You are on page 1of 12

INSTITUT PENDIDIKAN GURU

KAMPUS DARULAMAN
BMM 3117
PEMBELAJARAN BERPUSATKAN
MURID
PENSYARAH PEMBIMBING: ENCIK MOHD ZUHAIRI RAFFIEN
AHLI KUMPULAN
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ABDUL MALIK BIN MOKSIN


ASFARIYANDI BIN AWG TAIB
SHAFIL BIN SALAM
SALWAH BINTI SAIRUN
NUR IZZAH BINTI SAUTI
FATIN NOR FARAHIN BINTI MADHI

PEMBELAJARAN BERPUSATKAN
MURID

CIRI UTAMA
Kolaborasi dalam kalangan murid menerusi pembinaan
pengetahuan dalam persekitaran yang positif.
Bahan pembelajaran yang mencabar pengetahuan sedia
ada murid.

Interaksi sosial dalam kalangan murid


Dalam

pembelajaran

pembelajaran

boleh

ini

proses

berdasarkan

pengajaran

dan

pembelajaran

masteri,pembelajaran kadar kendiri dan pembelajaran


akses kendiri.

Tanggungjawab muridPembelajaran
dalam memainkan
masteri
peranan yang lebih aktif
tetapi bukan bertanding dengan rakan yang lain kerana penguasaan
hasil pembelajaran dinilai pada individu bukannya dibandingkan
dengan individu yang lain.

Pembelajaran kadar kendiri


Murid diberikan tanggungjawab untuk melaksanakan pembelajaran
dan mengawal kadar kemajuannya menerusi kemahiran
inkuiri,pembelajaran aktif,refleksi dan kolaboratif

Pembelajaran akses kendiri


Membuka ruang kepada perkongsian pembentukan pengetahuan
dan kemahiran daripada akses maklumat kepada sumber dan
dijalankan secara bebas tanpa kawalan langsung daripada guru.

TUJUAN
Menggalakkan murid aktif dalam pembelajaran

Meningkatkan kemahiran berfikir aras tinggi

Menambahkan keyakinan diri

Menggalakkan murid menghasilkan idea dan


mengemukakan pendapat

Mewujudkan suasana kerjasama dalam kalangan murid

Menggalakkan murid membina ilmu pengetahuan

KELEBIHAN DAN KELEMAHAN


KELEBIHAN

Dapat menimbulkan rasa


minat murid untuk
belajar kerana murid
semua murid terlibat
dalam kelas.
Menimbulkan rasa yakin
setiap murid kerana
murid dapat
menyampaikan idea
secara bebas.
Dapat memahami minat
murid dengan lebih
mendalam dengan ini
mudah bagi guru dalam
proses pengajaran.

KELEMAHAN

Tumpuan tidak boleh diberi


kepada keseluruhan murid
kerana jumlah pelajar yang
ramai menyebabkan guru
sukar untuk memberi
perhatian kepada tiap-tiap
murid.
Penglibatan setiap pelajar
tidak menyeluruh.
Faktor masa iaitu masa
yang terhad yang
diperuntukkan kepada guru
akan menyebabkan apa
yang ingin disampaikan oleh
guru tidak tercapai.

KELEBIHAN DAN KELEMAHAN


KELEBIHAN

Interaksi guru dengan


murid akan lebih lancar
dengan guru memberikan
fokus sepenuhnya kepada
murid.
Banyak masa
diperuntukkan untuk
aktiviti murid sahaja.
Murid terlibat secara
aktif dalam
pembelajaran mereka.
Guru dapat mengetahui
tahap kemampuan murid.

KELEMAHAN

Kawalan kelas tidak


menyeluruh menjadikan
kelas tidak teratur dan tidak
bagus.
Potensi murid yang berbezabeza dalam kelas
menyukarkan guru semasa
dalam proses pembelajaran.
Guru perlu berusaha mencari
strategi atau cara yang
sesuai dan menarik kerana
dalam sesebuah kelas muridmurid adalah berbeza
daripada pelbagai segi
mental, fizikal, dan emosi.

PENGAJARAN MIKRO

Kumpulan Sasaran : Tahun 3


Tajuk : Ayat Tanya

DEFINISI AYAT TANYA


Ayat Tanya

1. Ayat tanya ialah ayat yang digunakan untuk


menanyakan sesuatu hal.
2. Tanda soal (?) diletakkan pada akhir ayat dalam
tulisan.

KATA TANYA

PERMAINAN

SEKIAN,,,,
TERIMA KASIH