You are on page 1of 46

Asignaturang FILIPINO sa

Kolehiyo: Rationale at
Mungkahing
Silabus
David Michael M. San Juan
Associate Professor, De La Salle UniversityManila
Convenor, TANGGOL WIKA

Buod ng Mga Pangyayari


Niratsada ang batas para sa K to 12
May dagdag na 2 taon ng senior high school dahil
sa K to 12
Inilipat ang maraming asignatura mula kolehiyo
tungong senior high school sa pamamagitan ng
CHED Memo. Order (CMO) No. 20, Series of 2013
Nagsampa ng kaso sa Korte Suprema ang Alyansa
ng Mga Tagapagtanggol ng Wikang Filipino
(TANGGOL WIKA) laban sa CMO No. 20, Series of
2013 noong 2015; at nagsampa rin ng kaso laban
sa K to 12 ang Suspend K to 12 Alliance

Paki-like Para sa Impormasyon


at Regular na Update
www.facebook.com/TANGGOLWIKA
www.facebook.com/SUSPENDKTO12

Updates sa CMO No. 20,


Series of 2013 at K to 12
May Filipino at Panitikan pa rin DAPAT
sa kolehiyo dahil naka-Temporary
Restraining Order (TRO) ang CMO No.
20, Series of 2013

eme Court Case G.R. No. 217451

21 April

Updates sa CMO No. 20,


Series of 2013 at K to 12
Hindi ipinatutupad ng maraming
kolehiyo/unibersidad ang TRO sa
pagbura sa Filipino.
Hinihintay pa ang pinal na desisyon
ng Korte Suprema sa CMO No. 20,
Series of 2013 at K to 12
Ayon sa Korte Suprema, maglalabas
sila ng pinal na pasya sa K to 12
bago magpasukan

General Education sa Pilipinas


(CMO No. 20, Series of 2013)

General Education sa Seoul


National University (Korea)

General Education sa Massachusetts


Institute of Technology (USA)

General Education sa
Harvard University

General Education sa Seoul


National University (Korea)

General Education sa Chulalongkorn


University (Thailand)

General Education sa Chulalongkorn


University (Thailand)

General Education sa
National University of Singapore

General Education sa
National University of Singapore

Samakatwid,
TALIWAS sa ginagawa ng ibang bansa
ang ginagawa ng CHED at DEPED na
pagpatay
sa
mga
mahahalagang
asignatura sa General Education.
HINDI DAPAT MAWALA sa kurikulum sa
kolehiyo/unibersidad ang FILIPINO at
PANITIKAN, at iba pang mga asignaturang
mahalaga
sa
paghubog
ng
mga
makabayan at mapanuring mamamayan.

Komunikasyon at Pananaliksik
sa Wika at Kulturang Pilipino
Deskripsyon ng Kurso: Pag-aaral
tungo sa pananaliksik ukol sa
kalikasan,
katangian,
pag-unlad,
gamit at paggamit ng Wikang Filipino
sa mga sitwasyong komunikatibo at
kultural sa lipunang Pilipino.

Komunikasyon at Pananaliksik
sa Wika at Kulturang Pilipino
Mga Konseptong Pangwika
1. Wika
2. Wikang Pambansa
3. Wikang Panturo
4. Wikang Opisyal
5. Bilinggwalismo
6. Multilinggwalismo
7. Register/Barayti ng wika
8. Homogenous
9. Heterogenous
10. Linggwistikong komunidad
11. Unang wika
12. Pangalawang wikaat iba pa

Komunikasyon at Pananaliksik
sa Wika at Kulturang Pilipino
Gamit ng Wika sa Lipunan:
1. Instrumental
2. Regulatoryo
3. Interaksyonal
4. Personal
5. Hueristiko
6. Representatibo

Komunikasyon at Pananaliksik
sa Wika at Kulturang Pilipino
Kasaysayan ng Wikang Pambansa
1. Sa panahon ng Kastila
2. Sa panahon ng rebolusyong
Pilipino
3. Sa panahon ng Amerikano
4. Sa panahon ng Hapon
5. Sa panahon ng pagsasarili
6. Hanggang sa kasalukuyan

Komunikasyon at Pananaliksik
sa Wika at Kulturang Pilipino
Mga Sitwasyong Pangwika sa Pilipinas
Kakayahang Komunikatibo ng mga Pilipino
1. kakayahang linggwistiko/ istruktural/ gramatikal
2. kakayahang sosyolingwistik: pagunawa batay sa
pagtukoy sa sino, paano, kailan, saan, bakit nangyari
ang sitwasyong kumunikatibo
3. kakayahang pragmatik: pagtukoy sa kahulugan ng
sitwasyong sinasabi, di-sinasabi, ikinikilos ng taong
kausap
4. kakayahang diskorsal: pagtiyak sa kahulugang
ipinapahayag ng mga teksto/ sitwasyon ayon sa
konteksto

