2.

6 Repararea aparatelor de comandă şi de protecţie şi
tablourilor de distribuire de tensiune până la 1000 V
2.6.1 Defecţiunile aparatelor de comandă
şi de protecţie şi a panourilor de distribuție.
2.6.2 Repararea aparatelor de comandă şi de protecţie şi tablourilor
de distribuire de tensiune până la 1000 V.
2.6.3 Tehnica securității la repararea aparatelor de comandă şi de protecţie.

Notă : În timpul funcţionării aparatelor electrice de joasă tensiune pot apărea defecte generale de uzură mecanică a pieselor în mişcare sau suprasolicitărilor electrice sau electromagnetice. . se stabileşte cauza producerii lui şi trece la înlăturarea cauzei şi la remedierea (dacă e posibilă) a defectului sau înlocuirea aparatului defect. se scoate aparatul de sub tensiune. La apariţia unui defect.

Remedieri: .înlocuirea piesei defecte dacă este posibilă sau înlocuirea aparatului. . .Conturnarea izolaţiei pe suprafaţa exterioară Cauze: . .depunerea de praf pe izolaţie.îmbătrânirea materialului electroizolant.umiditate mărită. . Cauze: .• Defecte comune tuturor aparatelor .încălzirea pieselor electroizolante peste temperatura admisă.fisurarea pieselor izolante. . .Străpungerea izolaţiei pieselor electroizolante. .încălzirea pieselor izolante în funcţionare peste limita admisă. Remedieri: .curăţirea izolaţiei.umiditate mărită.

.Arderea sau întreruperea bobinelor: Cauze: . .Ruperi de piese: Cauze: . Remedieri: .Încălzirea excesivă a contactelor: Cauze: . . . .scăderea forţei de apăsare pe contact datorită oboselii sau ruperii reostatelor care asigură presiunea de contact. .scăderea forţei de apăsare pe contact.Lipirea contactelor: Cauze: .supratensiuni care duc la încălzirea bobinei.formarea de cratere sau picături de metal topit pe contacte în urma întreruperii unui curent foarte mare.rapidă prin înlocuire.defecte de fabricaţie. datorită oboselii sau ruperii reostatelor care asigură presiunea de contact.defecte ale izolaţiei conductorului.. . .vibraţii ale spirelor bobinei (bobina nu este corect impregnată sau strânsă).eforturi mecanice mari.

. .sudarea contactelor şi împiedicarea manevrării aparatului.se verifică elementele arcuitoare care asigură o presiune de contact mare.Repararea aparatelor de comutaţie şi comandă .se verifică şi se strâng bine legăturile la bornele contactelor. . Pentru prevenirea acestor situaţii se execută următoarele lucrări : . .se înlocuiesc contactele uzate.se verifică starea miezurilor magnetice ale aparatelor de comandă automată şi în special a distantei dintre miezuri şi a spirei în scurtcircuit.producerea de incendii prin încălzirea excesivă a contactelor care duc la carbonizarea şi aprinderea suporturilor electroizolante. . . Înrăutăţirea contactului electric poate duce la : . . .se ung periodic elementele mecanice aflate în mişcare pentru a micşora forţa de frecare la care sunt supuse în timpul exploatării. -se verifică jocurile din articulaţiile mecanismelor unde există piese în mişcare una faţă de alta.producerea scurtcircuitelor prin arderea izolaţiei cablurilor de legătură sau carbonizarea suprafeţei electroizolante dintre contactele electrice.se verifică şi se curată bine suprafaţa de contact dintre două contacte electrice. Deranjamentele care apar în timpul funcţionarii sunt determinate de uzura contactelor şi a elementelor mecanice.

la înlocuirea fuzibilului acesta trebuie să aibă secţiunea funcţie de curentul care îl străbate. Pentru prevenirea sau înlăturarea acestor situaţii se execută următoarele lucrări: .străpungerea parţilor izolante.vibraţii ale părţii magnetice.Repararea aparatajului de protecţie şi semnalizare.se verifică suprafeţele de contact electric să fie bine curăţate şi să aibă presiune de contact suficient de mare (la siguranţele fuzibile). . .uzura sau blocarea contactelor datorită încălzirii excesive.se înlocuiesc corpurile siguranţelor fuzibile fisurate sau capacele deteriorate. . . .se verifică starea transformatoarelor de la lămpile de semnalizare şi a legăturilor acestora. .declanşarea şi anclanşarea cu întârziere. . . . Aceste aparate sunt supuse în timpul exploatării unor deranjamente specifice cum ar fi : .se verifică legăturile electrice la bornele aparatelor de protecţie ca să fie cât mai strânse.arderea fuzibilelor sau a lămpilor de semnalizare.se verifică starea bimetalelor la releele termice. .

