You are on page 1of 11

Comportamentul

funcționarului de poliție în
relațiile de serviciu

Salutul militarului reprezintă respect si politețe!!! .

Un nivel mai scăzut de stres la locul de muncă se traduce și în relații mai bune cu familia și prietenii. ceea ce reduce nivelul de stres.O relație bună de lucru îți permite să faci treaba fără opreliști și să îți men ții sănătatea emoțională. Nu există nici o îndoială despre asta – menținerea unei relații bune la locul de muncă îți permite să dai tot ce e mai bun în relațiile cu cei din jur. .

din acest motiv obligațiile colaboratorului de poliție sunt: .Conducătorul nemijlocit este persoana căruia poliţistul i se subordonează pe linie ierarhică de serviciu.

5. Să informeze şeful ierarhic superior şi autorităţile competente cu privire la faptele de corupţie de care a luat cunoştinţă.3. inclusiv poliţişti. obiectivitate şi imparţialitate. (Codul de etică şi deontologie al poliţistului) . iniţiativă şi perseverenţă. 4. Să manifeste. 11. în exercitarea atribuţiilor. săvârşite de alte persoane. Să execute ordinele. dispoziţiile şi indicaţiile legale ale conducătorilor. Să execute la timp şi întocmai atribuţiile conform funcţiei deţinute.

. stăruință.Funcționarul de poliție trebuie să manifeste respect reciproc (tact. loialitate (calitatea funcționarului de poliție de a fi deschis și sincer în raporturile cu colegii de serviciu în direc ția armonizării relațiilor de colaborare). punctualitate și realizarea cu succes a obligațiilor asumate). toleranță. decență. politețe. solidaritate (spiritul acordăriii ajutorului reciproc). perseverență.

al fortificării continue a disciplinei de serviciu. 4. Să fie exigent şi obiectiv în aprecierea subalternilor. . Să dezvolte la subalterni simţul datoriei şi onoarei de poliţist.Responsabilitatea conducătorilor la menţinerea disciplinei de serviciu 1. Să educe subalternii săi în spiritul devotamentului faţă de Patrie şi popor. precum şi al răspunderii personale pentru îndeplinirea îndatoririlor de serviciu. 2. regulilor de convieţuire socială şi ordinii de drept.

5. să înlăture la timp cauzele care constituie premisa acestor încălcări. rezultate bune. în vederea îmbunătăţirii activităţii subdiviziunii în care îşi desfăşoară activitatea. Să fie corect în relaţiile cu subalternii şi să nu le neglijeze demnitatea personală. sârguinţă. 9. 6. disciplinei de serviciu. 7. Să stimuleze subalternii pentru manifestarea actelor de eroism. iniţiativă creatoare. Să acorde o atenţie deosebită prevenirii faptelor ce ţin de încălcarea de către subalterni a legislaţiei în vigoare. obţinute în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu. . Să ia în considerare propunerile şi iniţiativele motivate ale subalternilor.

.cât și performanțele acesteea vor crește. ierarhia nu va fi contestată. iar munca va fi realizată la termen. Pe plan intern. cât și pe plan extern. Pe plan extern. atît pe plan intern.O bună etică la locul de muncă poate îmbunătă ți imaginea generală. vor avea de câștigat atunci când la locul de muncă vor fi implementate și respectate o serie de principii în ceea ce prive ște etica. calitatea echipei.