Komunikasyon at Pananaliksik
sa Wika at Kulturang Pilipino
Introduksyon sa Pananaliksik sa Wika
at Kulturang Pilipino

Kritik sa Komunikasyon at
Pananaliksik
Westernisado ang konteksto ng
komunikasyon sa silabus
Hindi sinaklaw ang pagtalakay sa
mga
teorya/konsepto
sa
pananaliksik-pangkultura
bagamat
nasa pamagat ito ng kurso

Komunikasyon at Pananaliksik
sa Wika at Kulturang Pilipino
Deskripsyon ng Kurso: Pag-aaral
tungo sa pananaliksik ukol sa
kalikasan,
katangian,
pag-unlad,
gamit at paggamit ng Wikang Filipino
sa mga sitwasyong komunikatibo at
kultural sa lipunang Pilipino.

Komunikasyon at Pananaliksik
sa Wika at Kulturang Pilipino
Mga Konseptong Pangwika
1. Wika
2. Wikang Pambansa
3. Wikang Panturo
4. Wikang Opisyal
5. Bilinggwalismo
6. Multilinggwalismo
7. Register/Barayti ng wika
8. Homogenous
9. Heterogenous
10. Linggwistikong komunidad
11. Unang wika
12. Pangalawang wikaat iba pa

Komunikasyon at Pananaliksik
sa Wika at Kulturang Pilipino
Gamit ng Wika sa Lipunan:
1. Instrumental
2. Regulatoryo
3. Interaksyonal
4. Personal
5. Hueristiko
6. Representatibo

Komunikasyon at Pananaliksik
sa Wika at Kulturang Pilipino
Kasaysayan ng Wikang Pambansa
1. Sa panahon ng Kastila
2. Sa panahon ng rebolusyong Pilipino
3. Sa panahon ng Amerikano
4. Sa panahon ng Hapon
5. Sa panahon ng pagsasarili
6. Hanggang sa kasalukuyan
(Maaaring talakayin dito ang pakikibaka ng
Tanggol Wika atbp.)

Komunikasyon at Pananaliksik
sa Wika at Kulturang Pilipino
Mga Sitwasyong Pangwika sa Pilipinas
Kakayahang Komunikatibo ng mga Pilipino
1. kakayahang linggwistiko/ istruktural/ gramatikal
2. kakayahang sosyolingwistik: pagunawa batay sa
pagtukoy sa sino, paano, kailan, saan, bakit nangyari ang
sitwasyong kumunikatibo
3. kakayahang pragmatik: pagtukoy sa kahulugan ng
sitwasyong sinasabi, di-sinasabi, ikinikilos ng taong kausap
4. kakayahang diskorsal: pagtiyak sa kahulugang
ipinapahayag ng mga teksto/ sitwasyon ayon sa konteksto
(Maaaring gamitin sa bahaging ito ang mga tekstong mula
sa mga NGO gaya ng petisyon, manifesto, technical report
atbp.)

Komunikasyon at Pananaliksik
sa Wika at Kulturang Pilipino
Introduksyon sa Pananaliksik sa Wika
at Kulturang Pilipino
(Isingit dito ang mga konsepto/teorya
sa pananaliksik-pangkultura at mga
isyung pangkultura sa bansa)

Mga Mungkahing Materyales para


sa Komunikasyon at Pananaliksik
Politika ng Wika, Wika ng Politika
(Randy David)
Mga artikulo at rebyu sa
pinoyweekly.org
Mula Tore Patungong Palengke (ed.
by Bienvenido Lumbera et al.)
Mga Piling Diskurso sa Wika at
Lipunan (ed. by Pamela Constantino
et al.)

