You are on page 1of 8

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTBAL DE

HUAMANGA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA DE FORMACIN PROFESIONAL DE
ENFERMERA

DOCENTE
CURSO
TEMA
ESTUDIANTE

: ROJAS TELLO, Luis Lucio


: QUECHUA II
: Uqu.
: Leuyacc Puchuri, Nelly.

AYACUCHO PERU
2016

DEFINICION.
Kay uqu unquyqa ancha kaymi
urqumun llapa mana munay
qanrakunata chaynataqmi willakamuy
uquchimuspa unqukunata; kay uqu
manam unquychu chayqa willakun uk
unquykunata paqarimunanpaq.

KAYNATAQMI KAY UNQUYQA


QALLARIN.

Uma nanay.

Uquchisunki.

Rupachisunki.

Mana mikuy ganasniyuqtam


rurasunki.

Aqtuchisunki.

Chulliwan kanqui.

Imaynataq yachawaq kay unquywan unquspayki.

Chulliwan
Rupariptiki
Uqunki
Mikunayasunkichu
Katkatay apisunki

DIAGNOSTICO NISAN

Uqu apirusuptiki
manaa kacharisuptiki
hampiqman rinayki,
paymi examen fsico
nisqanta ruanqa
imaptimmi nisunkitaq
yma pastillakunata
upyanaykita utaq
inyeccionta
recetaykurusunki.

TARTAMIENTO NATURAL
Oqomanta qampikuyta munaptikiqa upyana quni qurakunata
timpuchispa kay qurakunataqmi.

Eucalipto timpuchisqa.

Huamanripa timpuchisqa.

Pedro sasawi timpuchisqa.

Wallpa wirawan qaqukuspayki.

Ajuspas allinmi cutaspa yakullanta upyanayki.

Wallpa caldupas
Coca yakupas allinmi.

Tratamiento farmacolgico nisqan.


Pastillakunawan

hampinapaq
upyanayki

Guayfenicina
,naproxenowan.
Utaq amproxolta
upyanayqui
aqtunayqupaq .

uqu

Precaucion

Chiripi pachakunayki.

Khiri yacuta mana upyanachu


chirimuptinqa.

Yaku timputa qunia upyanayki.

Allinta mikunayki.

Chiri yakuwan mayllanachu.

Chiripiqa yakupi kanachu.

Chirimuptin chiri yakuwan


armakunaykichu.