You are on page 1of 23

ECOLOGIE ŞI DEZVOLTARE

DURABILĂ

13 aprilie 2013

.

sub preşedinţia premierului norvegian Gro H.SCURT ISTORIC 1972 Stockholm Conferinţa privind mediul uman (ECO I). -linii directoare privind protejarea pădurilor. Înfiinţarea PNUM (UNEP) Participanţi 113 naţiuni cu excepţia "Grupul 77“şi a blocului estic 1983 WCED începe. Acesta conţine cea mai bună definiţie a sustainable development " Ca urmare ONU decide organizarea UNCED (1992) 1992 Conferinţa privind Mediul şi Dezvoltarea de la Rio de Janeiro (UNCED "Earth Summit") -Convenţia privind diversitatea biologică. -AGENDA 21 . activitatea urmînd a elabora un raport privind mediul şi a verifica eficienţa UNEP . 1987 Raportul Brundtland (Raportul WCED) "Our Common Future". -Convenţia privind combaterea deşertificării. Brundtland.

ajutorul pentru dezvoltare şi Protocolul de la Kyoto fără a fi stabilite termene limită.SCURT ISTORIC (continuare) 2002 Summit privind dezvoltarea durabilă la Johannesburg ("Rio+10") Decizii privind domenii ca apa potabilă. 2012 Summit pentru dezvoltarea durabilă la Rio de Janeiro (Rio+20) Rezultate: Documentul “Viitorul pe care ni-l dorim” în care cele 192 de state participante şi-au reafirmat angajamentul lor pentru dezvoltarea durabilă şi pentru promovarea unui viitor durabil. iar hotărârile nu au caracter juridic obligatoriu. -documentul reafirmă necesitatea de a reîntoarce “urgent “resursele oceanice la niveluri durabile. Textul spijină adoptarea obiectivelor dezvoltării durabile (ODD) un set de ţinte măsurabile pentru promovarea dezvoltării durabile la nivel global destinate a înlocui obiectivele de dezvoltare ale mileniului (ODM ) deoarece acestea nu ţineau cont de rolul mediului în dezvoltare. -400 de angajamente voluntare . -angajamente privind renunţarea la subvenţii pentru combustibilii fosili. -Au fost propuse alternative pentru PIB ca măsură a bunăstării prin luarea în considerare a factorilor sociali şi de mediu.

chimie. cronologie şi matematică . Utilizează instrumente din fizică. Termenul a fost introdus de către omul de ştiinţă britanic Arthur Roy Clapham (1904-1990) la începutul anilor 1930 Ecologia este un domeniu interdisciplinar care include biologia şi Ştiinţele Pământului Ştiinţele Pământului = un termen atotcuprinzător pentru toate ştiinţele care se ocupă de planeta Pământ incluzând studiul atmosferei. biosferei şi a geosuportului lor solid. hodrosferei. “casă". “ştiinţă” )= studiul relaţiilor pe care organismele vii le au între ele şi cu mediul lor abiotic.REPERE SEMANTICE (Ecologie) ECOLOGIE (de la grecescul : οἶκος. apa. biologie. -λογία. animale şi microbi) interacţionând dinamic cu acele componente abiotice ale mediului lor (aerul. Termenul a fost introdus de către savantul german Ernst Heckel în anul 1866 ECOSISTEMUL= o comunitate de organisme vii (plante. solul mineral) ca un sistem.

a unui ecosistem. biom sau la scara întregii planete Biom= comunităţi de plante. animale şi organisme ale solului în condiţii climatice şi geografice similare care cuprind mai multe ecosisteme . biodiversitatea.REPERE SEMANTICE (Ecologie continuare) Ecologia ≠ mediul. La baza ecologismului stau concepte ca: etica terenului. ecologia şi ipoteza biofiliei Etica terenului= o filozofie ce caută să ghideze acţiunile în cazul în care activitatea umană utilizează sau modifică terenul Biodiversitatea= gradul de diversitate al formelor de viaţă în cadrul unei specii date. ideologie şi mişcare socială preocupată de conservarea mediului şi îmbunătăţirea sănătăţii mediului incluzând grija pentru elementele nonantropice ale mediului. ecologismul sau ştiinţele mediului Ecologismul= o largă filozofie.