Mga Mungkahing Materyales para


sa Komunikasyon at Pananaliksik
Suddenly Its Magic (Rory Quintos, 2012): Tungkol sa isang sikat na

artistang Thai na nagkagusto sa isang Pilipina; istorya ng relasyong long-distance at multikultural


Ang Babae sa Septic Tank (Marlon Rivera, 2011): Tungkol sa tatlong bagitong direktor na gustong
gumawa ng pelikulang inaasahang mapapansin ng mga pandaigdigang organisasyong pampelikula
na naggagawad ng parangal
Zsa-Zsa Zaturnnah: ZE Moveeh (Joel Lamangan, 2006): Tungkol sa isang baklang nakapulot ng
bato galing sa kalawakan na tuwing nilulunok niyay nagiging babaeng may taglay siyang
kapangyariham na ginamit niya upang iligtas ang mundo sa mga alien
Transit (Hannah Espia, 2013): Tungkol sa mga batang Filipino-Israeli na nanganganib madeport
dahil sa hindi pagkilala ng Israel sa kanilang pagkamamamayan
Amigo (John Sayles, 2010): Tungkol sa isang kapitan ng baryo sa isang lugar na okupado ng mga
Amerikano at pinagkukutaan din ng mga rebeldeng anti-Amerikano, sa mga unang taon ng
pananakop ng Amerika sa Pilipinas
Heneral Luna (Jerrold Tarog, 2015): Tungkol sa buhay ni Heneral Antonio Luna, magiting na heneral
ng Rebolusyong Pilipino sa panahon ng pananakop ng Amerikano sa Pilipinas
English Only Please (Dan Villegas 2014): Tungkol sa isang Amerikanong dumayo sa Pilipinas para
magpaturo ng Filipino upang masulatan at maipahayag ang kanyang galit sa kanyang half-Pinay na
dating kasintahan
OTJ (Erik Matti, 2013): Tungkol sa buhay ng mga bilanggong ginagamit na asesino ng mga tiwaling
pulis at politiko
Mumbai Love (Benito Bautista, 2014): Tungkol sa isang Indian-Filipino na umibig sa isang Pinay,
taliwas sa kagustuhan ng kanyang pamilya na maikasal siya sa iba (inareglong kasal o arranged
marriage)

Mga Mungkahing Materyales para


sa Komunikasyon at Pananaliksik
Thy Womb (2012): Tungkol sa isang baog na babaeng Tausug na humanap ng pangalawang asawa
para sa kanyang bana, upang silay magkaanak.
Patikul: Tungkol sa isang punung-guro sa isang paaralan sa Patikul,
Sulu, na nagbuwis ng buhay para sa kanyang propesyon sa gitna ng
magulong sitwasyon doon
Sigwa: Tungkol sa mga kabataang aktibista sa panahon ng Batas Militar sa Pilipinas at ang
kanilang buhay ilang dekada pagkatapos ng nasabing madilim na episodyo sa kasaysayan ng bansa
Metro Manila: Tungkol sa isang anak-dalitang sikyu (security guard) na nagsakripisyo ng kanyang
buhay para makapagsimula ng bagong buhay ang kanyang pamilya
Mumbaki (Tony Perez, 1996): Tungkol sa anak ng isang pinunong Ifugao na bumalik sa kanyang
tribu pagkatapos na mapaslang ang kanyang ama sa isang sigalot
Kubot: The Aswang Chronicles 2 (Erik Matti, 2014): Tungkol sa pamilya ng mga aswang na
naghiganti sa pumaslang sa kanilang mga kapwa aswang
Mulanay: Sa Pusod ng Paraiso (Gil Portes, 1996): Tungkol sa buhay ng mga doktor sa mga pook na
liblib
Filipinas (Joel Lamangan, 2003): Tungkol sa mga pagsubok na dinaranas ng isang pamilyang
Pilipino na humuhugot ng lakas sa isat isa
Ang Pagdadalaga ni Maximo Oliveros (Auraeus Solito, 2005): Tungkol sa isang baklang tinedyer na
nagkakagusto sa isang binatang pulis
Ang Sayaw ng Dalawang Kaliwang Paa (Alvin Yapan, 2011): Tungkol sa dalawang lalaking
mananayaw na napalapit nang husto sa isat isa
Mano Po (2002-2014): Serye ng mga pelikula tungkol sa buhay ng mga pamilyang Chinese-Filipino
o Tsinoy

Pagbasa at Pagsusuri ng Ibat Ibang


Teksto Tungo sa Pananaliksik

Deskripsyon ng Kurso: Pag-aaral sa


proseso ng pagbasa at pagsusuri ng
ibat ibang anyo at uri ng teksto na
nakatutulong sa pagbuo at pagsulat
ng sistematikong pananaliksik.

