ANKSIOZNI POREMEĆAJI

studentica: Jelena Tomić
Split, 1. lipnja 2016.

Dijagnostika anksioznih poremećaja PANIČNI POREMEĆAJ ◦ opetovani panični napadi ◦ napadi se pojavljuju uz određenu pravilnost i učestalost ◦ obično osobe mlađe odrasle dobi ◦ DSM-IV-TR: panični poremećaj s agorafobijom i panični poremećaj bez agorafobije. .

AGORAFOBIJA ◦ brojni i različiti strahovi i izbjegavajuće ponašanje ◦ tri glavne teme:  strah od napuštanja kuće  strah da se ostane sam  strah od situacija izvan kuće u kojima se osoba osjeća zarobljena. . posramljena ili bespomoćna.

razdrašljivost...GENERALIZIRANI ANKSIOZNI POREMEĆAJ (GAP) ◦ snažna i kronična anksioznost u odsutnosti paničnog poremećaja (anksioznost traje najmanje 6 mjeseci) ◦ Simptomi ove vrste anksioznosti idu u dvije šire kategorije:  1) isčekivanje i zabrinutost  2) tjelesni simptomi (mišićna napetost. nemir..) . nesanica.

aktivnosti ili situacije ◦ pojedinačne ili višestruke fobije dominirajući aspekt kliničke slike i izvor značajne nelagode ◦ nisu posljedica nekog drugog duševnog poremećaja .FOBIJE ◦ uporan i nerealan strah od nekog specifičnog predmeta.

crvenilo i suha .SOCIJALNA FOBIJA ◦ bolesnikov osnovni strah je da će se pred drugima osramotiti ili će biti ponižen ◦ tri podvrste:  1) strah od verbalnog nastupa pred drugima  2) strah od drugih ograničenih socijalnih situacilja  3) generalizirani strah ◦ anksioznost je vezana uz podražaj ◦ znojenje.

◦ strah od nekog strašnog ishoda za koji osoba vjeruje da će proizaći iz kontakta s predmetom. od životinja. od . situacijom ili aktivnošću ◦ podtipovi specifične fobije: od prirodnih pojava.SPECIFIČNA FOBIJA ◦ tri komponente:  1) iščekujuća anksioznost koja izaziva moguće sučeljavanje s fobičnim podražajem  2) sam strah  3) izbjegavajuće pojašanje kojim osoba umanjuje anksioznost.

OPSESIVNO-KOMPULZIVNI POREMEĆAJ (OKP) ◦ osnovna obilježja su opsesije i/ili kompulzije ◦ opsesija je namečući. koji obično izaziva anksioznost ili nelagodu ◦ kompulzivni ritual je ponašanje koje obično umanjuje nelagodu. no izvodi se na prisilan ili nefleksibilan način . neželjeni psihički događaj.

POSTRAUMATSKI STRESNI POREMEĆAJ (PTSP) ◦ anksioznost. depresija. disocijacija ◦ javlja se nakon nakon proživljene teške traume ◦ ponovno “proživljavanje traume” .

EPIDEMOLOGIJA .

drugi anskiozni poremećaji. depresija) ◦ bračni problemi kod roditelja ◦ pretjerano zaštićivanje ili odbacivanje od strane roditelja ◦ zlostavljanje u djetinjstvu ◦ nepostojanje bliske veze s nekom odraslom osobom u djetinjstvu ◦ kod muškaraca. bilo koji red rođenja osim prvorođenja ◦ česte selidbe u djetinjstvu ◦ slab uspjeh u školi ◦ bježanje od kuće .RIZIČNI ČIMBENICI ZA SOCIJALNU FOBIJU: ◦ psihijatrijska bolest u roditeljskoj anamnezi (osobito socijalna fobija.

prije ove traume  PTSP u ranijoj anamnezi  depresija u ranijoj anamnezi  anksiozni poremećaji u ranijoj anamnezi  anksioznost u obiteljskoj anamnezi  poremećene roditeljske veze  težina traume kojoj je osoba izložena (više govori za akutne simptome) .RIZIČNI  ranija ČIMBENICI ZA PTSP: trauma u anamnezi.

. ..NASTAVAK SLIJEDI.