You are on page 1of 10

DARBA UN ORGANIZĀCIJU

PSIHOLOĢIJA:
ORGANIZĀCIJU PSIHOLOĢIJA
Reinis Lazda, 14.10.2016

NOZARES SPECIFIKA
Psiholoģijas praktiska nozare, kuras ietvaros
tiek veikta psiholoģiska izpēte un tiek
izmantoti psiholoģijas principi un
metodes darba vidē, tostarp
uzņēmējdarbībā, valsts pārvaldē un
nevalstiskās organizācijās.
– Nosaukums ASV: Industrial/Organizational
psychology
(I/O Psychology)
– Nosaukums Lielbritānijā/Eiropā: Work and
Organizational Psychology (W&O Psychology)

DEFINĪCIJAS
Industriālā/organizāciju psiholoģija ir
psiholoģijas nozare, kas attiecina
psiholoģijas principus un atziņas uz darba
vidi un situācijām tajā.
Aamodt, M. (2010). Industrial/Organizational Psychology: An
Applied Approach. Cengage Learning

Organizāciju psiholoģija ir lietišķās
psiholoģijas nozare, kas nodarbojas ar
cilvēku uzvedības, emocionālo un izziņas
procesu izpēti darba vidē, kā arī iegūto
zināšanu praktisku izmantošanu tajā.

SPECIĀLISTA DARBĪBA
Organizāciju psihologs kā speciālists savā
praktiskajā darbībā pievēršas uzņēmuma vai
iestādes pilnveidošanai, meklējot un ieviešot
veidus, kā, izmantojot pieejamos
darbaspēka resursus, ir iespējams sasniegt
augstākus darba rezultātus, uzlabojot
personāla meklēšanas, atlases, apmācības
principus un efektīvi motivējot darbiniekus.
http://
www.lopb.lv/2012/kas-ir-organizaciju-psihologija-un-kapec-ta-ir-vajadz
iga

W&O APAKŠSPECIALIZĀCIJAS
Personāla psiholoģija
– amata analīze, meklēšana, atlase, atalgojuma
sistēma, apmācība, novērtēšana

Organizāciju psiholoģija
– organizācijas kultūra, vadība, apmierinātība,
motivācija, konfliktu vadība, komunikācija

Darba psiholoģija
– darba vietas plānojums, ergonomika, darba
stress, nogurums, cilvēka-mašīnas mijiedarbība
Drenth, P.J.D., Ming, W.Z. (2000). Work and Organizational Psychology.
International Handbook of Psychology. Ed. Kurt Pawlik, Mark. R.
Rosenzweig. Sage

LATVIJĀ
Psiholoģija
(~1000)

Darba un
organizāciju
virziens

Organizāciju
psiholoģija
(50-100)

Darba
psiholoģija
(?)

Citi virzieni

...

DARBA VIETAS

Personāla daļas
organizācijās
‐ personāla atlase
‐ psiholoģiskā
izvērtēšana
(Valsts policija)
‐ personāla daļas
vadība

Ārējās
konsultācij
as
Privātkonsultācijas
‐ Karjeras
konsultācijas
(NVA u.c.)
‐ Karjeras
iespēju
izvērtējums

‐ Attīstība/mācības
‐ Novērtēšanas
sistēmas (un
novērtēšana)
‐ Stratēģiskā
plānošana
‐ Personāla izpēte
‐ Psiholoģisko testu
izstrāde un
adaptācija

SUPERVĪZIJAS
Īsi un skaidri: šobrīd nenotiek!
– objektīvi zemāka nepieciešamība
– problēma: kvalifikācijas uzturēšana un
profesionālā attīstība!

SERTIFIKĀCIJAS IZAICINĀJUMI
Galvenā problēma: vai būs motivācija
sertificēties?
– nosaukumu «organizāciju psihologs» izmanto
2-4 personas, amati ar šādu nosaukumu: 0
– izpratne par speciālistu priekšrocībām un
funkcijām biznesa vidē ir vāja. Konkurenti:
• starptautiski reklamēti standartizēti rīki
• starptautisko korporāciju iekšēji lietotās metodes
(veidotas ārpus Latvijas)
• biznesa «guru» un citi pašnosaukti speciālisti
• neskaidras izcelsmes un kvalitātes metodes, kas ceļo
no rokas rokā

Iespēja: nav negatīva tēla. Sertifikācija kā

PALDIES!
+371 29 44 62 99
Merķeļa iela 11-504, Rīga, LV-1010
reinis.lazda@createst.lv
www.createst.lv