fizică. Lansată în cartea americanului Edward O. geologia. chimie.Wilson Biofilia (1984) şi poate fi legată de ecologia profundă Ecologia profundă =ramură oarecum recentă a filozofiei ecologice (ecosofiei) care consideră omul ca parte integrantă a mediului. evitând ecologismul antropocentric preocupat de protejarea mediului mai degrabă pentru a putea fi exploatat în continuare de către oameni Ştiinţele mediului= Un domeniu academic interdisciplinar integrând ştiinţele fizice şi biologice incluzând dar fără a se limita la ecologie. biologie. ştiinţa atmosferei şi geografia pentru studiul/soluţionarea problemelor mediului În concluzie ecogismul ∈ ecologia iar ecologistul este adeptul mişcării ecologiste spre deosebire de ecolog care este un om de ştiinţă ce se ocupă de ecologie . ştiinţa solului.REPERE SEMANTICE (Ecologie continuare) Ipoteza biofiliei= legătură instinctivă între fiinţele umane şi alte sisteme de viaţă. Este un sistem de gândire care acordă mai multă valoare speciilor nonumane și ecosistemelor decât mișcările ecologiste clasice.

Ernst HAECKEL (1834-1919) Edward O. WILSON (n. 1929) .

D. Teoretic rezultatul pe termen lung al degradării mediului este inabilitatea de a susţine viaţa omului. D.REPERE SEMANTICE (Dezvoltare durabilă D. solicită ca activitatea umană să utilizeze resursele naturii numai într-un ritm în care ele se pot regenera în mod natural. Inerent conceptul D. este interconectat cu cel de capacitate de suport.D. O astfel de degradare poate implica extincţia pentru umanitate .) Dezvoltare durabilă= se referă la o metodă de dezvoltare antropică în care utilizarea resurselor are scopul de a satisface cerinţele umane prezervând în acelaşi timp mediul astfel încât aceste necesităţi să poată fi indeplinite nu numai în prezent dar şi pentru generaţiile care vin Este o dezvoltare care propune asigurarea unui echilibru pe termen lung între necesităţile de îmbunătăţire a calităţii vieţii pe de o parte şi conservarea resurselor naturale şi a ecosistemelor pe de altă parte O situaţie de “dezvoltare care nu este durabilă” apare atunci când capitalul natural (suma totală a tuturor resurselor) este utilizată mai rapid decât se poate regenera.D.

SEMNIFICAŢIA DEZVOLTĂRII DURABILE Imbunătăţirea stilului de viaţă echilibru Conservarea resurselor naturale şi a ecosistemelor .

verbul „sustenare” însemnând „a susţine” dar în acelaşi timp „a se (auto) susţine sau a se auto-întreţine -termenul de sustenabilitate = în alte limbi de origine latină cum ar fi spaniola (sustenabilidade) italiana sau portugheza (sustentavel – desevolvimento sustentavel). pădurile să nu aibă de suferit de pe urma defrişărilor. . astfel încât.REPERE SEMANTICE (Dezvoltare durabilă-continuare) -termenul de dezvoltare durabilă este preluat din literatura de specialitate anglo-saxonă (sustainable development) deşi îşi are originea în latina. -termenul "durabilitate" utilizare iniţială în domeniul silviculturii. desemnând proceduri conform cărora capacitatea de producţie a pădurilor şi lemnul recoltat se află în echilibru. Semnifică o stare de echilibru continuu datorat capacităţii unui sistem de a–şi crea propriile resurse nu numai de a fi consumator de resurse (primare) de a avea însuşirea de a urma un ciclu regenerativ (natura-natura). în acelaşi timp. dar. să poată fi recoltat cât mai mult material lemnos. pe termen lung.

