You are on page 1of 23

Do. Dr.

Mustafa GLC

OTOMOTV
MHENDSLNE GR

Otomotiv Mhendislii

Otomotiv Mhendislii; Makina Mhendislii, Elektrik


Mhendislii,
Elektronik
Mhendislii,
Yazlm
Mhendislii ve Gvenlik Mhendislii dallarnn tasarmda
ve retimde ortak olarak almasyla yaplr.

Motosikletler, otomobiller, otobsler ve


otomotiv mhendisliinin ana ura alanlardr.

Otomotiv Mhendisleri bu aralarn neredeyse btn tasarm


sreci boyunca almada bulunurlar, kk paralardan
retimine kadar tm ilem ile ilgilenir ve alrlar.

kamyonlar

Otomotiv Mhendislii

Genel
olarak,
otomotiv
mhendisleri
altklar alana gre ana dala ayrlmtr:
Tasarm Mhendislii, Ar-Ge Mhendislii ve
retim Mhendislii.

Tasarm Mhendisleri; belirli paralar ve


sistemleri tasarlar ve test ederler (r: Amortisr,
fren, pil vb.), btn yeterlilikleri salayp
salamadklarna bakarlar (gerektii gibi alyor
mu, malzeme gerekli artlara dayankl m?) Eer
tasarm testi geerse Ar-Ge'de yerini alr.
Ar-Ge Mhendisleri, tasarlanan paralar daha
verimli ve daha kullanl hale getirirler.
retim Mhendisleri, aracn nasl ve hangi
srayla retileceini tasarlar.
Servis Mhendisleri, aralarn bakm ve tamir
ilemlerinin nasl yaplacan ve servisin teknik
kontroln salarlar.

Otomotivin Tarihesi

nemli bir teknolojik bulu olan otomobilin tarihi


19. yzylda enerji kayna olarak buharn
kullanlmasyla
balar
ve
iten
yanmal
motorlarda petroln kullanlmasyla devam
eder. Gnmzde alternatif enerji kaynaklar ile
alan
otomobillerin
retilmesi
konusunda
almalar hz kazanmtr.
Otomobil, ortaya kndan itibaren gelimi
1910 model Ford Model T
lkelerde insan ve yk tamacl konusunda ana
ulam arac olarak kendini kabul ettirmitir.

Otomotiv endstrisi II. Dnya Sava'ndan sonra en etkili


endstri kollarndan birisi olmutur. Dnya zerinde 1907 ylnda
250.000 olan otomobil says, 1914'te Ford Model T'nin ortaya
kyla 500.000'e ulam, II. Dnya Sava'ndan hemen nce
bu say 50 milyonun zerine kmtr.

Savan ardndan geen otuz yl iinde otomobil says alt katna


km ve 1975 ylnda 300 milyona ulamtr. Dnya zerinde
yllk otomobil retimi 2007 ylnda 70 milyonu gemitir.

Otomotivin Tarihesi

Otomobil tek bir kii tarafndan bulunmamtr, yaklak yzyl boyunca dnyann
drt bir yannda ortaya kan bulularn bir araya gelmesiyle ortaya kmtr.
Modern otomobilin ortaya knn yaklak 100.000 patent alm sonrasnda
gerekletii tahmin edilmektedir.

Otomobil ulamda bir r at ve bireylerin mekn ile olan ilikileri bata olmak
zere derin sosyal deiikliklere neden oldu. Ekonomik ve kltrel ilikilerin
gelimesini kolaylatrd ve yollar, otoyollar ile park yerleri gibi devasa yeni
altyaplarn gelitirilmesine yol at. Tketim nesnesi olarak grlmesiyle birlikte
yeni bir evrensel kltre temel oldu ve sanayilemi lkelerde aileler iin olmazsa
olmaz bir eya olarak yerini ald. Otomobil, gnmz gndelik yaamnda ok
nemli bir yer tutmaktadr.

Otomobilin sosyal yaam zerindeki etkileri her zaman tartma konusu olmutur.
Yaygnlamaya balad 1920'lerden beri evre zerinde (yenilenemeyen enerji
kaynaklarnn kullanlmas, kaza sonucu lm yzdesinin artmas, kirlilie yol
amas) ve sosyal yaam zerinde (bireyselliin artmas, obezite, evre dzeninin
deimesi) olan etkileri nedeniyle eletirilerin oda oldu. Kullanmnn artmasyla
birlikte ehir iinde tramvay ve ehirleraras tren kullanmna kar nemli bir rakip
oldu.

