You are on page 1of 29

ZELF HULP & KAMERADENHULP

P
A

ERSOONLIJKE
VEILIGHEID
NDERMANS
VEILIGHEID

M ARKEER DE

PLAATS VAN
ONGEVAL

LARMEER:
WIE
WAT
WAAR
WANNEER
HOE

OODZAKELIJKE
HULP EN EVT.
NOODTRANSPORT

NOODVERVOER GREEP
KANTELEN VAN BUIK
NAAR RUG
STABIELE ZIJLIGGING

HET BELANG V/D VASTE VOLGORDE VAN


BEHANDELEN VAN EEN SLO KUNNEN
WEERGEVEN (A-B-C-D PROTOCOL)

P
A

ERSOONLIJKE
VEILIGHEID
NDERMANS
VEILIGHEID

M ARKEER DE

Wat is er gebeurd?
Heeft
u pijn? Pijn in de
nek?
REACTIE

PLAATS VAN
ONGEVAL

LARMEER:
WIE
WAT
WAAR
WANNEER
HOE
OODZAKELIJKE
HULP EN EVT.
NOODTRANSPORT

AANSPREKEN
GEEN REACTIE
Na beoordeling/
behandeling, evt
nekfixatie

Een slo kunnen aanspreken


benader het slo aan de zijde van diens
gezicht;
spreek luid en duidelijk;
geef een opdracht;
spreek in beide oren.

Bij noodzaak het hoofd onbeweeglijk kunnen


maken. NekFixaltie

Chin-lift/Jaw-thrust
mond reinigen, evt.
hoofd achterover

HOORBAAR

AANWEZIG

LUCHTWEG

ADEMHALING

NIET HOORBAAR

AFWEZIG
HARTSLAGCONTROLE

HARTSLAG AFWEZIG
DAN REANIMEREN

HARTSLAG AANWEZIG
DAN BEADEMEN

HET KUNNEN CONTROLEREN V/D


ADEMHALING, de A (airway) in het protocol

VOEL EN LUISTER MET UW WANG /


OOR VLAK BOVEN DE MOND EN NEUS
VAN HET SLO OF ER EEN
LUCHTSTROOM IS ( 10 sec );
MOND CONTROLEREN D.M.V.:
CHIN-LIFT;
JAW TRUST.
INDIEN NODIG, LUCHTWEG
VRIJMAKEN.

JAW-

THRUST

CHIN-LIFT

HET KUNNEN CONTROLEREN V/D ADEMHALING,

de B (breathing) in het protocol (K/V/L).

VOEL EN LUISTER MET UW WANG / OOR VLAK BOVEN DE


MOND EN NEUS VAN HET SLO OF ER EEN LUCHTSTROOM
IS;

VOEL TEGELIJKERTIJD MET UW HAND EN KIJK OF DE


BUIK EN/OF BORST VAN HET SLO OP EN NEER GAAT;

DMV HET PLAATSEN UW HAND EN DE VINGERS TE


SPREIDEN OP DE SCHEIDING TUSSEN BORST EN BUIK;

HIERDOOR KAN ZOWEL EEN EVENTUELE


ADEMHALINGSBEWEGING VAN DE BUIK ALS VAN DE
BORST WORDEN GEVOELD.

A D
E
M
H
A
L
I
N
G

OPEN BORST

AANWEZIG

Driezijdig
afplakken

SYMPTOMEN:
Open verbinding
tussen buitenlucht en
borstholte;
Slurpend geluid;
Slachtoffer is ernstig
benauwd.

OPEN BORSTVERWONDING

SYMPTOMEN:

OPEN BORSTVERWONDING

Open verbinding
tussen buitenlucht en
borstholte;
Slurpend geluid;
Slachtoffer is ernstig
benauwd.
DRIEZIJDIG AFPLAKKEN
VOORKOMT:
Het aanzuigen van
valse lucht
het vormen van
overdruk in de borstkas

AFWEZIG
A D
E
M
H
A
L
I
N
G

OPEN BORST

BLOEDING

AANWEZIG

AANWEZIG

Driezijdig

Noodverband
Drukpunt
Knevel

afplakken

IK 2-22 in relatie met open borst en bloedingen


Als er bij het slo geen problemen (meer) zijn
met:
ademweg
(A);
ademhaling
(B);
hartslag
(C);
gaat u in het protocol door met open borst.
Geen open borstverwonding, dan gaat u door
naar bloedingen (HOLK en OELB), en
vervolgens naar shock.