.DEFINIŢII ALE DEZVOLTĂRII DURABILE Definiţia clasică autor Lester Brown preluată din raportul Comisiei Brundtland (1987) : dezvoltarea durabilă este dezvoltarea care satisface nevoile generaţiei prezente fără a compromite capacitatea generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile necesităţi” Definiţii alternative (peste 100) Primar al oraşului Helsinki: dezvoltarea durabilă reprezintă provocarea pentru omenire de a utiliza mai degrabă resursele nelimitate ale inteligenţei omeneşti în locul resurselor limitate ale naturii.

1934) .Gro Harlem BRUNDTLAND (n. 1939) Lester R. BROWN (n.

o astfel de abordare nu permite însă o dezvoltare susţinută pe termen lung. Abordarea creşterii economice lăsând pe un plan secundar mediul este posibilă economia stabilă putând genera fonduri şi permiţând o intensă muncă socială în domeniul protecţiei mediului. 2.DEFINIŢIA CLASICĂ Definiţia clasică conţine două concepte cheie: 1. Dezvoltarea durabilă cupride deci ideea dezvoltării fără epuizarea resurselor prin trecerea dincolo de limita de suportabilitate şi regenerare a ecosistemelor. O astfel de dezvoltare favorizează pagubele ecologice şi consecinţele nefaste asupra sănătăţii generaţiilor prezente şi viitoare. fapt aplicabil mai ales ţărilor în curs de dezvoltare. Ţările în curs de dezvoltare se confruntă cu grave probleme de protecţie a mediului la nivel local/naţional şi nu au disponibilităţi materiale pentru a contribui la rezolvarea problemelor globale . Conceptul nevoi. Fundamentul acestui concept este necesitatea integrării obiectivelor economice cu cele ecologice şi de protecţie a mediului. reprezentând în particular cerinţele lumii sărace cărora ar trebui să li se acorde prioritate. Ideea limitărilor impuse de starea tehnologiilor şi organizării sociale asupra capacităţii mediului de a răspunde nevoilor prezente şi viitoare.

ECONOMIA= Profitul (Profit P3) Există în prezent tendinţa de a include şi un al patrulea pilon care ar fi cultura sau tehnologia.  MEDIUL=Planeta (Planet P2).ELEMENTELE DEZVOLTĂRII DURABILE Cele trei dimensiuni (cei trei piloni. Ambele sunt foarte importante dar cultura aparţine şi poate fi inclusă în sistemul social iar tehnologia în sistemul economic . tripla linie de fund sau cei trei P ai dezvoltării durabile):  SOCIETATEA=Oamenii (People P1).

REPREZENTARE GRAFICĂ A D.D ECONOMIA societatea mediul SOCIETATEA MEDIUL CERCURI CONCENTRICE .

REPREZENTARE GRAFICĂ A D.D COLOANE (STÂLPI) .

REPREZENTARE GRAFICĂ A D.D CERCURI CARE SE SUPRAPUN (DIAGRAMĂ VENN) .

D Triunghi cu explicitarea mai multor subcomponente .REPREZENTARE GRAFICĂ A D.

Triunghi cu explicitarea mai multor subcomponente .

instrument = procedură sistematică pas cu pas sau algoritm de calcul utilizat în sprijinul conceptului . teorie sau sau filozofie despre modul cum poate fi atinsă dezvoltarea durabilă.CONCEPTE ŞI INSTRUMENTE ALE DEZVOLTĂRII DURABILE concept = idee.

• Stabilirea justă a preţurilor-Unii economişti au solicitat politici publice care să impună taxe asupra produselor sau activităţilor nocive pentru mediu . • Modificarea modelelor de consum.CUM POATE SOCIETATEA UMANĂ REALIZA D. hrană şi alte necesităţi pentru viaţa oamenilor mai eficient şi cu mai puţine deşeuri.dezvoltare de tehnologii pentru a produce energie.Indivizii şi organizaţiile preocupate de impactul asupra mediului pot decide să consume mai puţin sau să aleagă produse şi servicii mai puţin nocive pentru mediu. Reprezintă una din marile provocări cu care se confruntă omenirea.D. Orice soluţie va cere modificări pe mai multe fronturi: • Inovaţie tehnologică.