Otomotivin Tarihesi

20. yzyln sonlar ve 21. yzyln balarnda nemli petrol


krizleri ile karlaan otomobilin karsnda petroln kanlmaz
azalmas, kresel snma ve endstrinin genelinde uygulanan
kirlilik yaratan gazlarn emisyonlar zerindeki kstlamalar gibi
sorunlar bulunmaktadr.

Bunlarn zerine 2007 - 2009 yllar arasnda yaanan ve otomobil


endstrisini derinden etkileyen kresel finans krizi eklenmitir. Bu
kriz nemli kresel otomotiv gruplarna ciddi zorluklar
yaatmaktadr.

Otomotivin Tarihesi
Etimoloji ve ncller
Otomobil

szc Trke'ye, Yunanca


(auts, "kendi") ve Latince mobilis ("hareket
eden")
szcklerinin
birletirilmesiyle
oluturulan ve baka bir hayvan ya da ara
tarafndan itilmek ya da ekilmek yerine kendi
kendine hareket eden ara anlamna gelen
Franszca automobile szcnden gemitir.
Roger Bacon, 13. yzylda Guillaume Humbert'e
yazd bir mektupta at ile ekilmeden, hayal
bile edilemeyecek hzda hareket eden bir aracn
yaplabileceinden sz eder.
Bu ara byk olaslkla 1679 - 1681 yllar
arasnda Ferdinand Verbiest tarafndan in
imparatoru iin bir oyuncak olarak yaplan
kk buharl aratr.

Verbiest tarafndan 1672'de


izilen buhar arkl oyuncan
resmi.

Bir oyuncak olarak tasarlanan bu ara, kk bir ocan zerinde yer


alan buhar kazan, buharn hareket ettirdii bir ark ve dililer ile
hareket ettirilen kk tekerleklerden olumaktayd.

Otomotivin Tarihesi
Buhar a

1769'da Fransz Nicolas Joseph Cugnot Ferdinand Verbiest'in dncesini


hayata geirmi ve 23 Ekim'de buhar kazan ile alan ve "fardier vapeur"
(buharl yk arabas) adn verdii arac altrmtr.

Kendinden tahrikli bu ara ar toplarn tanmas amacyla Fransz Ordusu


iin gelitirilmitir. Yaklak olarak 4 km/h hza ulaan fardier 15 dakikalk bir
otonomiye sahipti.

Direksiyonu ve freni olmayan ilk ara deneme srasnda kaza eseri bir duvar
ykmt. Bu kaza 7 metre uzunluunda olan aracn gcn gstermektedir.

Le fardier de Cugnot,
1771 modeli, Paris'te
Arts et Mtiers
Mzesi'nde
sergilenmektedir.

Otomotivin Tarihesi
Buhar a

Fransa dnda dier lkelerde de benzer aralar retilmitir. Ivan Kulibin,


Rusya'da 1780'lerde pedall ve buhar kazan ile alan bir ara zerinde
almaya balad. 1791'de tamamlanan tekerlekli bu ara modern
otomobillerde grlen volan, fren, vites kutusu ve yataklar gibi
zelliklere sahipti. Ancak, Kulibin'in dier bulularnda olduu gibi
hkmet bu aracn potansiyel pazar olanan gremedii iin almalar
daha teye gidememitir.

ABD'li mucit Oliver Evans yksek basn ile alan buhar makinelerini
ortaya karmtr. Fikirlerini 1797'da sergilemitir ama ok az kii
tarafndan desteklenmi ve icad 19. yzylda nem grmeden nce
lmtr.

ngiliz Richard Trevithick, 1801'de buhar ile alan tekerlekli ilk ngiliz
aracn sergilemitir. "London Steam Carriage" adn verdii bu arala
Londra caddelerinde 10 mil boyunca yol alr. Direksiyon ve sspansiyon
ile ilgili temel sorunlar ve yollarn durumu otomobilin bir tama arac
olarak kenara itilmesine ve yerini demiryollarna brakmasna neden
olur.

