. / ml
- se administrează conform valorii APTT

INSULINA
ACŢIUNE:
- hipoglicemiantă
INDICAŢIE:
- tratamentul hiperglicemiei
EFECTE ADVERSE:
- hipoglicemia
FORMĂ DE PREZENTARE:
- flacon 40 u.i.
- flacon 100 u.i.

INSULINA
MOD DE PREGĂTIRE:
- A SE CITI CONCENTRAŢIA ÎNAINTE
DE ADMINISTRARE !
- pentru flacon de 40 u.i. / ml → 1 ml Insulină
+ 39 ml NaCl 0,9% = 1 u.i. / ml
- I. pentru flacon de 100 u.i. / ml → 1 ml
Insulină + 9 ml NaCl 0,9% = 10 u.i. / ml
- din I. se iau 5 ml (50 u.i.) + 45 ml NaCl
0,9% = 1 u.i. / ml

PHENYTOIN
ACŢIUNE:
- anticonvulsivantă
INDICAŢII:
- status epilepticus
- stări convulsive
- tumori cerebrale
FORME DE PREZENTARE:
- f sau fl 50 mg / ml

PHENYTOIN
MOD DE PREGĂTIRE:
- 15 – 20 mg / kg corp – doză de încărcare
- 4 - 6 mg / kg corp / 24h
- diluţia – cu Glucoză 5% sau NaCl 0,9% - 1,5 – 25 mg / ml
EFECTE ADVERSE:
- hipotensiune arterială – nu se administrează mai repede de
150 mg / min.
- greţuri
- cefalee
- vărsături
MONITORIZARE:
- EKG
- TA
- funcţie respiratorie

REGULI GENERALE DE
PREGĂTIRE ŞI ADMINISTRARE
1. VERIFICAREA INSTRUMENTELOR
2. UTILIZAREA DE MATERIALE
STERILE
3. VERIFICAREA MEDICAMENTULUI
DE INJECTAT
4. ÎNCĂRCAREA CORECTĂ A SERINGII
5. CONECTAREA SERINGII LA CATETER