Bloedingen aan
HOLK(ER)
HALS
OKSEL
LIES
KNIE
(ENKEL EN RUG)

OELB
Overige
Ernstige
Levensbedreigende
Bloedingen

Hoe te handelen bij bloedingen uit HOLK:


Leg meteen een drukpunt aan, indien niet mogelijk;
Omwikkel een vuist met een noodverband;
Druk de HOLK-bloeding dicht met de omwikkelde vuist;
Laat dit drukpunt pas los als een arts er toestemming
voor geeft!!

DRUKPUNT NEUS

DRUKPUNT KAAK

DRUKPUNT BOVENLIP

DRUKPUNT
OKSEL / BOVENARM

DRUKPUNT ONDERARM
/ HAND

DRUKPUNT VINGER(S)

A D
E
M
H
A
L
I
N
G

AFWEZIG

AFWEZIG

OPEN BORST

BLOEDING

AANWEZIG

AANWEZIG

Driezijdig

Noodverband
Drukpunt
Knevel

afplakken

B
L
O
E
D
I
N
G

SHOCK

SNELLE POLS
BLEEK

Niet drinken
Comfortabel maken

SYMPTOMEN SHOCK:
Bleke, koude, klamme huid;
Ogen lijken diep in de
oogkassen te liggen;
Dorst, misselijk en braken
In het begin onrustig, later
suffig en tenslotte bewusteloos
Snelle, oppervlakkige
ademhaling (>24 x/min)
Snelle, moeilijk voelbare pols
(>100 x/min.)

Vaststellen van het niveau van het bewustzijn door:

Aanspreken.

Zo nodig pijnprikkels toedienen bij pt

van het ABCD-protocol.

Niveau van bewustzijn:


1

Alert

Verbal (bij verminderd bewustzijn):

geeft een helder antwoord.


antwoordt verward;
kan een suffe of agressieve indruk maken.

Pain

(bij bewustzijn):

(bewusteloos):

opent de ogen niet op aanspreken;


geeft geen antwoord op aanspreken;
reageert met beweging(en) of geluiden op
pijnprikkels.

Unresponsive (diepe bewusteloosheid):

opent de ogen niet op aanspreken;


geeft geen antwoord op aanspreken;
vertoont geen enkele reactie op pijnprikkels.

Het kunnen voorkomen van bewustzijnsverlies bij


een SLO

Het beoordelen van plaatselijk letsel vindt plaats nadat de vitale


functies zijn veilig gesteld.
Tijdens behandeling van het SLO continu de vitale functies
blijven controleren.
Eventueel weer een stap terug springen in het protocol als de
vitale functies in gevaar komen.

Het kunnen vaststellen van een (dreigende)


flauwte bij een slo.
OORZAAK:

Door een kortdurend tekort aan bloed in de hersenen door:

schrik, angst, het zien van nare dingen, warmte en uitputting;


GEVAAR:

Vallen (bijkomend letsel).

VERSCHIJNSELEN:

Bleke gelaatskleur;
Snelle goed voelbare (volle) pols;
Zweten;
Geeuwen;
Snelle ademhaling (+/- 24 p/m);
Bewustzijnsverlies waarbij de ademhaling zich weer
herstelt.

Bewustzijnsverlies voorkomen door:


frisse lucht;
gerust stellen;
plat neerleggen;
maak knellende kleding los.
Hoe te handelen bij bewustzijnsverlies:
de luchtweg veilig stellen;
na bijkomen 10 minuten laten liggen.
Dit bijkomen hoort binnen enkele minuten te gebeuren.
Als dit langer duurt is er geen sprake van flauwte.

Waarschuw geneeskundige hulp !!!!!

GA DOOR NAAR BEHANDELEN VAN AANWEZIG PLAATSELIJK LETSEL OP ANDERE ZIJDE INSTRUCTIEKAART

RUSTIGE POLS
B
L
O
E
D
I
N
G

REACTIE

SHOCK

AANSPREKEN

SNELLE POLS

GEEN REACTIE

BLEEK

Niet drinken
Comfortabel maken

Toedienen
pijnprikkel

STABIELE ZIJLIGGING

KNIEL NAAST HET SLO AAN DE ZIJDE VAN HET GEZICHT;


VERWIJDER HARDE VOORWERPEN EN UITR. STUKKEN, WAAR HET SLO
OP KAN KOMEN TE LIGGEN;

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4