Dier buharl otomobil denemelerinin arasnda 1815'te ek Josef Bozek

Otomotivin Tarihesi
Buhar a

Buharl makineler alanndaki gelimeler sonucunda yol aralar zerine yeniden


almalara balanmtr. Demiryollarnn gelimesinde nc olan ngiltere'nin
buharl yol aralarnn gelimesinde de ba ekecei dnlse de 1839'da kan
ve buharl aralarn hzn saatte 10 km ile kstlayan yasa ve otomobillerin
nnden krmz bayrakl bir kiinin gitmesini zorunlu klan "Locomotive Act" bu
gelimeye ket vurmutur.

Dolaysyla buharl otomobiller Fransa'da geliimine devam etmitir. Buharl


tahriin rneklerinden biri 1873'te Amde Bolle tarafndan piyasaya sunulan ve
ilk gerek otomobil saylabilecek olan L'Obissante'tr. Bu ara on iki kiiyi
tayabilmekte ve saatte 40 km hz yapmaktayd. Bolle daha sonra 1876'da drt
tekerden tahrikli ve yn verebilen buharl bir yolcu arabas tasarlad. La Mancelle
adn verdii 2,7 tonluk bu ara nceki modelden daha hafifti ve rahatlkla saatte
40 km'nin zerine kabiliyordu. Paris'te Dnya Fuar'nda sergilenen bu iki ara
demiryollar kategorisine alnmtr.

1878'de Paris Dnya Fuar'nda sergilenen bu yeni aralar hem halkn hem de
byk sanayicilerin ilgisini ekmitir. zellikle Almanya'dan olmak zere her
yerden sipariler alnmaya balanm ve 1880'de Bolle Almanya'da da bir irket
kurmutur. 1880 ile 1881 yllarnda Bolle Moskova'dan Roma'ya, Suriye'den
ngiltere'ye dnyay gezerek modellerini tantr. 1880'de La Nouvelle ad verilen,
iki vitesli ve 15 beygir gcnde bir buhar motoruna sahip yeni bir model karlr.

Otomotivin Tarihesi
Buhar a

Motorlarda salanan gelimeler sonucunda


baz mhendisler buhar kazannn boyunu
kltmeye
alt.
Bu
almalarn
sonunda, 1889 Dnya Fuar'nda Serpollet Peugeot tarafndan gerekletirilen ve
otomobil ile tekerlekli motosiklet
arasnda saylan ilk buharl ara sergilendi.

Bu gelime "anlk buharlama" salayan


kazan gelitiren Lon Serpollet sayesinde
elde edilmitir. Serpollet ayrca kendi
gelitirdii ara ile birlikte ilk Fransz src
ehliyetinin de sahibi olmutur. Hem sahip
olduu asi hem de o dnemdeki kullanm
tarz bakmndan bu tekerlekli ara
otomobil olarak deerlendirilir.

Bu kadar ok prototipe ramen otomobilin gerek anlamda


yerini bulmas iin 1860'larda otomobil tarihinde r aacak
olan buluun yaplmasn beklemek gerekmitir. Bu nemli bulu
iten yanmal motordur.

Otomotivin Tarihesi
ten Yanmal Motorun cad

Bir ok prototip retilmesine ramen otomobilin gerek anlamda yerini bulmas iin
1860'larda otomobil tarihinde r aacak olan buluun yaplmasn beklemek
gerekmitir. Bu nemli bulu iten yanmal motordur.

ten yanmal motorlarn ncl saylan, iinde bir piston bulunan metalik silindirden
oluan bir dzenek 1673'te Paris'te fiziki Christiaan Huygens ve asistan Denis Papin
tarafndan gelitirilmitir.

Alman Otto von Guericke'in gelitirdii prensipten yola kan Huygens, vakum yaratmak
iin hava pompasndan deil, barutun stlmasyla elde edilen bir yanma srecinden
yararlanmtr. Hava basnc pistonun ilk konumuna dnmesini salar ve bylece bir
kuvvet oluturur.

svireli Franois Isaac de Rivaz 1775'lere doru otomobilin geliimine katkda bulundu.
Yapt buharl birok otomobil esneklikten yoksun olmalar nedeniyle baarl olamasa
da "Volta tabancas"nn almasndan esinlenerek yapt iten yanmal motora
benzeyen bir dzenee 30 Ocak 1807'de patent ald.

