BEŽIČNA LOKALNA MREŽA

-M alidoseg irelativno m ala prisutnost podataka
-za realizaciju bežične LAN m reže potrebna je bežična m režna kartica i
pristupniuređaj
-prednost: prostorno nije ograničeno dužinom kablova irazm ještajem ostale
m režne oprem e
-koristise obično u lokalnim m režam a za bezično povezivanje m obilnih
uređaja s prisutnim uređajem za povezivanje na internet

.

Korisničkiračun • Svaki korisnik ima svoj korisnički račun • Prava resursa na internetu • Plaćanje internetskih usluga • KORISNIČKI RAČUN .određen KORISNIČKOM OZNAKOM -zaštićen KORISNIČKOM LOZINKOM • E-mail • Besplatan prostor za osobnih web-stranica .

SVOJ USERNAME I PASSWORD NEMOJTE DAVATI NIKOME! .

.VRSTE IN TERN ETSKE VEZE • Vrste linije:obična analogna telefonska linija.kabelska i satelitska linija • Pristupni uređaji: analogni.moderni ili digitalni ISDN adapter ili DSL modem itd.digitalna(ISDN) telefonska linija.

3 osnovne vrste internetskih veza • Veza na poziv( Dial-Up Connection)-koristi se kada imate analogni ili ISDN modem ili ako pak upotrebljavate mobitel kao modem • Stalna pretplatnička veza(Subscribed Connection)-nju ostvarujete ako koristite kabelsku ili DSL vezu • Dijeljena veza(Shared Connection)-veza koja se ostvaruje indirektno preko mreže. Samo je jedno računalo u mreži osposobljeno na direktnu vezu s internetom .

-Unutarnji (interni) i vanjski (eksterni) modem -brzina: 56 kbps • ISDN adapter -digitalni ˝modem˝ -može se koristiti ako korisnik ima digitalnu mrežu -veza na poziv -brzina: 64 kbps .Pristupniuređaji • Analogni modem -Koristi običnu analognu liniju za ostvarivanje internetske veze na poziv (dial-up).

• Kabelski modem -može se koristiti ako je korisnik fizički povezan s kabelskom televizijom -stalna veza -ne računa se vrijeme provedeno na internetu nego ostvareni promet -spaja se preko razdjelnika koji odvaja internetski i televizijski signal .

• DSL modem -povezuje se preko obične analogne telefonske linije s DSL centralom -stalna veza -širokopojasni pristup internetu (velika brzina prijenosa podataka) -router / usmjernik (pojednostavljuje dijeljenje veze) • Osim žičanom vezom na internet se možemo spojiti i bežično .

a .N apravile • Dorotea Dadović • Ana Majnerić • Karla Bujger • Erika Senčar 2.