Repararea aparatajului electric auxiliar.se verifică legăturile electrice la bornele contactelor. apei sau a altor corpuri străine.se curată şi se ung elementele care se află în mişcare pentru a micşora forţa de frecare. .se etanşează bine capacele de protecţie a aparatelor pentru a preveni pătrunderea prafului. .se verifică starea dispozitivelor arcuitoare care asigură presiunea de contact necesară. . .se curată suprafeţele de contact dintre piesele de contact. . . încălzirea sau întreruperea căilor de curent datorate contactelor imperfecte. Pentru prevenirea sau înlăturarea acestor situaţii se execută următoarele lucrări: .se înlocuiesc contactele uzate. Principalele deranjamente care apar în timpul exploatării acestor aparate sunt blocarea sau acţionarea cu întârziere .

reducând-se densitatea. .care se înlocuiesc după care se refac legăturile electrice respective. Se curăţă suprafeţele de contact şi se montează între ele plăcuţe de cuplaj de suprafaţa corespunzătoare. întrerupătoare.se pot datora supraîncărcării .  densitatea de curent este prea mare la îmbinările cu şuruburi.  şuruburile nu sunt strânse corespunzător.)  lipsesc plăcuţele de cuplaj dintre îmbinările cupru – aluminiu şi aceste îmbinări s-au corodat.slăbirea unei legături electrice dintr-o clema sau borna de prindere . separatoare. Cele mai frecvente defecte care pot apare sunt: .încălzirea excesivă poate apărea în următoarele cazuri: curentul care circulă pe unele porţiuni ale căilor de curent este prea mare. scurtcircuite prelungite . .care se remediază prin strângerea şuruburilor respective . pătrunderii unor corpuri străine care pot provoca scurtcircuite sau incendii. Se curată suprafeţele de contact si se protejează cu un strat subţire de vaselina neutră.încălzirea excesivă a cailor de curent .deteriorarea clemelor sau bornelor de prindere . Se vor mări suprafeţele de contact. Pe zona respectivă se schimbă  culoarea barelor şi se arde vopseaua. etc.Defecte în panourile de distribuţie . loviturilor mecanice . Se va reduce sarcina (de obicei fiind un scurtcircuit exterior). se vor înlocui elementele subdimensionate (bare. Se vor strânge şuruburile. Dacă nu este un regim anormal.  suprafeţele de contact s-au oxidat datorită mediului necorespunzător.

. pe vechiul cadru anterior demontând bobina arsă.îmbătrânirea izolaţiei. Dacă este necesar. se poate produce cadre noi pentru bobinele electrice rebobinate. Defecte demaror Defecte bobină . Repararea bobinelor se rezumă la rebobinarea unui nou conductor(înfăşurare).defecte mecanice. Bobinele demaroarelor electromagnetice se uzează din cauza: .

porţelan) – pentru a verifica să nu prezinte fisuri sau spargeri. următoarele condiţii: Utilizarea. poate avea consecinţe nefavorabile din punct de vedere al protecţiei muncii. NU se vor monta aparate cu una sau mai multe camere de stingere lipsă. pe măsură ce creşte tensiunea sa de lucru. a unei carcase metalice din tablă. justificaţi interdicţia marcată în chenar. aparatul va fi înlocuit cu unul nou. melamină. Dispozitivele de acţionare sunt componente specifice fiecărei categorii de aparate. Carcasele trebuie să îndeplinească. Dacă se constată aceste defecţiuni. . cu carton electrotehnic. Cadrul sau placa de bază se examinează vizual – mai ales când este realizat(ă) din material izolant (bachelită. în urma verificării. un electromagnet. De exemplu. 2. Dispozitivele de stingere a arcului electric sunt componente a căror complexitate constructiv creşte pe măsură ce aparatul trebuie să întrerupă un curent mai mare sau. fără să fie căptuşită cu atenţie. 4. contactoarele au ca dispozitiv specific de acţionare.Verificarea aparatelor electrice înainte de montare 1. chiar temporară. Cunoscând că placa de bază este componenta unui aparat electric prin care acesta se fixează la locul de montaj şi că mişcările tuturor celorlalte elemente se raportează la ea. Verificarea acestor dispozitive prin observare vizuală urmăreşte ca ele să fie complete. 3.

alimentată printr-un transformator şi legată în serie cu contactele. din oţel sau din aluminiu). . nichelare). îndepărtându-se greu de pe suprafaţa de contact.fie o hârtie subţire care se prinde între contacte . apoi se şterg cu benzină şi se suflă cu aer pentru a îndepărta pilitura. Deci. Căile de curent ale aparatelor electrice sunt executate din cupru sau aliaje ale cuprului (mai rar. formând compuşi care nu conduc curentul electric şi sunt foarte rezistenţi din punct de vedere mecanic. verificarea căilor de curent vizează următoarele elemente: Contactele care sunt oxidate sau “pătate” (datorită începerii procesului de oxidare) se curăţă cu o pilă fină sau cu hârtie de şmirghel. suprafaţa căilor de curent se protejează prin acoperire galvanică (argintare. Forţa de apăsare pe contact. Datorită acestei proprietăţi. indicată în instrucţiunile de exploatare. iar momentul separării contactelor se observă cu exactitate folosind: .fie o lampă de 24 V.5. Cuprul se oxidează foarte uşor în aer. se măsoară cu un dinamometru.