Belikal mhendis tienne Lenoir 1859'da "Gazl ve genlemi haval motor" ad altnda
iki zamanl iten yanmal bir motorun patentini alr ve 1860'ta elektrik ile atelenen ve
su ile soutulan ilk iten yanmal motoru gelitirir. Bu motor ilk olarak gazya ile
alyordu ama daha sonra Lenoir gazya yerine petrol kullanlmasn salayan bir
karbratr bulur. En ksa zamanda yeni motorunu denemek isteyen Lenoir, kaba bir
otomobile bu motoru yerletirir ve Paris'ten Joinville-le-Pont'a kadar yolculuk yapar.

Otomotivin Tarihesi
ten Yanmal Motorun cad

Ancak hem mal kaynaklarn hem de motorun veriminin


yetersizliinden tr Lenoir aratrmalarna son vermek
zorunda kalr ve motorunu sanayicilere satar. lk Amerikan
petrol kuyusu 1850'de alsa da petrol kullanan etkili bir
karbratr George Brayton tarafndan ancak 1872'de
yaplr.

Gaz sktrmasndan yoksun olmas nedeniyle verimlilii


ok kt olan Lenoir'n buluunu Alphonse Beau de
Rochas iyiletirir ve bu sorunu emme, sktrma, yanma
ve egzozdan oluan drt zamanl bir termodinamik evrim
gelitirerek aar. Teorisyen olan Beau de Rochas
almalarn gerek hayata uygulayamaz. 1862'de patent
alr ama madd zorluklar nedeniyle koruyamaz ve ancak
1876'da ilk drt zamanl iten yanmal motorlar ortaya
kar. Drt zamanl evrimin teorisinin Beau de Rochas
tarafndan ortaya konmas sonucu iten yanmal
motorlardan gerekten yararlanlmaya balanr.Alman
Nikolaus Otto, 1872'de Beau de Rochas prensibini
uygulayan ilk mhendis olur ve bu evrim artk "Otto 1. Emme, 2. Sktrma,
evrimi" olarak bilinmeye balar.
3. Yanma, 4. Egzoz

Otomotivin Tarihesi
ten Yanmal Motorun lk Defa Kullanlmas
Beau

de Rochas tarafndan bulunan prensibe


uygun olarak alan ilk motor, 1876'da Deutz
irketi adna Alman mhendis Gottlieb
Daimler tarafndan gelitirilmitir. 1889'da
Ren Panhard ve mile Levassor ilk defa drt
kiilik bir araca drt zamanl iten yanmal bir
motor takar.
douard
Delamare-Deboutteville gaz ile
beslenen motora sahip arac ile 1883'te yola
kar ama gaz besleme hortumu ilk deneme
srasnda patlaynca gaz yerine benzin
kullanr. Benzin kullanabilmek iin fitilli bir
karbratr bulur.
1884 ubat aynda yola kan bu otomobil
Karl Benz'in otomobilinden nce olmasna
karn doru dzgn alamamas ve ksa
kullanmlar srasndaki patlamalar nedeniyle
"otomobilin
babas"
olarak
DelamareDeboutteville
genel
olarak
kabul
grmemektedir.

Delamare-Deboutteville

Otomotivin Tarihesi
ten Yanmal Motorun lk Defa Kullanlmas

Tarihin ilk otomobilinin hangisi olduunu syleyebilmek olduka zor olsa


da genel olarak Karl Benz tarafndan retilen Benz Patent Motorwagen
ilk otomobil olarak kabul edilir. Ancak Cugnot'nun "Fardier"sini de ilk
otomobil olarak kabul edenler vardr. 1891'de Panhard ve Levassor Paris
sokaklarnda Benz motoruyla donatlm ilk Fransz otomobilleriyle
dolamaktayd. 1877'de 4 zamanl ve 1 beygir gcne sahip motoru
olan bir otomobil gelitiren Alman mucit Siegfried Marcus ise ilk
otomobil ile ilgili tartmalarn dnda kalmtr.

1886'da kan Benz


Patent Motorwagen iten
yanmal motoru kullanan
ilk otomobildir.
G: 2/3 ya da 0,9 bg
Maksimum hz: 12,8-16
km/h
Bo arlk: 265 kg

Trk Otomotiv Sanayisi


lk Admlar

Trkiyede ilk otomobil retme giriimi 1929da Ford tarafndan stanbul


serbest blgede denenmi montaj hatt kurulmu fakat 1930lu yllardaki
eknomik kriz ortam (Byk Buhran) iinde geliim gsteremeden sona
ermitir.

