You are on page 1of 5

T.O.

T
MODUL KEM BAHASA
10 Oktober 2016 22 Oktober 2016
MELAYU

JADUAL TOT
Masa

Aktiviti

8.00 pagi 9.00

- Ucapan Aluan Mudir


- Taklimat TOT

9.00 pagi - 9.30pagi

Kudapan

9.30 pagi 12.00 tengahari

Pembentangan Modul

12.00 tengahari 1.30 petang

- Solah
- Makan

1.30 tengah

KANDUNGAN MODUL