Pagbasa at Pagsusuri ng Ibat Ibang


Teksto Tungo sa Pananaliksik

Mga Uri ng Teksto


1. Impormatibo
2. Deskriptibo
3. Persuweysib
4. Naratibo
5. Argumentatibo
6. Prosidyural

Pagbasa at Pagsusuri ng Ibat Ibang


Teksto Tungo sa Pananaliksik

Pagbasa at Pagsusuri ng Ibat Ibang


Teksto
Final Output

Pagbasa at Pagsusuri ng Ibat Ibang


Teksto Tungo sa Pananaliksik

Pagsulat ng Pananaliksik
Pagpili ng paksa
Pagsulat ng tentatibong balangkas
Pagbuo ng tentatibong bibliograpi
Pagbuo ng konseptong papel
Pangangalap ng datos
Pagsulat ng unang draft
Pagsasaayos ng dokumentasyon

Pagbasa at Pagsusuri ng Ibat Ibang


Teksto Tungo sa Pananaliksik

Pagbuo ng pinal na draft


Final Output

Kritik sa Pagbasa at
Pagsusuri
Sa pangkalahatan ay flexible ang
silabus na ito
Madaling
magdagdag
ng
mga
makabuluhang aralin
Gayunman,
kapansin-pansin
na
walang banggit sa pagtalakay sa
paghananap
ng
paksa
at
metodolohiya

Mga Mungkahing Materyales


Para sa Pagbasa at Pagsusuri
Mga journal mula sa Malay,
Humanities Diliman, Daluyan,
Hasaan, Saliksik, Dalumat atbp.

Mga Mahahalagang
Website

journals.upd.edu.ph
ejournals.ph
philjol.info
doaj.org
ethnologue.com

Mga Mahahalagang
Website

www.narcis.nl
www.diva-portal.org
academia.edu
scribd.com
researchgate.net

SAMAKATWID
Nasa alanganing sitwasyon ang Filipino sa
kolehiyo, at may posibilidad na sa maraming
paaralan ay hanggang senior high school na
lamang ang Filipino.
Awtomatikong pagpaslang/pagbabawas ito sa
espasyo para sa makabayang edukasyon sa
Pilipinas
Hamon sa mga guro sa high school na
palawakin ang espasyo para rito, at sa mga
guro sa kolehiyo na igiit ang pananatili ng
espasyong ito

Mga Mungkahing Laman ng


Kurikulum ng Filipino sa Kolehiyo

Filipinolohiya
Komunikasyon sa Araling Panlipunan at Humanidades
Komunikasyon sa Agham, Teknolohiya, at Matematika
Araling Pilipinas/Philippine Studies
Wikang Filipino at Kultura at Lipunang Pilipino
Filipino Bilang Wika ng Intelektwal na Diskurso at
Pananaliksik sa Ibat Ibang Disiplina
Kaakuhan, Pamayanan, Sambayanan: Filipino Bilang
Wika ng Identidad at Pagbabagong Panlipunan
Panitikang Nasyonalista
Panitikang Antikolonyal ng Timog-Silangang Asya
Mga Kontemporaryong Isyu sa Timog-Silangang Asya:
Kultura, Politika at Ekonomya

Pangwakas
Lagpas pa sa pagtiyak na may asignaturang
Filipino sa kolehiyo, at lagpas pa sa
pagrerebisa ng nilalaman ng kurikulum ng
Filipino
sa
elementarya
at
hayskul,
KAILANGANG LUBUSANG IPATUPAD ANG
PROBISYONG PANGWIKA NG KONSTITUSYON
Kailangang kilalanin AT gamiting WIKANG
PANTURO at WIKA NG OPISYAL NA
KOMUNIKASYON (WIKA NG GOBYERNO) ang
Filipino

Pangwakas
Puso ng holistiko, progresibo, mapagpalaya at
makabayang edukasyon mula kinder hanggang
kolehiyo at lagpas pa ang asignaturang Filipino at
Araling Pilipinas (Philippine Studies) sapagkat ito ang
wika at ubod (core) na disiplina na magpapatibay sa
identidad natin bilang Pilipinong nag-aambag sa pagunlad ng bayan.
Mahalagang komponent din ito ng anumang
asignaturang saklaw ng Araling Timog-Silangang Asya
Ipaglaban at palawakin pa natin ang espasyo ng
makabayang edukasyon sa lahat ng antas, at sa ibat
ibang pamamaraan.

Mga kakampi ng wika, guro at


bayan

More?

dlsu.academia.edu/lastrepublic
www.facebook.com/TANGGOLWIKA
www.facebook.com/act.teachers
www.facebook.com/ACTPrivateSchools
www.facebook.com/PSLLF
www.facebook.com/PambansangSemin
ar
www.facebook.com/liyab
0927-2421-630