1954 ylnda tarm alannda da kullanlmaya uygun olan Jeep modellerinin


Trkiyede retilmesi iin Tuzla Jeep Fabrikas kurulmu ve Trk Willys
Overland askeri cip ve kamyonetleri ile Bssing kamyonlarnn yapmna
balanmtr.

1955te ise ticari kamyonet retimine geilmitir. 1955 ylnda kurulan


Federal Trk Kamyonlar A tamam Trk olan kadrosu ile ayrova'da
Federal markas ile kamyon montaj ve imalatna balamtr.

1959 ylnda Ford Motor Company ve Ko grubu giriimiyle Otosan kurulmu


ve otomobil retimine dnk yatrmlar bakmndan ilk adm atlmtr. 1960
ylnda kadrosu btnyle Trk olan Otosan fabrikasnda gnde 4 adet Ford
Consul otomobil ile 8 adet Ford Thames kamyon retimine, 1967 ylnda da
hafif ticari ara Ford Transit retimine balanmtr.

Trk Otomotiv Sanayisi


lk Admlar

1962 ylnda Federal Trk Kamyonlar A OYAK tarafndan satn


alnd.Yerine nternational Harvester ortaklyla Kamyon, Otobs,
Minibs, Traktr, Kamyonet, Pick-Up ve REO marka Askeri Aralar ile
ase,radyatr,benzin deposu,tampon ve ase ara malzemesi retecek
olan Trk Otomotiv Endstrileri A.. kuruldu.

1963 ylnda ise Otobs Karoseri A.. tarafndan Magirus otobsleri


montaj gerekletirilmeye balanmtr.

lk Yerli Otomobil: Devrim

1961 ylnda dnemin Devlet Bakan Cemal Grsel'in emriyle


Eskiehir Devlet Demiryollar Fabrikas'nda Trk mhendisler
tarafndan tamamiyle Trkiye'de tasarlanp, gelitirilen ilk otomobil
retilmi ve araca Grsel'in istei zerine Devrim ad verilmitir.

O tarihlerde toplu ine dahi retemeyen bir lkede 135 gn gibi ok


ksa bir zamanda son derece kstl imkanlarla tamamen Trk yapm
bir otomobil gelitirilmi, bundan 4 tane retilmi; otomobilller iin 3
farkl tipte 10 adet motor retilmitir.

Trk Otomotiv Sanayisi


lk Admlar

Projeye
katlanlarn
zetlemektedir:

yapt

aklama

olay

"Devrim otomobilleriyle, "Trkler otomobil yapamaz!"


zihniyeti rtlm, geri dnce malup edilmitir.
unu ileri srebiliriz ki, Devrim'in daha salam, daha
gzel hale getirilmesi artk bir yatrm iidir. Bu
konuda karar vermek de devletindir. Tevik grmek
bizleri evklendiriyor. Yapc tenkide daima hazrz.
ahsi
hibir
menfaatimiz
yok.
Hedefimiz
memleketimizin
inkiafdr.(gelimesidir)
Takdir
Byk Trk Milletinindir.

Trk milletinden hak ettii ilgiyi gren Devrim


otomobillleri ne yazk ki yatrm konusunda ayn ilgiyi
grememi ve seri retime geememitir. Buna
ramen zel sektrde otomobil imali fikrini
krklemi ve onlara cesaret vermitir.

zerinde durulacak dier bir husus, 1966 ylnda


retime
geen
lkenin
ilk
seri
retim
otomobillerinden
Anadol'un
mteebbislerinin,
balangta
"Trkiye'de
otomobil
yaplamaz!"
diyenler oluudur.

Trk Otomotiv Sanayisi


lk Admlar
Gerekleemeyen kinci Yerli Otomobil: Zafer

1960'lar ortalarna doru TOE Volvo ile ortak ara


retiminde bulunma almalar yapm ve Volvo
firmasyla antlama salanamaynca 1968 ylnda
Triumph firmasnn ortakl ile 'Zafer' marka yerli
otomobil retme almalarna balamtr.nce
sedan modelinin,daha sonra ise station vagon ve
pick-up modelinin retilmesi dnlen aracn
daha tantm aamasnda iken baz kiilerin ve
evrelerin
basks
nedeniyle
retiminden
vazgeilmitir.

lk Baarl Otomobil: Anadol

1966 ylna gelindiinde Otosan, ngiliz Reliant


firmasna prototipini hazrlatt ve prensipte
fiberglas gvdeli, iki kapl, btn mekanik
paralar Forddan alnan, ad bir yarma sonucu
belirlenen
otomobilini
Anadolu
retmeye
balamtr.

