You are on page 1of 8

PROJEKT NGA LENDA E KIMISE

.SHKËMBINJËT Toka është burim I matreialeve të ndryshme nga të cilat varet ekzistenca dhe prosperiteti I njerzimit .Shkëmbinjët përbëhen prej një e më shumë mineraleve.Termi mineral rrjedh nga fjala italiane mina-xehe.Mineralet janë komponime ose substance elementare natyrore të cilat janë formuar gjatë proceseve gjeologjike.nga I cili mund të nxirren me leverdi ekonomike në një ose më shumë metale.Korja e tokës është ndërtuar prej shkëmbinjëve.Xeherori është një shkëmb ose mineral natyror.

• Përqushmëria e elektrecitetit dhe nxehtësis shpjegohet me pranin e këtyre elektroneve të lira.argjendi.3kPa)janë në gjendje agregade të ngurtë(me përjashtim të mërkurit që është në gjendje argergate te lëndgët). • Fortësia . • Sulfateve halogjenureve dhe në gjendje elementare siq janë metalet fisnike:ari.sulfurve.oksideve.karbonateve.platina. • Ato kanë shkëlqim metalik ku janë kompakte.METALET • Më shumë se 75% e elementeve kimike janë metale.pika e shkrirjes.pika e vlimit te metalet shpjegohet me lidhjen e ndryshme metalike . • Metalet në natyrë gjenden në formë të silikateve të aluminit. • Të gjitha metalet në tempartur te zakonshme(25 C dhe 101.ndërsa në formë pluhuri humbin shkëlqimin.

DISA METALE .

Pb…. • .Hg.Cu. • Në bazë të aktivitetit kimik(aftësitë oksiduese)metalet mund të rradhiten në vargun: • K.Al.VETITË KIMIKE TË METALEVE • Vetitë kimike të metaleve varen nga struktura e atomeve të tyre.Ni.kur bashkohen kimikisht me atomet të elementeve të tjera që janë mjete më të forta oksiduese.Metalet kanë aftësi të lëshojnë elektronet e nivelit të jashtëm energjetik.Zn.Ag.Mg.me q’rast metalet oksidohen dhe shëndrrohen në jone positive ose katione .Ca. .Na.Pt.Au.Sn.

.

• Metalurgjia është shkencë e përfitimit të metaleve nga xehrorët e tyre dhe përgaditjen e tyre për përdorim.Përgaditjen dhe ruajtjen e ushqimit .mjete të komunikimit. .mjekësi(proteza).hapësira ajrore.komjuter dhe paisje elektrike .konstruksione. • Metalet dhe aliazhet e tyre përdoren në: • -Ekonomi familjare.transport(automobile).

PUNOI:BLINA AVDULLAHU BESNIK MUQIQI KL:8/8 .