fie în instrucţiunile de exploatare care însoţesc aparatul) 3. utilizarea unui aparat cu tipul de protecţie corespunzător pentru mediul de lucru existent în instalaţie . trebuie respectate următoarele: Condiţii generale 1. pentru a constata că sunt apte pentru montare. concordanţa între caracteristicile nominale şi de lucru ale aparatelor şi cele ale instalaţiei electrice 2. trebuie verificate dacă sunt respectate următoarele: În cursul efectuării lucrărilor de montare. corespondenţa între regimul de funcţionare din instalaţie şi regimul de funcţionari pentru care a fost construit aparatul (regim care este indicat fie în prospecte.Condiţii generale pentru montarea aparatelor electrice După verificarea aparatelor electrice.

) se completează integral 6 blocajele mecanice (acolo unde sunt prevăzute) se verifică în conformitate cu instruc țiunile de exploatare 7 se curăță aparatul şi locul de montare 8 contactele electrice se ung cu vaselină neutră dacă intervalul de timp între montare şi darea în exploatare este mai mare 9 subansamblele speciale (de exemplu.Reguli generale 1 poziţia de funcționare a aparatelor – indicată în catalog sau în instruc țiuni – se va respecta întocmai 3 şuruburile de borne se strâng bine cu şurubelnițe sau chei adecvate ca mărime şi formă 2 legăturile la borne se realizează cu conductoare având sec țiunea corespunzătoare curentului nominal al aparatului NU se vor folosi conductoare mai groase care nu pot fi bine fixate la borne şi care pot produce deformarea căii de curent din cauza efortului mecanic mărit pentru a for ța realizarea legăturii NU se vor folosi nici conductoare mai subțiri pentru că se pot încălzi peste limitele admisibile 4 legătura la pământ sau la masă se execută în toate punctele în care este prevăzută. cu conductorul indicat. adică fără a aplica tensiune la bornele de intrare ale căilor de curent . declanşatoarele) se reglează în funcţie de parametrii instala ției 10 se reface stratul de vopsea de acoperire la piese sau carcase dacă acesta s-a deteriorat – prin lovire sau prin zgâriere – în timpul montării 11 se măsoară rezistența de izolație a diferitelor aparate din instala ție pentru a verifica să fie peste 10 MΩ 12 se verifică funcționarea dispozitivelor de ac ționare “la rece”. iar şurubul de legătură se va strânge bine 5 componentele aparatului demontate pentru a uşura montarea (de exemplu. camerele de stingere etc. capacele.

. defecțiunile anumitor aparate pot produce stagnări importante în alimentarea cu energie electrica a consumatorilor şi pierderi importante pentru economia națională. montarea. cât şi pentru prevenirea urmărilor acestora.Concluzii : Unele defecțiuni sau regimuri anormale de funcționare ale aparatelor electrice se pot reflecta negativ asupra funcționării maşinilor electrice comandate. De aceea cunoaşterea defecțiunilor şi anomaliilor în funcționare. ducând la avarierea acestora. exploatarea şi repararea acestora. Foarte grav este cazul când. atât în vederea operativității în înlăturarea defecțiunilor proprii. care pot apărea la aparatele electrice aflate în exploatare şi a consecințelor lor. prezinta o importanță deosebită pentru personalul care se ocupă cu întreținerea. alte defecte pot apărea însă ca efecte ale avarierii maşinilor comandate.

În primul şi al doilea caz legăturile la pământ mobile se atârnă peste tot din toate păr țile. 2. cu scoaterea în întregime a tensiunii de la instala ții/aparate. La repararea curentă și capitală la păr țile conducătoare de curent aflate sub tensiune nu se va efectua nici un fel de lucrări. . 3. La efectuarea lucrărilor fără scoaterea tensiunii de alimentare în apropierea păr ților conducătoare de curent aflate sub tensiune sun efectuate următoarele: .Tehnica securității la repararea aparatelor de comandă şi de protecţie Lucrările efectuate se împart în trei categorii: 1. La toate întrerupătoarele la care se poate aplica tensiune la instala ții. fără scoaterea tensiunii. . . și persoana responsabilă d reparare examinând locul permite scoaterea tuturor legăturilor de protec ție la pământ și plăcu țelor avertizoare.organizarea supravegherii neîntrerupte asupra lucrătorilor.amplasarea sigură a personalului de la păr țile conducătoare de curent aflate sub tensiune . După finisarea lucrărilor la locul d muncă se va face curat. cu scoaterea parțială a tensiunii. deconectată pentru efectuarea lucrărilor se atârnă plăcuțe avertizoare.utilizarea mijloacelor de protecție de bază și suplimentare. Despre finisarea lucrărilor se va anunța personalului de serviciu efectuându-se însemnările cuvenite în registre.