Trk Otomotiv Sanayisi


1968 1980 Dnemi

Anadolun retime balamasndan sonra 1968 ylnda Tofa kurulmu, 1971 ylnda
Murat 124 modelini talyan Fiat lisans ile retmeye balamtr. Yine 1969 ylnda
kurulan Oyak Fransz Renault lisans ile ilk modelini 1971 ylnda Renault 12 olarak
hayata geirmitir.

Bu dnemde koltuk, deme, lastik, kauuk paralar ve ak retebilen Trk sanayisi


motor aksam, piston, sekman, subap, dili retimine de gemi; MAN, Otoyol
Sanayi A.., Karsan, Otomarsan, Genoto, Chrysler, BMC Sanayi ve Ticaret A.., Tat
Sanayii A.. faaliyete balamtr.

1977 ylnda Ford Otosan ve Reliantn Anadol iin kurulan ortaklnda Bertone
imzal FW11 prototipi ortaya km ancak bu projenin maliyetini yksek bulan
Otosan mhendisleri yeni bir alma balatarak Anadol 16 ad verilen yeni bir
rnek gelitirmilerdir, ancak bu prototipin retiminden de vazgeilmitir.

1980 ylnda Devrimden sonra motoru da dahil olmak zere btnyle Trkiyede
Otosan tarafndan tasarlanan "ada" modeli, endstri tasarm dl almtr.
ada modeli yeni bir Anadol modeli olarak tasarlanmt ve motor olarak Wankel
Tipi Motor kullanlmt.

Trk Otomotiv Sanayisi


1981 1990 Dnemi

1985 ylna gelindiinde Otosan Ford Taunus


modelini, Oyak Renault ise ikinci bir model
olarak Renault 9 modelini retmeye balamtr.

ki yl sonra 1987de ise Trkiyenin ilk


hatchback modeli olan Renault 11 bantlardan
km ilk dizel motor da Anadol pikapa
taklmtr.

1989 ylnda motor ve karoserde yaplan


deiikliklerle Renault 12 serisi , Toros modeline
dntrlm ve 2000 ylna kadar retimi
devam etmitir.

Trk Otomotiv Sanayisi


1991 2000 Dnemi

90l yllarda Renaultnun st snf modeli


Renault 21in retimine balanmtr. lk yerli
retim Opeller ve Toyota Corolla yollara
kmtr.

1993 ylnda TOE ve 1995 ylnda Genoto


fabrikalar kapanmtr.

1997 ylnda yine ilk yerli retim olarak


Honda Civic ve Hyundai Accent retimine
balanmtr.

1999 ylnda Fadl Akgndz'n kurduu JetPA


irketi tarafndan, bu "dnya otomobilinin"
Akgndz'n memleketi Siirt'te retilecei
"mza 700" adl kk "yerli" otomobilin
"prototipi" lanse edilmi, daha sonra ngiliz
bir firmaya yaptrlan 2 maket, tel rglerle
evrilen byke bir arazi ve inaata
balanm birka bina ile snrl kalmtr.

Trk Otomotiv Sanayisi


2000 2010 Dnemi

Trkiye bu yllarda spor otomobil retmeye


balamtr. Etox, Anadol Stc-16 dan sonra
retilen Trkiye nin retmi olduduu 2. spor
otomobildir. Henz prototip aamasndadr.
Dier spor otomobiller ise Yonca-Onuk
Tersaneleri tarafndan retilen "Onuk Sazan"
ve "Onuk S-56" adl prototip aamasnda olan
otomobillerdir. Ayrca bir giriimci el yapm
olan Diardi otomobillerini retmitir.

2007 ylnda Gaziantep'te kurulan Mjdeci


Kamyonet
firmas
Folkvan
markal
kamyonetlerin
retim
ve
montajna
balamtr.

2007 ylndan Fatih Baolu amil 1 ve 2 isimli


otomobillerini tescil ettirmitir.

2010 ylnda Trkiye'de retimine balanan


modellerden birisi de Fiat Doblo'dur. retimi
devam etmektedir.